Elazığ Kent Konseyi gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısında çalışmalar ele alındı.

AFETZEDE’NİN KONUT İSYANI! AFETZEDE’NİN KONUT İSYANI!

Kent Konseyi Başkanı Av. Rüstem Kadri Septioğlu başkanlığında yapılan toplantıda konsey bünyesinde ‘’Çocuk Meclisi’’ kurma kararı alındı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Çocuk Meclisi faaliyete başlayacak.

Rüstem Kadri SEPTİOĞLU, Kent konseyinin her geçen gün daha kapsayıcı olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; ‘’Elazığ Kent Konseyimiz bünyesinde Çocuk Meclisi’nin kurulması çalışmalarına başladık. Çocuk Meclisi, çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmeleri ve kendileriyle ilgili problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak; çocukların içinde yaşadığı ülkenin, manevi ve ahlaki değerlerini öğrenebilmeleri ve geleceklerine güvenle bakabilmeleri amacıyla kurmak için çalışmalara başladık. Elazığ’da ikamet eden ve 8-16 yaş aralığı çocuklardan oluşacak meclisi kendileri yönetecek. Bilim-teknoloji, basın-yayın, çevre, çocuk hakları, kardeşlik-yardımlaşma, kültür-sanat, sağlık, spor gibi çalışma grupları ile fikir ve projeler üreterek, hayata geçireceğiz. Temel amacımız çocukların, gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaktır. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarındaki karşılaştıkları sorunları kendilerinin de içinde bulunduğu bir danışma meclisi ile sorunları tespit edip çözüm üretmek amacıyla kurulmuş olacaktır.’’