Elazığ'ın Ağın İlçesinde Belediye tarafından 22 arsa 2 Haziran Perşembe Günü Saat 10.00’da açık ihale usulü satışı yapılacak.

İhale Ağın Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşecek ihalenin detayları şu şekilde:

 Mülkiyeti Ağın Belediye Başkanlığına ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel mahallesi ve Metrekaresi yazılı arsa ve araziler 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45 maddesi gereğince 02.HAZİRAN 2022 Perşembe Günü Saat 10,00 açık ihale usulü satış ihalesi yapılacak.

1. İşin Niteliği: Satış

2. İhalenin yapılacağı yer: Ağın Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

3. Tarih ve Saati 02 HAZİRAN 2022 Perşembe Günü Saat 10,00

4. İstekliler Kira Şartnamesini Belediye Başkanlığı İlan panosunda göre bilirler

 5. İsteklilerden İhale katılımında aranacak zorunlu belgeler,

 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve faks numarası

‘MADEN’İN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ!’ ‘MADEN’İN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ!’

 b) Nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi

 c) Şartnamede belirtilen geçici teminat makbuzu

 d) İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise noter tasdikli vekaletname