PROF. DR. ABUZER TURAN: ''CAN TÜRKİYE'M...''

6 Şubat 2023’te, sabahın erken saatlerinde Can Türkiye’mizin 11 şehrini şiddetle sarsan dehşet verici deprem, büyük hasara ve yıkıma; on binlerce soydaşımızın şahadetine sebep olmuştur. Bütün dünya bizim bu derdimize ortak çıkmış, devletler ve sivil toplum kuruluşları ellerinden gelen maddi ve manevi yardımı esirgememişlerdir. Allah pak niyetli bütün insanlar, kurumlar ve devletlerden razı olsun. Türkiye’mizin başı sağ olsun! Yüce Yaratan milletimize sabır versin, diyorum. Bu derdi de mertlikle, başı dik, alnı açık şekilde aşacağımızdan zerre kadar şüphe etmiyorum. Türkiye’nin başına gelen bu doğal afetin, bütün Türk toplumlarının daha sıkı işbirliğine ve dünyadaki bütün Türklerin daha  sıkı bağlarla birleşmesine vesile olacağından da eminim. Bu tür felaketlerin insanlarımızı birbirine yaklaştırdığını da biliyorum! Gözyaşlarım eşliğinde kalbimin derinliklerinden süzülüp gelen ve şair ruhumun tesellisi olan gamlı mısralarımı, uzun yıllardır yaşadığım şimal şehri Moskova’dan, canım gözüm, şirin sözüm Türkiye’me ve türk kardeşlerime ulaştırarak avunmaya çalıştım. Bir kez daha içten gelen feryadımla soydaşlarıma sesleniyorum: Başın sağ olsun azametli Türkiye’m! Her zaman mağrur ol, dik dur, eğilme canım Türkiye’m!

BASIN MÜZESİ 20 YIL SONRA AÇILDI! BASIN MÜZESİ 20 YIL SONRA AÇILDI!

TÜRKİYE’M!

Derdin deşti yüreğimi,

Ateş yaktı küreğimi,

Helalce tuz- çöreğimi,

Kara günde gereğimi,

Bölüşüp diz çökmeyelim,

Mert durup yaş dökmeyelim!

Derde dayan, Can Türkiyem!

Kudretli vatan,  Türkiyem!

***

Ana toprak zulmeyledi,

Dağı-taşı silkeledi,

Başımıza kül eledi,

Evler yıkan zelzeledi,

Makaslayıp etek-etek,

Kefen biçen zalim felek.

Bağrı kara kan Türkiye’m!

Vakur ol, dayan, Türkiye’m!

***

Kurban gitti, nice balan,

Çoktur ağır yara alan,

Enkazlarda beş gün qalan,

Şir yürekli körpe oğlan;

Melhem olacak yarana,

Damga vuracak yarına,

Her derde derman Türkiye’m!

Hali perişan Türkiye’m!

***

Asi olma, sabret, dayan;

Tarih boyu döküldü, kan;

Ya felek eyledi isyan,

Ya kırdı kendini insan...

Bu deprem bir imtihan mı,

İlahi, ahir zaman mı?!

Mağrur ol her an, Türkiye’m!

Düşmana yaman Türkiye’m!

***

Dostları ayırt edelim,

Dar gün... yardıma yetelim,

Derdin üstüne gidelim,

Ölene “rahmet” diyelim,

Ne sararıp ne solalım,

Kalana, destek olalım,

Aziz, mihriban Türkiye’m!

Ben sana kurban, Türkiye’m!

10.02.2023 / Moskova