Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda Bağlı Müdürlüklerin 2021 Yılı Gelirleri ve Giderleri karara bağlandı…

Elazığ Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda Elazığ Belediyesi’nin 2021 Yılı Mali Gelir Kesin Hesap Cetveli görüşüldü. Görüşmelerde Elazığ Belediyesi’ne Bağlı Müdürlüklerin 2021 Yılı Gelirleri Ve Giderleri oylanarak karara bağlandı.

Toplantıda, Elazığ Belediyesi’nin gelir toplamı 819.216.901,90 TL olarak açıklanırken, gider toplamı ise 820.417.301,52 TL olarak açıklandı. Elazığ Belediyesi’nin gelirleri ile giderleri arasındaki fark ise 1.200.399,62 TL oldu.

Elazığ Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda 2021 Yılı Gelirleri ve Giderleri şöyle…

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN 2021 YILI MALİ GELİR KESİN HESAP CETVELİ
Vergi gelirleri: 48.027.200,69 TL

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 93.542.412,15 TL

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 12.226.566.36 TL

Diğer gelirleri: 501.914.491,67 TL

Sermaye gelirleri: 136.506.231,03 TL

Red ve iadeler: 0 TL

Toplam gelir: 819.216.901,90 TL oldu.

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN 2021 MALİ YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Elazığ Belediyesi’nin genel toplam gideri ise 820.417.301,52 TL oldu.

Özel Kalem Müdürlüğü 3.405.061,71 TL

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü: 141.177.191,38 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü: 9.057.172,63 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü: 1.255.021,78 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü: 808.622,13 TL

Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.045.894,25 TL

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü: 15.677.947,93 TL

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü: 1.600.530,44 TL

Fen İşleri Müdürlüğü: 106.238.232,94 TL

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü: 1.707.656,42 TL

İtfaiye Müdürlüğü: 14.105.594,34 TL

Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 21.522.406,38 TL

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü: 50.452.520,50 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 41.590.510,15 TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü: 5.486.979,25 TL

Zabıta Müdürlüğü: 10.017.951,71 TL

Etüd Proje Müdürlüğü: 2.070.489,61TL

Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü: 111.707.100,57 TL

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü: 55.048.138,95 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü: 40.552.345,31 TL

Mezarlıklar Müdürlüğü: 3.440.968,52 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 54.507.006,33 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: 496.469,43 TL

Çevre Koruma Ve Çevre Kontrol Müdürlüğü: 6.319.015,04 TL

KILIÇDAROĞLU’NUN ELAZIĞ VAATLERİ! KILIÇDAROĞLU’NUN ELAZIĞ VAATLERİ!

Yapı Kontrol Müdürlüğü: 114.972.995,11 TL

Teftiş Kurulu Müdürlüğü: 567.477,01 TL