İzzet TUMAY - Maden, Alacakaya, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği Kurucu Başkanı ve Uluslararası Finans ve Yatırım Uzmanı Fethi Ahmet GEL, yeni kitabı 'Yeni Nesil Gelişim Belediyeciliği'nde önemli konulara değinerek,  ‘’Ülkemizde olduğu gibi Elazığ ilimizde de bir işsizlik gerçeği var. Bunu aşmanın yollarından birisi de ortaklaşa toplumsal kalkınma ruhunu ortaya koymakla mümkün olacaktır.’’ Dedi.

dae4ca5b-cc25-45e3-8fe5-e69f12d22993

‘’ELAZIĞ’DA CİDDİ BİR İŞSİZLİK SORUNU VAR’’

Maden, Alacakaya, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği Kurucu Başkanı ve Uluslararası Finans ve Yatırım Uzmanı Fethi Ahmet GEL, 'Yeni Nesil Gelişim Belediyeciliği' kitabında, ‘’Ülkemizde olduğu gibi Elazığ ilimizde de bir işsizlik gerçeği var. Bunu aşmanın yollarından birisi de ortaklaşa toplumsal kalkınma ruhunu ortaya koymakla mümkün olacaktır.’’ Dedi.

Maden, Alacakaya, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği Kurucu Başkanı ve Uluslararası Finans ve Yatırım Uzmanı Fethi Ahmet GEL, 'Yeni Nesil Gelişim Belediyeciliği' isimli kitabında işsizlik sorununun artık ülkelerin güncel bir sorunu olduğunu belirterek Gazeteniz TURAN’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; ‘’İşsizlik gibi problemler, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çözmek zorunda olduğu önemli sorunlardır. Bir ülkenin ekonomik gelişiminin temel göstergelerinden birisi de sahip olduğu iş gücünün durum ve niteliği gösterir göstergelerdir.  

fethi-ahmet-e1687441512825
Ülkemizde olduğu gibi Elazığ ilimizde de bir işsizlik gerçeği var. Bunu aşmanın yollarından birisi de ortaklaşa toplumsal kalkınma ruhunu ortaya koymakla mümkün olacaktır. Kooperatifçilik toplumsal kalkınmanın ruhudur. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde bir kalkınma aracı olarak kooperatif işletmeler, dünya kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması ve gelecek nesiller için korunmasına dayalı olarak istihdam açısından belediyelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Geri kalmış bir şehri kalkındırmak mahalli müşterek nitelikteki sorunudur. Bunun giderilmesi gerekmektedir.’’ Dedi.

ELAZIĞ’DA DUTUN PEKMEZE ‘TATLI’ YOLCULUĞU SÜRÜYOR! ELAZIĞ’DA DUTUN PEKMEZE ‘TATLI’ YOLCULUĞU SÜRÜYOR!

‘’ORTAKLAŞA TOPLUMSAL KALKINMA RUHUNU ORTAYA KOYMAK GEREKİYOR!’’

Açıklamalarının devamında işsizlik sorununun çözümü için kamu kurumları ve belediyelere büyük bir iş düştüğünün altını çizen Fethi Ahmet GEL sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Sorunun çözümü ancak yerel girişim ruhuyla görevlendirilmiş bir kamu kurumu olan belediye marifetiyle olur. Bu misyon ve tanımı belediyeye verilen en önemli görevler arasında görüyoruz. Belediyeler bu amaçla Kalkınma Kooperatiflerini kurarlar. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından itibaren kooperatifçilik, ekonomik gelişim ve istihdam alanında başvurulan yollardan biri olmuştur. 2020 yılı özellikle virüs sürecinden sonra ülkelerin ekonomisinde yaşanan sorunların çözümünde istihdam ve ekonomik gelişim için kooperatiflerin yapıları ve işlevselliği daha çok önem arz etmiştir. Yerel ve bölgesel anlamda kooperatifçiliği indirgersek sürdürülebilir bir istihdam ve ekonomik kalkınma için, tüm bireylerin beklentileri ve değerleri, kooperatifçiliğin mevzuat açısından güncellenip belediyeler için yeni iş olanaklarına ortam hazırlanabilir. Ülkemizde üretken istihdam oluşturulmasında belediyelerin yeni doktrinel görev tanımlamalarında kooperatifçiliğe geniş ve güncel bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır.’’ Diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi