Yıl 1930...
Tarihe ''Büyük Buhran, Büyük Depresyon'' olarak geçen 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkileri dünyayı sarsmaya devam ederken, genç Cumhuriyetimiz de her türlü zorluğa rağmen yeni baştan bir ülke inşa ediyordu. Elazığ’da ise kendi matbaasında gazete çıkarmak için vilayete başvuru yapan idealist İhsan Bey, gazetesine isim veriyordu: TURAN!

O yıllarda yollar stabilizeydi, şehirlerarası araç-otobüs sayısı yok denecek kadar azdı, tren ise Malatya'ya kadar gelebiliyor ve İstanbul'da çıkan gazeteleri Elazığlılar ne yazık ki 1 hafta sonra okuyabiliyordu. Ancak İhsan Bey gazete idealinde kararlıydı ve ''Memleketimizdeki bütün hareketlerin; hayırlı ve zararlı işlerin münakaşasını yapacağız, okuyucularımıza bildireceğiz.'' diyordu. Ve resmi izin sonrası 1 Mayıs 1931 Tarihi'nde okuyucuyla buluşan TURAN'da ilk ''münakaşa''sını yapıyordu:

"ARAÇ ALMANIN TAM ZAMANI" "ARAÇ ALMANIN TAM ZAMANI"

''Posta Müdürü Umumisi Beye... İstanbul'dan 25 Nisan 1931 Cumartesi günü saat 16'da hareket eden ve Pazartesi günü saat 17'de Malatya'ya vuruteden İstanbul gazetelerini hamil Elaziz Postası 60 saat teehürle ancak Perşembe günü sabah Elaziz'e gelmiştir... Pazartesi günü Malatya'ya muvasalat eden ve Perşembe günü sabahına kadar teehhür eden ve daima böyle teehhürleri tekerrür eden postalarımız hakkında müdürü umumi beyin dikkat ve alakalarını celp ederiz.''

1927’DEKİ TURAN MATBAASI'NDAN “SİYASİ – İÇTİMAİ – İKTİSADİ – HALK GAZETESİ”NE

TURAN’ın ilk sayısının serlevhasında ''İmtiyaz Sahibi: İhsan Bey, Mesul Müdürü: Zeki Ziya Bey'' adresi ''Elaziz Hükümet Konağı karşısında'' ve ''fiyatı 5 kuruş'' yazıyordu.

TURAN'ın yıllar boyunca sütunlarında haber, makale, fıkra, deneme, şiir, hikâye, tefri­ka ve roman yayınlandı ve bu yayınlarda İhsan TURAN, Ahmet Şükrü SUNGUROĞLU, Eyüp ŞEDELE, Ömer Naimi ERDEM, Nurettin ARDIÇOĞLU, N. SUGÖZÜLÜ, Bahattin ÖGEL, Hulusi YETİŞKİN, Ali Rıza ALP, Ahmet KABAKLI, Mehmet AYTUĞ, Fikret MEMİŞOĞLU, Şemşi BELLİ, Mevlüt BİNGÖL, İshak SUNGUROĞLU, Bedri AVCI, Bedri ÇARŞANCAKLI, Elmas YILDIRIM, Mehmet Mevlüt ÖZAYDIN, Ömer SANAÇ, Fethi ÜLKÜ, Muhsin PARLAR, Naci TOLAY, Kemal TURAN, Hadi KOÇDEMİR, İsmet TURAN, Yaşar BÜYÜKAĞAOĞLU, Mehmet OZAN, Mehmet BİCO, Haydar DUMAN, Cenânî DÖKMECİ, Ali Rıza ALP, Mehmet OZAN gibi 20. asırda isimleri Elazığ'la birlikte anılan ‘kalem erbapları’ yer aldı.

Ve 95. yılında GAZETENİZ TURAN nesilden nesile ilk günkü heyecanla inandığı yolda devam ediyor: ‘’Memleketimizdeki bütün hareketlerin; hayırlı ve zararlı işlerin münakaşasını yapacağız, okuyucularımıza bildireceğiz.’’

Editör: Haber Merkezi