1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak alınan tescil kararı Resmî Gazete’de yayımlandı…

GAKGOŞ 4 HAFTA SONRA GÜLDÜ! GAKGOŞ 4 HAFTA SONRA GÜLDÜ!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Diyarbakır’da yaptığı toplantı ve 23.08.2022 Tarih, 9491 Sayılı kararı sonucu, Bir kısmı Ağın İlçesi Modanlı Köyü sınırları içerisinde, bir kısmı da Malatya İli, Arapgir İlçesi, Selamlı Köyü sınırları içerisinde kalan Tarihî Yol Kalıntısı’nın Kurulun sorumluluk alanındaki Elazığ İli, Ağın İlçesi Modanlı Köyü sınırları içerisinde kalan kısımlarının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili talebine ilişkin karar, ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi şerhiyle Resmî Gazete’de yayımlandı…
2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi’nde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösteren yol kalıntısının anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında, sınırlar ekli koordinatlı krokide belirlenen sekli ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ve “Bir kısmı I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına; Tarihi Yol Kalıntısı sit sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.” İbareleriyle Resmî Gazete’de yayımlandı.