Kentsel dönüşüm Uzmanı Avukat Murat ERDOĞAN, ‘’Hukuk büromuz tarafından müvekkilimizin hak sahipliği başvurusunun reddi kararının iptali için açılan davanın incelenmesinde Elazığ 1. İdare Mahkemesi müvekkilimin, mevzuata aykırı ilan yapılması nedeniyle hakkının kısıtlandığını tespit ederek davamızda bizleri haklı görmüş lehimize karar vermiştir’’ dedi. 

2e0ac05c-b3d4-4450-bb83-d0c426c2a90a

ERDOĞAN, Elazığ’da yaşanan 2020 yılı ocak ayındaki deprem sonucunda yapıları yıkılan ya da ağır hasar konutları oturulamayacak derecede zarar gören afetzedeler için Elazığ Valiliği tarafından 7269 Afet yasası ve Hak sahipliği yönetmeliği kapsamında afetzedelere konut yaptırılması veya kredi verilmesi için 15.06.2021 ile 13.08.2023 arasında hak sahipliği başvuru süresi verildiğini, bu süre içerisinde başvuru yapılmadığı gerekçesi ile hak sahibi olamayan afetzedelere Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararı ile yeniden hak sahipliği başvuru imkanı doğduğunu belirterek, şunları söyledi: ‘’Hukuk büromuz tarafından müvekkilimizin hak sahipliği başvurusunun reddi kararının iptali için açılan davanın incelenmesinde Elazığ 1. İdare Mahkemesi müvekkilimin, mevzuata aykırı ilan yapılması nedeniyle hakkının kısıtlandığını tespit ederek davamızda bizleri haklı görmüş lehimize karar vermiştir.

3456ee9e-1a08-406c-bea4-b6ea26156ace

Bu karar ile davacının hak sahibi sayılabilme talebiyle 24/03/2023 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, başvurunun 60 günlük  yasal süresinde olmadığı gerekçesiyle  03/04/2023 tarih ve 533414 sayılı işlemle reddedildiği ancak bu haksız  işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davanın yargılanması sonucunda, yapılan ilanda başvuru süresi 15/06/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında olacak şekilde altmış gün olarak belirlendiği ancak  mevzuata göre başvuru süresinin iki ay olarak belirlenmesi gerekirken, altmış gün olarak belirlendiği ve bu haliyle başvuru süresinde iki günlük bir eksikliğe neden olunduğu görülmüştür.

YÜZDE 71.60’LIK YILLIK ZAMLA ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ YÜZDE 71.60’LIK YILLIK ZAMLA ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ

83053a2a-766f-4201-ae44-29bd599cadce

Buna göre,27/12/2020 tarihinde meydana gelen deprem kapsamında hak sahipliği başvurusunda bulunabilmeye ilişkin olarak yapılan ilanın usule uygun olmadığı ve bu usule aykırılığın, hak sahibi olabileceklerin başvuru hakkını kısıtladığı mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Mahkemenin kararı ile davacının doğrudan hak sahibi olduğu sonucunu doğurmayacağı fakat başvurunun süresinde yapılmış sayılacağı kabul edilmiştir.  Bu durumda; Davacının başvurusunun, süresinde yapıldığı kabul edilerek başvurunun yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacağı hususlarının bilinmesi gerekmektedir. Hükmü gerekçesi ile müvekkilimiz lehine Karar verilmiştir.  Bu hüküm ile 2020 yılı depremi nedeniyle hak sahipliği için süresinde başvuru yapamayan afetzedelere yeniden başvuruda bulunma imkanı sağlanmıştır. Bu karar emsal olup dava yolu ile hak sahipliği başvurunun reddinin iptali yolu açılmıştır.’’ 

87450cd9-c9c4-4842-b4e3-fecb1ccde94c

Editör: Haber Merkezi