BAŞKAN EFE: ÜCRET ARTIŞI EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI DEĞİLDİR 

ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ AÇIKKAPI MÜJDELEMİŞTİ! ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ AÇIKKAPI MÜJDELEMİŞTİ!

Elazığ Baro Başkanı Av. Melih EFE, ‘’Ceza muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi 13 ocak tarihli RG’de yayımlanmış ve artış oranı % 58 olarak belirlenmiştir. CMK Ücret Tarifesi kapsamında yapılan ücret artışı emeğimizin karşılığı değildir’’ dedi. 

‘’Ayrıca mevcut ekonomik koşullarda artış demek dahi mümkün değildir. Bu konu ile alakalı gerek Türkiye Barolar Birliğine gerek Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Elazığ Barosu olarak kendi tespitlerimizi ve çalışmalarımızı daha önce de dile getirmiştik’’ diyen Başkan EFE, şöyle konuştu: ‘’ Bugün yeniden söz etmek gerekirse, CMK Ücret Tarifesinin KDV’den muaf tutulması gerekmektedir. Tarifenin halen belirli bir yüzdenin altında kaldığı ve iyileştirilmediğini düşünmekle birlikte asıl olması gerekenin CMK ücret tarifesinin AAÜT’ye eşitlenerek bir an önce revize edilmesi gerektiğidir. CMK beraat vekalet ücretleri konusunun da mahkemelerin inisiyatifinden kurtarılarak kanuni güvence altına alınması gerekmektedir. Sonuç olarak avukatlık mesleğinin geldiğimiz noktada icra edilemez hale geldiği tüm meslektaşlarımızın malumudur. Ancak tüm sorunlarımızı şuan aktarmamız gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım olmayacaktır. CMK ücret tarifesi özelinde şunları söylemek istiyoruz. Türkiye Barolar Birliği tarafından %90 oranında artış yapılması yönünde Adalet Bakanlığı ile sağlanan taslak metin üzerindeki mutabakata rağmen Maliye Bakanlığı tarafından bu taleplerin reddi ile %58 oranında bir atış gerçekleştirilmiştir. Bu hususla alakalı olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından Danıştay da tarifenin iptali hususunda dava yoluna gidilecektir. Ayrıca 17 Ocak Çarşamba günü Olağanüstü olarak Ankara’da toplantı kararı alınmış olup eylem planı üzerinden tüm baroların görüş ve tavsiyelerini aktaracağı bir toplantı düzenlenecektir. Elazığ Barosu olarak CMK ücret Tarifesi konusunda nihai olacağını düşündüğümüz 17 Ocak tarihli toplantıdan sonra TBB ile fikir ve eylem birliği içerisinde kendi hakkımızı savunmaktan imtina etmeyeceğimizi ve gerekli tüm adımları atacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.''

Editör: İzzet TUMAY