Gazeteniz TURAN’ın Özel Manşet Haberi büyük yankı buldu ve Mahalli İdareler Birliği toplandı…

Mahalli İdareler Birliği toplantısında TURAN’ın haberinden rahatsızlık duyanların gerçekleri örtme çabasına karşılık, İl Genel Meclisi kararıyla oluşturulan Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu elimizde…

Rapor’da; “8 ay logardan tarımsal araziye taşan atık sular, insan ve çevre sağlığını tehdit etmiş, kamera sistemi, idari bina ve personel için kötü yönetime idari soruşturma gerekli!..” ibareleri var…
Gazeteniz TURAN’ın 31 Mayıs 2022 Tarihli nüshasında “6.9 TRİLYON HEBA OLDU!” Başlıklı Manşet haberiyle kamuoyuna duyurduğu; TC Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2014 Yılı’nda yapımı 2 aşamada tamamlanan Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’nin bugüne kadar amacına uygun olarak arıtma işlevini gerçekleştiremeden, gerek fizikî, gerekse teknik ve elektronik aksamıyla çürümeye terk edilmiş durumda olduğunu ortaya koyması büyük yankı oluştururken, Mahalli İdareler Birliği toplantısında gündeme gelen sorun, 3 Haziran tarihinde bu kez İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantıları’nın 3. Birleşiminde gündem oldu…

01-FOTO-1-6
 

TURAN YERİNDE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ!       
Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2014 Yılı’nda birim fiyatlarına göre 6.9 Trilyon TL bedelle tamamlandığını, ancak tesise atıksu taşıyacak olan bağlantı borularının çürük ve yetersiz olması dolayısıyla terfî istasyonlarından atıksu basılamadığını ve ilerleyen dönemde de tesisin arıtma yapamadan atıl hâle geldiğini, dolayısıyla da harcanan 6.9 Trilyon TL’nin heba olduğunu belirten TURAN’ın Manşet Haberi aynı zamanda objektifleriyle yerinde tespit ettiği gibi; TC Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2015’ten itibaren Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği’ne devredilen Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’nin çürümeye terkedildiğini görüntülerle ortaya koymuştu…  
Gazeteniz TURAN’ın objektiflerine yansıyan görüntüleri, İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Osman DİLEK ile Meclis Üyesi Raif ASLAN da teyit ederken, Kanalizasyonun Hazar Gölü’ne akmasının yanı sıra gördüğümüz ve tespit ettiğimiz perişan hâliyle Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi hakkında öğrendiğimiz acı ve düşündürücü bir gerçek de, tesisin 8 Yıl boyunca hiçbir zaman arıtma işlevini yapamadığı gerçeği. Terfî istasyonlarından gelen suyun yağmur suları olduğu, öte yandan atıksuların Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaşamadan kaybolduğu bilgisi de, bağlantı boru hatlarındaki sorunun hâlâ giderilememiş olduğunun göstergesi…
09-FOTO-9- ARITMA TESİSİ

SON DAKİKALARDA YIKILDIK! SON DAKİKALARDA YIKILDIK!

TESİS PERİŞAN VAZİYETTE, MİLLÎ SERVET HEBA EDİLMİŞ!   
Gazeteniz TURAN’ın Manşet Haberine esas bilgiler doğrultusunda Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’nde bizzat tanık olduğu ve görüntülediği şekilde; Tesiste bekleyen ve aslî görevi bekçilik olmadığı halde mahâlde bulunmak suretiyle tesise sahip çıkan bir çalışan dışında, teknik eleman ya da bir başka yetkilinin olmadığı Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki havuzlar, devridâim olmadığı ve çalışma yapılmadığı için otlarla kaplanmış durumda. Elektronik denetleme ve kamera gözlem sistemi iflas ettiği için çalışmıyor. GES işlev görmez hâlde. Güvercinlerin yuva yaptığı ve doğal olarak kuşların pislikleriyle kaplanan alet ve araçlar, ayrıca kullanılmayan yığınla çöp konteyneri de millî servetin nasıl heba edildiğinin bariz kanıtları durumunda…
Gazeteniz TURAN’ın Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’ne giderek yerinde tespit ettiği olumsuz görüntüleri, beraberimizde tesise gelen İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Osman DİLEK ile Meclis Üyesi Raif ASLAN da yerinde TURAN’a yaptıkları özel açıklamalarla teyit ederken, kanalizasyon sularının Sivrice Öğretmenevi’nin doğusunda kalan bir alanda TOKİ’nin üzerini kapattığı kısımdan Hazar Gölü’ne aktığı da meclis üyeleriyle birlikte gözlemlediğimiz ve görüntülediğimiz gibi bir vakıa…
03-FOTO-3- İL ÖZEL İDARESİ
TURAN’IN HABERİ, MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ VE İL GENEL MECLİSİ’NDE GÜNDEM OLDU
Gazeteniz TURAN’ın “6.9 TRİLYON HEBA OLDU!” Başlıklı Manşet haberi kamuoyunda büyük yankı bulurken, Mahalli İdareler Birliği toplantısında TURAN’ın haberinden rahatsızlık duyanların gerçekleri gizleme ve inkâr çabasına karşılık, gerek hâlen tesislerin tamamen atıl vaziyette olduğunu gösteren görüntüler, gerekse haberimizi teyit eden İl Genel Meclisi kararıyla oluşturulan ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne gönderilen Plân ve Bütçe Komisyonu Raporu elimizde bulunuyor.
Mahalli İdareler Birliği Toplantısı’nda gündeme gelen sorun, 3 Haziran 2022 tarihinde bu kez İl Genel Meclisi’nin Haziran Ayı Toplantıları’nın 3. Birleşimi’nde gündem oldu…
Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Osman DİLEK, gündem dışı söz alarak 2020 Yılı’nda Sivrice İlçesi Beşiktepe Köyü’ndeki Arıtma Tesisi’nin atıl duruma gelmesi ve idâri Soruşturma’nın gerekliliğine dâir raporlarının mecliste onaylanmasına rağmen, gizlenmek suretiyle yalanlanmak istenmesine karşı çıkarak tepki gösterdi.
Osman DİLEK’in Söz konusu rapor ve yazışmaları göstermesinin yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri’nden aynı zamanda söz konusu raporu hazırlayan Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Ertuğrul KAR ile MHP’li Üye Raif ASLAN da Arıtma Tesisi’nin atıl vaziyette olduğuna ve çalışmadığına yönelik görüşlerini dile getirdiler…

İŞTE BELGE; “PLÂN ve BÜTÇE KOMİSYONU İNCELEME RAPORU”…
İl Genel Meclisi’nin 05.07.2020 Tarih ve 127 Sayılı Kararıyla oluşturulan ve İl Genel Meclisi Başkanlığı’na sunulan Plân ve Bütçe Komisyonu İnceleme Raporu’nda,
“Sivrice İlçesi Bekcitepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisinde patlaklar bulunması nedeniyle insan ve çevre sağlığını tehdit edildiği konusunun incelenip rapora bağlanmak üzere "Plan ve Bütçe Komisyonuna" havalesi kararlaştırılmıştır.
Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20.07.2020-24.07.2020 tarihleri arasında toplanarak Sivrice ilçesi Bekcitepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisinde patlaklar bulunması nedeniyle insan ve çevre sağlığının tehdit edildiği konusu ile ilgili olarak komisyonca yapılan incelemeler neticesinde;


04-FOTO-4-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

8 AY LOGARDAN TARIMSAL ARAZİYE TAŞAN ATIK SULAR, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİŞ!..
“Elazığ İli Sivrice İlçesi Bekcitepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisinin alt kısmında bulunan logarın devamında bulunan hatta oluşan arıza nedeniyle atık suların tamamı logardan dışarı taşarak tarımsal araziye taşmakta ve insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Tarımsal arazi sahiplerince yapmış olduğumuz görüşmelerde bu durumun takriben 8 aydır devam ettiği yapılan şikâyetler üzerine hiçbir çalışmanın başlatılmadığı bilgisi alınmıştır. Meydana gelen arızanın ivedilikle çözülmesi görülmüştür.”
08-FOTO-8- ARITMA TESİSİ

“KAMERA SİSTEMİ, İDARİ BİNA, PERSONEL VE KÖTÜ YÖNETİME İDARİ SORUŞTURMA GEREKLİ!..”
“Ayrıca Elazığ İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu Mahalli İdareler Birliği’ne ait Arıtma Tesisi’ne Komisyon olarak gittiğimizde tesisin atıl duruma gelmesi amacıyla personelin elinden ne geldiyse yaptığı üzüntü ile görülmüştür. Şöyle ki her türlü imkânın sunulduğu tesiste Kamera sisteminin tam olarak çalışmadığı, idari binasının atıl durumda olduğu, idare binası ve çevresinde çöp yığınları olduğu, tesiste görevli personelin olmadığı tesis girişi ve idari bina kapılarının açık olduğu görülmüştür. Kötü yönetim sayesinde atıl duruma gelen tesis idarecileri hakkında idari soruşturmanın başlatılması gerekmektedir.
İl Genel Meclisince alınacak karar ile birlikte Raporumuzun da Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamına gönderilmesi komisyonumuz tarafından uygun görüldü. Raporumuzun İI Genel Meclisine sunulması hususunda gereğini arz ederiz. 24.07.2020.
H. Ertuğrul KAR (Komisyon Bşk.), M. Ali AYTEKİN (Kom. Bşk.V), Mehmet DARILMAZ (Üye), Turgay AKSOY (Üye), Osman DİLEK (Üye).
MECLİS’TE ONAYLANAN RAPOR GENEL SEKRETERLİĞE GÖNDERİLMİŞ, AMA İŞLEM YAPILMAMIŞ?
TC. İl Özel İdaresi Genel Meclisi Başkanlığı’nın 07.08.2020 Tarih ve 143 Sayılı Toplantı Kararı Özeti’nde “İl Genel Meclisi, Sivrice İlçesi Bekcitepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisinde patlaklar bulunması nedeniyle insan ve çevre sağlığını tehdit edildiği konusu ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunu görüştü.
KARAR; Elazığ İli Sivrice İlçesi Bekçitepe Köyü sınırları içerisinde bulunan arıtma tesisinde patlaklar bulunması nedeniyle, insan ve çevre sağlığının tehdit edildiği konusu ile ilgili olarak hazırlanan "Plan ve Bütçe Komisyonu" inceleme raporunun onaylanmasına. İl Genel Meclisince alınan karar ile birlikte "Plan ve Bütçe Komisyonu" inceleme raporunun da eklenerek Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 07.08.2020
İbrahim ŞERBET (Meclis Başkanı), Turgay AKSOY, Leyla YANLIÇ (Katip Üye)”
İbareleri yer alırken, İl Genel Meclisi Başkanlığı’na sunulan Plân ve Bütçe Komisyonu İnceleme Raporu’nda özellikle belirtilmesine rağmen, İl Genel Meclisince alınan onay kararı da olduğu halde, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamı’nca bugüne dek  herhangi bir soruşturma açılmamış ve işlem yapılmamış. Takdir Kamuoyu ve Sayın Vali başta olmak üzere yetkililerin.