ATATÜRK’ün 1938 Yılı’nda imzaladığı kararnameden sonra TURAN’da 1956’da yayınlanan Hazar Gölü haberine de ulaştık…

TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi”nden temin ettiğimiz Gazi Mustafa Kemâl imzalı ‘’Hazar Gölü Çevresi’nin Ağaçlandırılması’’na dâir Bakanlar Kurulu Kararnamesi Orman ihtiyacımızın göstergesi…

Gazeteniz TURAN’ın 27 Haziran 1956 Tarihli “Elazığ'ın Hazar Gölü Civarı Ağaçlandırılacak başlıklı” haberinde
ise Elazığ Orman Baş Müdürlüğü’nün beş yıllık ağaçlandırma plânı yaptığı bildiriliyor…  

“21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” dolayısıyla Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından birçok etkinlik sergilenirken, her sene olduğu gibi yine formalite fidan dağıtım programları düzenlendi…

FORMALİTE PROGRAMLAR VE ÇIPLAK DAĞLAR?
Yetkililerin fidan dikimi konusunda çeşitli rakamlar vererek popülist yaklaşımlarla icraatlarını anlatmaya çalıştıkları “Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” kapsamında ilimizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, değişmeyen tek gerçek var 3 tarafı sularla çevrili yarımada durumundaki Elazığ’ın Keban ve Karakaya Baraj Gölleriyle, Hazar Gölü’ne rağmen, ne yazık ki her yöresi çıplak dağlarla ve tepelerle çevrili durumda…

SERGİ VE TOPRAKLA BULUŞTU DENİLEN 80 MİLYON FİDAN?
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘’Ormancılık Faaliyetlerimiz ve Elazığ’ımızın Ormanlarından Kadrajımıza Yansıyanlar’’ isimli bir sergi düzenlendi.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da 2003 – 2021 yılları arasında Elazığ’da 111 bin hektar alanda ağaçlandırma yapıldığı, bu 18 yıllık süre zarfında; ağaçlandırma, erozyon kontrol, rehabilitasyon ve özel ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, toplamda 80 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu, 2022 yılında ise 111 bin hektar alanda çalışmaların programlandığı ve 6 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği bildirildi…

BADEM EYLEM PLÂNI NE OLDU?
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ’ın ‘Sivrice, Keban ve Ağın ilçeleri’nde halka ücretsiz ceviz ve badem fidanları dağıtılacağını açıklayıp, Karakoçan İlçesi’nde ise yaklaşık 5 bin ceviz ve badem fidanının ücretsiz bir şekilde halka ulaştırılacağını duyururken, Elazığlıları da fidan dikmeye davet edince; ister istemez badem diyarı Elazığ için özel olarak başlatılan, yine popülist yaklaşımlar sonucu alel acele Harput yamaçlarına dikilen badem fidanları ile sözde kalan ve uygulamasından hiçbir sonuç alınamayan “Badem Eylem Plânı” akıllara geldi…

TURAN, “ELAZIĞ’A TARİHÎ ÇAĞRI”DA BULUNMUŞTU!..
Ülkemizde geçen yaz sezonunda meydana gelen ve 7’den 70’e hepimizin yüreklerini yakan Orman yangınları gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, yanan ormanların yeniden yeşermesi amacıyla çeşitli kurum, grup ve kişilerin başlattıkları kampanyalar ile fidan dikimi ve ağaçlandırma konusunda Elazığ’a tarihî bir çağrıda bulunan gazeteniz TURAN, ilimiz Elazığ’ın, fidan temini ve dikimi ile ağaçlandırma konusunda ülke çapında başlatılan faaliyetler arasında “ayrıcalıklı” olmasını sağlayacak tarihî bir belgeye ulaşmıştı…

TURAN, ülkemizde Orman Yangınlarıyla gündemde olan ağaçlandırma konusunda ATATÜRK’ün 1938 Yılı’nda “Hazar Gölü civarının ağaçlandırılması”na dâir imzaladığı kararnamenin güncellenerek uygulanabilirliğini kamuoyunun dikkatine sunarak; özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli Elazığlı 2 Bakan Yardımcımız ile Elazığ’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü’nün sağlayacağı avantajla, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1938’de imzaladığı kararnamenin gereğinin Elazığ’ın 2023 hedefi olabileceği önerisinde bulunmuştu…

ATATÜRK’ÜN ELAZIĞ’A ÖZEL İLGİSİ VE KARARNAME
Bilinmeyen ve bugüne dek gün yüzüne çıkmamış olan “TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi”nden temin ettiğimiz büyük tarihî öneme sahip söz konusu kararname, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün ilimiz Elazığ’a ve özellikle “Doğu’nun Yalovası” diye adlandırdığı Hazar Gölü’ne verdiği özel önemi de kanıtlayan bir belge özelliğinde…

İŞTE KARARNAME METNİ VE HAZAR GÖLÜ CİVARI’NIN AĞAÇLANDIRILMASI
Cumhurbaşkanı ATATÜRK’ün talimatlarıyla Hazar Gölü çevresinin ağaçlandırılması için Ziraat Vekâleti tarafından başlatılan çalışmalar, 14 Temmuz 1938 tarihli ve 2/9241 sayılı Kararname ile resmîyet kazanmış.
‘’Hazar Gölü’nün Ağaçlandırılması’’ amaçlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin orijinal metni şöyle;
“Elazığ-Diyarbakır yolu arasındaki Hazar Gölü civarının 3116 sayılı Orman Kanunu’nun 78 inci maddesi hükümleri dairesinde teşcir edilmesi (ağaçlandırılması); Ziraat Vekilliğinin 28/6/1938 tarih ve 9/10607 sayılı tezkeresi ile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 14/7/1938 tarihinde onanmıştır.” 14/7/1938…

İMZALAYAN İCRA VEKİLLERİ HEYETİ’NDE KİMLER VAR?
14 Temmuz 1938 tarihli ve 2/9241 sayılı Tarihî Kararname’de imzası olanlar; Reisicumhur Kemâl ATATÜRK, Başvekil: Celal BAYAR, Adliye Vekili: Şükrü SARACOĞLU, Millî Müdafaa Vekili: Kazım ÖZALP, Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü ARAS, Maliye Vekili: Fuat AĞRALI, Maarif Vekili: Saffet ARIKAN, Nafıa Vekili: Ali ÇETİNKAYA, İktisad Vekili: Şakir KESEBİR, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Hulusi ALATAŞ, Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Rana TARHAN, Faik KURDOĞLU isimlerinden oluşuyor…

“ELAZIĞ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ”NÜN KURULUŞU…
“Hazar Gölü’nün ağaçlandırılması” amacıyla aynı yıl, yani 1938’de yine ‘’Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü’’ kurulmuş. Türkiye’nin 4. en eski fidanlığı olan ‘’Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü’’ bünyesinde halen Elazığ, Altınova, Hazar, Malatya (Dilek ve Kökpınar Orman Fidanlığı), Bingöl ve Tunceli Orman Fidanlık Şefliği olmak üzere 6 Adet Orman Fidanlık Şefliği ve bu Şefliklere bağlı 7 Adet Orman Fidanlığı bulunmaktadır…

TURAN’DAN TARİHÎ ÇAĞRI!..
Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün Elazığ ve Hazar Gölü konusunda hazırladığı projeler ile düşünceleri, ne yazık ki O’nun 10 Kasım 1938 Tarihi’nde aramızdan ayrılışıyla akamete uğrarken, 14 Temmuz 1938 tarihli ‘’Hazar Gölü Çevresi’nin Ağaçlandırılması’’ amaçlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, aradan geçen 83 yıla rağmen ne yazık ki hâlâ gerçekleştirilememiş, amacına ulaşamamıştır.
Bu tarihî gerçekten hareketle TURAN Gazetesi olarak, ülkemizde Orman Yangınlarıyla gündemde olan ağaçlandırma konusunda ATATÜRK’ün 1938 Yılı’nda “Hazar Gölü Civarının Ağaçlandırılması”na dâir imzaladığı kararnamenin güncellenerek uygulanmasını öneriyoruz…

BAKAN YARDIMCILARI VE 2023 HEDEFİ
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görev yapan 4 Bakan Yardımcısı’ndan ikisinin, Mehmet Hadi TUNÇ ile Ayşe Ayşin IŞIKGECE’nin Elazığlı oluşu da ilimizi ve başlatılacak kampanyayı çok daha avantajlı kılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki 2 Bakan Yardımcımız’ın yanı sıra Elazığ’daki Orman Bölge Müdürlüğümüzün varlığı, 1938’de aynı amaçla kurulmuş olan “Elazığ Orman Fidanlık Müdürlüğü”nün destekleriyle, Hazar Gölü’nün ağaçlandırılması için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. yılı hedeflenerek ilk fidan dikilmelidir.
Özetle; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1938’de Cumhurbaşkanı olarak imzaladığı kararnamenin gereği Elazığ olarak 2023 hedefimiz olabilir ve Hazar’a ‘’100. YIL ORMANI’’ yakışır diyoruz…

İŞTE BİR BELGE DAHA; 27 HAZİRAN 1956 TARİHLİ TURAN GAZETESİ…
‘’Hazar Gölü Çevresi’nin Ağaçlandırılması’’ amaçlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, aradan geçen 83 yıla rağmen ne yazık ki hâlâ gerçekleştirilemezken, geçmişte bugün bizim dikkât çektiğimiz gibi yerli ya da yabancı herkes, Elazığ’ın başta Hazar Gölü çevresi olmak üzere ağaçsız ve yeşilden yoksun çıplak dağlarla çevrili oluşuna vurdu yapmış.
Bu konuda Gazeteniz TURAN’ın 27 Haziran 1956 Tarihli “Elazığ'ın Hazar Gölü Civarı Ağaçlandırılacak başlıklı” haberinde ise Elazığ Orman Baş Müdürlüğü’nün beş yıllık ağaçlandırma plânı yaptığı bildiriliyor. 3483 Sayılı ve 27 Haziran 1956 Tarihli nüshamızda yer alan haber, Elazığ’ın günümüze ulaşan ağaçsızlığının tescilî gibi aynen şu ifâdelerle yayımlanmış;

KILIÇDAROĞLU’NUN ELAZIĞ VAATLERİ! KILIÇDAROĞLU’NUN ELAZIĞ VAATLERİ!

“ELAZIĞ'IN GÖLCÜK (HAZAR GÖLÜ) CİVARI) AĞAÇLANDIRILACAK”
“Elazığ Gölcük civarının ağaçlandırılması işi Elazığ Orman Baş Müdürlüğünce beş yıllık ağaçlandırılma plânına dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu beş yıllık zaman zarfında 500 hektarlık (5000 dekarlık) bir sahanın ağaçlandırılması temin olunacaktır. Ağaçlandırma mülkiyet durumu bakımından herhangi bir ihtilafa sebebiyet verilmemesi için, Hazar gölü civarında devam etmekte bulunan kadastro çalışmalariyle  tesbit edilmekte olan Devlet arazileri üzerinde yapılacaktır.

Orman Baş Müdürlüğü’nce şimdiden gerekli etütlere başlanmış olup bu sayede halen çıplak bulunan şirin Hazar gölünün etrafının yakın bir gelecekte zümrüt gibi yeşilliğe bürünmesi sağlanmış olacaktır.”