Elazığ’ın Cumhuriyet tarihindeki ilk belediye başkanı 1920 yılında seçilen Halil Rifat ÖZDEN oldu. Günümüze kadar 24 belediye başkanı Elazığ’da görev yaptı. Elazığ’da Cumhuriyet tarihinin ilk belediye başkanı Halil Rifat ÖZDEN oldu. 1920 yılında başkanlığa seçilen ÖZDEN, 1930 yılına kadar Elazığ Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Özden, şu ana kadar en uzun süre görev yani 10 yıl yapan Belediye Başkanı oldu. Behçet Susmaz ise 8 yıl Başkanlık görevinde bulunmuştur. İkinci dönemini yaşayan Şahin Şerifoğulları, görevine devam ederse 10 yıllık görev süresini egale etmiş olacak. 

HALİL RIFAT ÖZDEN 

NAZIRLI SAHADA! NAZIRLI SAHADA!

1870 tarihinde Harput’ta doğmuştur. Harputlu Kör Halil oğullarından Alimlerden, Hacı İbrahim Lebip Efendi’nin büyük oğludur. İlk tahsilinden sonra Elazığ Askeri Rüştiyesi’ni bitirmiştir. Daha sonra İstanbul’a giderek harbiye mektebine kayıt yaptırdı. 1892 yılında harbiyeden mezun oldu.1893-1895 yılları arasında Elazığ askeri rüştiyesinde dahiliye zabitliği ve riyaziye hocalığı görevini yürüttü. 1900 yılında yüzbaşılığa terfi ederek Bağdat askeri idadisinde riyaziye dersler verdi. Daha sonra jandarmalığa geçerek 1905 tarihinde Bitlis, Muş, Diyarbakır, Nusaybin, Musul, Kerkük, Barzan havalisinde eşkıya tedip hareketinde bulunmuştur. 1909’da Karahisar-ı şarki jandarma tabur komutanlığında görev yapmıştır.1911 yılında binbaşı rütbesine atanmıştır. 1913 yılında Sivas jandarma alay komutanı iken yarbaylığa terfi etmiştir. 1.Cihan harbinde 1914-1916 arası 3. Ordu menzili müfettişliğinde 1917’de Bağdat jandarma müfettişliğinde bulunmuştur. Harp ve liyakat madalyası sahibidir. 1919 tarihinde emekli olup Elazığ’a yerleşmiştir. 1920 tarihinde Belediye reisliğine seçilmiştir. Belediye reisliği sırasında tayyare cemiyeti ve Türk ocağı reisliklerinde çalışmıştır. Reislikten ayrıldıktan sonra aralıksız olarak vilayet meclisi ve encümen azalıklarında bulunmuştur. Halil Bey 24 Ocak 1949 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Harput aile kabristanlığına defnedilmiştir. 

Editör: İzzet TUMAY