Baskil merkeze iki kilometre kala yolun sol tarafındaki Reşit Baba Türbesini gösteren levhadan içeri doğru girdiğinizde Şefkat Mahallesi sınırları içinde bulunan türbeyi görürsünüz. Hocası Kövenkli Hacı Ömer Hüdai Baba’nın Türbesi gibi sekizgen kaide üzerine kubbe şeklinde yaptırılmıştır

   Yazar Arda Karani’nin kaleme aldığı ‘Hacı Ömer Hüdai Baba’ kitabının ‘Gönül Dostları’ bölümünde Reşit Baba için: ‘’Hacı Ömer Hüdai Baba’nın halifelerinden Harputlu Dellalzade Alioğullarından Reşit Baba Şefkati 1852 yılında Harput’ta dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik dönemi ilim ve irfan yuvası Harput’un âlimlerinin terbiyesinde geçmiştir. Büyük Mutasavvıf Hacı Ömer Hüdai Baba Hazretleri ile tanıştıktan sonra manevi ilimleri öğrenmiş böylece Sûfîlik yolunu tutmuştur. Ömer Hüdai Baba’nın dergâhına gidip gelerek, ahlaken ve fazileten kendini yetiştirmiş; zikir, taat ve ibadetle günlerini geçirmiştir.

Ahlakı, fazileti ve vakarıyla dikkatlerini üzerine çektiğinden, zamanın Harput’un Paşa Valilerinden Ahmet İzzet Paşa, Reşit Baba’ya, ’Seni tahsildarlık görevine getireceğim’ der. Reşit Baba uygun bir lisanla ne kadar anlatsa da ‘’Ben dervişlik yoluna girdim. Siz bu görev için bir başkasını layık görseniz ‘’ dese de Paşa kabul etmez. Bir türlü Paşa’yı ikna edemez. Paşa, kararında çok ciddi olduğunu, itiraz kabul etmeyeceğini vurgulayarak, vilayete gelip yeni görevine başlamasını emreder.

Reşit Baba bu işten kurtulmak için çareyi Harput’tan ayrılmakta bulur. Gece yarısı hiç kimseye haber vermeden bütün malını mülkünü bırakarak atının terkisine aldığı azığı ile arkasına bile bakmadan Harput’tan ayrılarak izini kaybettirir.’’

   Yazar Arda Karani, Hacı Ömer Hüdai Baba, adlı kitabının Reşit Baba kısmında, Reşit Baba’nın Baskil ilçesinin Şefkat Köyüne(mahalle) geldiğini belirtir; kitapta belirtilmemiş ancak kardeşlerinin daha önceleri gelip buraya yerleştiği bilinmektedir. Reşit Baba, o dönem köy olan ancak şimdilerde mahalle olan Şefkat’e yerleşir ve burada evlenir. Belli aralıklarla Şeyhi Hacı Ömer Hüdai Baba’nın dergâhının olduğu Kövenk Köyü’ne, yanına gidip gelerek onun feyiz ve muhabbetinden, sohbetinden istifade ettiği gibi Şeyhinin emri ile Şefkat Köyünde zikir meclisleri kurarak irşad görevlerini yerini getirir. Şefkat Mahallesindeki yaşlıların anlattıklarına da kitabında yer veren yazar, Hacı Ömer Hüdai Baba’nın vasiyetinde, vefatı durumunda yıkama ve defin işlemlerini için Halifesi Reşit Baba’nın yapmasını istemiştir.

Şeyhi Kövenkli Hacı Ömer Hüdai Baba’nın vefatından üç yıl sonra 4 Haziran 1908’de Perşembe günü Reşit Baba vefat eder. Naaşı Şefkat köyüne defin edilir. Reşit Baba’nın vefatından sonra bazı kardeşleri ve yeğenleri Yemen ve Sarıkamış savaşında şehit düşer. Reşit Baba (Özen) Türbesi’nin yanında kendisi gibi irşat yolunda baş koymuş kardeşi Mustafa (Özen) ve diğer aile yakınları bulunmaktadır.

Hacı Ömer Hüdai Baba’nın Halifeleri:

*Dellalzade Reşit Baba                                          *Harputlu Abdullah Fahri

*Göllü Mustafa Baba                                              *İzollulu Muhammed Emin baba

*Perçençli Muhammed Baba                               *Şükrü Muhammed Baba

*Palulu Muhammed Baba                                     *Şeyh Mustafa Hayri Baba Malatyevi

*Tepecikli Mehmet Baba                                       *Hüseyin Visali Baba

*Kürklü Hacı Muhammed Baba                           *Boranlı Abdullah Baba  

*Dereboğazlı Hamza Baba                                   *Şeyh Hacı Ömer Hüdai Baba

*Şeyh Hacı Muhammed Baba Kürki                  *Sarılı Muharrem Hilmi Baba oğlu Ahmet Cemali Baba  

*Prof.Dr. Haydar Baş (öğüt)