Türk Ocakları Elazığ Şubesi yeni dönem faaliyetlerine güncel bir konferansla başladı…

Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından “Din Değiştirme Psikolojisi” konulu konferans düzenlendi…

YENİ MAHALLE’DE AYHAN YILMAZ SESLERİ! YENİ MAHALLE’DE AYHAN YILMAZ SESLERİ!

Düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep SAĞIR katıldı. Konferansı öğretim görevlisi ile öğrencilerin de aralarında olduğu çok sayıda katılımcı takip etti…

DABAK; “GENÇLİĞİMİZİ, DEİZM, PANTEİZM, MATERYALİZM’DEN, ATEİZM’E DEK KORUMAK!”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit DABAK, konferansın amacını, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çeşitli inanç girdaplarından kurtarıp, doğruyu düşünmeleri için fikir oluşturmak diye belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugünkü programımızda çağımızın sinsi hastalıklarından, gençliğimizi sarıp sarmalayan bir konunun ele alınmasının ve bu konu üzerinde ciddiyet ve titizlikle durulmasının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Maalesef bilinçli bir yapı insanların manevi gücünün en büyük kaynağı olan din unsuru üzerinde hareket ederek, dejenere etme, yozlaştırma ve samimiyet güven unsurlarından uzaklaştırıp, yavaş yavaş ortadan kaldırarak itibarsızlaştırma, değersizleştirme, anlamsızlaştırma savaşı içindedir. Bu amaçla seçilen ideal hedef, Ülkemizin gençliğidir. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin Deizmle başlatıp Panteizm, Materyalizm gibi aşamalardan geçerek, Ateizme kadar ulaşan inanç girdabından kurtarmak için öncelikle sebepleri ele alarak, neler yapılabileceği konusunda pencere açarak, bir fikir oluşturmaktır.’’

03-FOTO-3- ZEYNEP SAĞIR
DOÇ. DR. ZEYNEP SAĞIR; ‘’GENÇLERİN ATEİZM VE DEİZME NEDEN GEÇTİĞİ MERAK KONUSU!”
Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit DABAK’ın ardından mikrofonu alan Doç. Dr. Zeynep SAĞIR, özellikle gençlerin Ateizm ve Deizme neden geçtiklerinin merak edildiğini belirterek bu geçişin temel nedenlerine odaklanacaklarını vurguladı. Elazığ Türk Ocağı’nda Açılış Konferansını vermek üzere kendisini davet eden Başkan Vahit DABAK’a teşekkür eden ve davetten onur duyduğunu dile getiren Doç. Dr. Zeynep SAĞIR konuşmasına şöyle devam etti; “Bugünkü konferansa ilgi gösteren değerli üyelere, sevgili öğrencilerimize ve tüm katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı müteşekkirim. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi’yim.
Din Psikolojisi alanı ülkemizde henüz genç bir alan olarak tarif edilebilir. Bu alanın içerisinde bazı temel konular bulunmaktadır. Bu konulardan biri de din değiştirmedir.”
“DİĞER BİR DİNE YA DA DÎNİ OLMAYAN BİR YAPIYA GEÇİŞ!..”
“Temelde ilgi duyduğumuz husus bir insanın değişmesinin mümkün olup olmadığıdır. Bu konuda özellikle Amerika ve Avrupa’da çok sayıda araştırma yapılmış ve Oxford Üniversitesi yayınlarından sadece din değiştirme psikolojisini ele alan hacimli klasik eserler yayınlanmıştır. Yayınların oralarda fazlaca olmasının bir sebebi bu konuya duyulan bir ihtiyacın göstergesi olabilir. Ülkemizde de din değiştirme ana başlığı altında bireylerin bir dinden diğerine geçmeleri ya da bir dinden dini olmayan bir yapıya geçmeleri konusu, son yıllarda gündemde önemli bir yer edinmiştir. Özellikle gençlerin Ateizm ve Deizme neden geçtikleri merak edilmektedir.”
Doç. Dr. Zeynep SAĞIR daha sonra yaptığı bir araştırmadan yola çıkarak bireylerin diğer bir dine ya da dîni olmayan bir yapıya geçişlerinin temel nedenlerini anlattı.’’