8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara övgüler yağdırıldı ama “Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetler” tırmanışta…

ŞERAFETTİN BAŞKAN NAZARA GELDİ! ŞERAFETTİN BAŞKAN NAZARA GELDİ!

Araştırmalara göre; “Kadına Yönelik Şiddet” sonucu Türkiye’de 2010-2020 Yılları arasını kapsayan 10 yılda medyaya yansıyan “Kadın Cinayetleri” sonucu 2 Bin 534, Elazığ’da ise 19 Kadın öldürüldü…

Aynı sürede Komşularımızdan; Diyarbakır’da 61, Malatya’da 23, Tunceli’de 3, Bingöl’de 2, Elazığ Merkez’de 14, Kovancılar’da 3, Sivrice’de 1 ve Karakoçan’da 1 Kadın Cinayete kurban gitti… S.7’de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hemen herkes tarafından kadına övgüler yağdırıldı ama; Aile içi şiddete maruz kalmış ya da cinayete kurban edilmiş kadınlara ilişkin haberlere her gün basın yayın organlarında ya da sosyal medyada rastlamak mümkün...
Araştırmalar; “Kadına Yönelik Şiddet” sonucu Türkiye'de 2010-2020 Yılları arasını kapsayan 10 yılda medyaya yansımış olması kaydıyla işlenen “Kadın Cinayetleri” sonucu en az (2.534), Elazığ’da ise (19) kadının öldürüldüğünü ortaya koyuyor…

Gazeteniz TURAN, söz konusu araştırmada öne çıkan Türkiye genelindeki bazı bulgular ile Elazığ’a özgü bulguları sizler için derledi…

KADINA YÖNELİK ŞİDDET” NEDİR?..
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi’nde “Kadına Yönelik Şiddet” ister kamusal, ister özel yaşamda meydana gelsin; “kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanıyor…

ARTAN KADIN CİNAYETLERİ VE SEBEPLERİ…
Kadın cinayetlerine ilişkin mevcut istatistikler, kadın cinayetlerinde artış olduğunu gözler önüne seriyor. Kadına yönelik ayrımcılığın en ölümcül biçimi olan kadın cinayetleri içinde bulunduğumuz süreçte daha da artıyor.
 Araştırmalara göre bu vahim tablonun sosyolojik, kültürel ve psikolojik bir yığın nedeni var. Özellikle ikinci plânda kalan ve eş, erkek kardeş, erkek arkadaş ya da baba güdümünde yaşayan kadınlar baskı altında kalıyor ve toplumsal baskı ya da ekonomik nedenlerle öldürülüyorlar.

Bir araştırmaya göre, kadın cinayetlerinin arkasında yatan nedenler; Aile içi tartışma, aldatma, kıskançlık, namus, geçimsizlik, ekonomik sorunlar, işsizlik, psikolojik rahatsızlıklar, töre, boşanma ya da boşanma talebi olarak belirlenmiş. Ve  faillerinin büyük bir çoğunluğunun öldürülen kadınların kocaları ya da akrabası, tanıdığı olduğu görülüyor…

TURAN ARAŞTIRDI; ELAZIĞ’DA KADIN CİNAYETLERİNİN BOYUTU NE?
Araştırmalar gösteriyor ki kadın cinayetleri ne yazık ki Elazığ’da da yaşanıyor. Elazığ’da 2010 ve 2020 yılları arasında 19 kadın eşi, erkek arkadaşı, kardeşi ya da babası tarafından katledilerek hayattan koparılmış. İlginç olan aslında öldürülen kadınların birçoğunun bir şekilde tanıdığı erkekler tarafından öldürülmüş olmaları. Hayatını kaybeden kadınların yaş ortalaması büyük oranda 50 yaş altında. Eski eş ya da ayrılmak istediği kocası tarafından öldürülen kadın da var, namus davası deyip kardeşini, kızın, karısını öldüren de var.
Gazeteniz TURAN, söz konusu araştırmada öne çıkan Türkiye genelindeki bazı bulgular ile Elazığ’a özgü bulguları sizler için derledi:

TÜRKİYE’DE İL İSTANBUL, İLÇE SEYHAN…
Kadın cinayetleri 10 yılda İl bazında en çok İstanbul'da, ilçe bazında Seyhan'da (Adana) yaşanırken, Elazığ’da en çok Merkez’de, daha sonra da Kovancılar İlçesi’nde kadın cinayeti işlendi…
Çalışmaya göre kadın cinayetleri en fazla İstanbul (347), İzmir (176), Ankara (135), Adana (125) Antalya'da (110), Gaziantep (105), Bursa (94), Mersin (79), Konya (76) ve Kocaeli'nde (71) işlendi. Söz konusu 10 ilde 10 yılda en az (1.318) kadın öldürüldü. Bu sonuç, kadın cinayetlerinin yarısının söz konusu illerde işlendiğini gösteriyor…

KOMŞULARA GÖRE ELAZIĞ 3, İLÇELERE GÖRE KOVANCILAR!..
Kadın cinayetlerinde 2010-2020 Yılları arasını kapsayan 10 yılda medyaya yansımış olması kaydıyla işlenen kadın cinayetleri sonucu İlimiz Elazığ ile komşu vilâyetleri kıyasladığımızda; Elazığ’da (19) Kadın cinayete kurban giderken, Diyarbakır (61) cinayetle ilk sırada yer aldı. Malatya (23) kadın cinayetiyle sıralamada 2. oldu. Tunceli (3), Bingöl ise (2) Kadın Cinayetiyle 4 ve 5. Sıraları elde ettiler…
Elazığ’ın İlçelerine bakıldığında ise Merkez (14) Cinayetle açık ara ilk sırada yer alırken, Kovancılar İlçesi (3), Sivrice (1) ve Karakoçan (1) kadın cinayetiyle sıralanıyorlar…

TÜRKİYE’DE 2014, ELAZIĞ’DA 2011 İLE 2016’DA ARTIŞ?
Yıllara dağılımına bakıldığında Kadın cinayetleri azalmıyor, artıyor. Kadın cinayetlerinin yıllara göre dağılımı, cinayetlerde anlamlı bir azalma olmadığını, aksine özellikle 2014 Yılı itibariyle kadın cinayetlerinin arttığını gösteriyor. 10 yıllık dönemin başlangıcı olan 2010 Yılıyla, sonu olan 2019 yılını kıyasladığımızda ise kadın cinayetlerinin yüzde 25 arttığı ortaya çıkıyor.
Elazığ’a gelince; 2011 (4), 2012 (2), 2013 (3), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (4), 2017 (2), 2018 (1), 2019 (1) olarak, (19) Kadın Cinayetinin yıllara dağılımına bakıldığında her yıl mutlaka bir kadının öldürüldüğü görülüyor. 2011 Yılı (4) Kadın Cinayetiyle başlarken, 2013 (3) 2016 Yılı da (4) cinayetle artış görülen ve öne çıkan yıllar olarak dikkât çekiyorlar…   

ELAZIĞ’DA 19-25 YAŞ ARALIĞI ÖNE ÇIKTI!..
2010-2020 Yılları arasını kapsayan 10 yılda Elazığ’da Kadın Cinayetlerinde öne çıkan ve dikkât çeken 19-25 Yaş aralığında bulunan tam (6) Kadın’ın hayatını kaybetmesi oldu. Yaş aralıklarına bakıldığında küçükten büyüğe doğru; 13-18 Yaş aralığında (3), 19-25 Yaş aralığında (6), 26-40 Yaş aralığında (4), 41-55 Yaş aralığında (3), 56-70 Yaş aralığında (2) ve 70+1 Yaş aralığında (1) olmak üzere (19) Kadın cinayetinin dağılımı 6 periyoda göre gerçekleşiyor…

TÜRKİYE’DE DE ELAZIĞ’DA DA KADIN CİNAYETLERİNİN BİR NUMARALI FAİLİ KOCA!
Kadın Cinayetlerinin bir numaralı faili Koca. Türkiye'de 10 yılda öldürülen 2.534 kadının 1.113'ünün faili kocasıydı. Bu, her 10 kadın cinayetinden en az 4'ünde failin, kadının kocası olduğu anlamına geliyor. 10 yılda (285) kadın cinayetinde fail erkek arkadaş, (176) kadın cinayetinde eski koca, (82) kadın cinayetinde ise eski erkek arkadaş oldu. Yakın ilişki cinayeti olarak da anılan bu cinayetler, 10 yılda işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor. Her 5 kadın cinayetinden birini aile işliyor. Kadın cinayetlerinin failleri sıralamasında eski kocadan sonra, dördüncü sırada akraba geliyor. 10 yılda (169) kadın akrabası, (111) kadın babası, (104) kadın ise erkek kardeşi tarafından öldürüldü. Buna ek olarak (79) kadını oğlu, (64) kadını damadı, (12) kadını kayınpederi öldürdü. Bu, her 5 kadından birinin aile veya akrabası tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor. Buna ek olarak 10 yılda (231) kadını, iş veya komşuluk ilişkisi nedeniyle tanıdığı bir erkek, (89) kadını ise hiç tanımadığı bir erkek öldürdü...

ELAZIĞ’DA EN AZ 2 KATINDA FAİL KOCA!..
Türkiye ortalamasında olduğu gibi Elazığ’da da kadın cinayetlerinden en az 6'sında failin, kadının kocası olduğu bildirildi…
Elde edilen bulgulara göre; 19 kurbandan (6)’sının faili Koca, (3)’ü akraba, (2)’si Baba, (2)’si Eski Koca, (2)’si Erkek kardeş, (1)’i Oğlu, (1)’i Damadı, (1)’i Erkek arkadaşı, (1’i) Tanıdığı Erkek olarak kategorilere ayrılıyor…

TÜRKİYE’DEKİ KADIN CİNAYETLERİNİN BAHANESİ?
Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin önemli bir bölümünde cinayet bahanesi belirsiz kaldı. En az (299) cinayette kadının ayrılma/ boşanma isteği; (205) cinayette aldatılma şüphesi bahane olarak sunuldu, (69) cinayette ise kadın, erkeğin barışma isteğini reddettiği için öldürüldü. Bu bahaneler, yakın ilişki cinayetlerinin yüzde 35'inde kullanıldı. 10 yılda en az (150) cinayette maddi kaynaklı anlaşmazlıklar, (126) cinayette ise namus/ töre kadınları öldürmenin bahanesi oldu. (105) kadın, erkeğin birincil hedefi olmamakla beraber olay yerindeki diğer kişileri de öldürdüğü vakalara referansla dolaylı bahaneyle öldürüldü. Bu üç bahane, aile ve akrabalar tarafından işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 40'ında geçerliydi…

ELAZIĞ’DA İŞLENEN KADIN CİNAYETLERİNİN BAHANESİ?
Ülke çapında olduğu gibi Elazığ’da meydana gelen Kadın Cinayetlerinin (19) yaklaşık yarısı kadarı (9), “Bilinmeyen” bahanesi kapsamında…  Namus / Töre (2),  Aldatılma Şüphesi (2), Diğer (2), Kocasıyla Ayrılma / Boşanma aşamasında (1), Gündelik Hayata Dâir (1), Erkeği Reddetme (1), Erkekle Barışmayı Reddetme (1) bahaneleri de cinayetlere sebebiyet verdi…

*ÜLKE’DE VE ELAZIĞ’DA CİNAYET MAHALLİ BÜYÜK ORANDA EV!..
Türkiye’de 10 Yılda öldürülen 2.534 kadından 1.628'i, yani her 10 kadından (6)'sı evde, (2)'si park, kafe, okul, hastane vb kamuya açık alanda öldürüldü. Evde işlenen her 10 cinayetten (6)'sında fail partner veya eski partnerdi.
Elazığ’da cinayet mahalline bakıldığında 10 Yılda öldürülen 19 Kadından (13)’ü evde, (3)’ü Kamuya açık alanda, (2)’si evin önü veya bahçesinde, (1) tanesi ise Kadın’ın İş Yeri civarında gerçekleştirilmiş görünüyor.