MİLLETVEKİLİ EROL’DAN BAKAN ÖZHASEKİ’YE SORU ÖNERGESİ MİLLETVEKİLİ EROL’DAN BAKAN ÖZHASEKİ’YE SORU ÖNERGESİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL'un 13 Aralık 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'de verdiği yazılı soru önergesi 76 gündür cevap bekliyor.
Milletvekili Erol'un 76 gündür cevap bekleyen yazılı soru önergesi şu şekildeydi: "İnsanlar varlığını sürdürebilmek için gerekli ihtiyaçlarını üzerinde yaşadığı topraktan sağlamaktadır. Bir ulus; bağımsızlığını korumak, yurdunu savunmak ve insanlarını çağdaş uygarlık düzeyinde yaşatabilmek için sahip olduğu topraklarının bahşettiği olanaklardan en çok ve en iyi biçimde yararlanmasını bilmek zorundadır.

84D04Ea8 Dd41 4F05 82D5 03Eee3Bf29B2

Fakat diğer birçok antropojenik faaliyetlerde olduğu gibi kar hırsı ile yanlış yapılan madencilik faaliyetleri çevre üzerinde birçok olumsuz etki bırakmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin üretim, nakliye ve zenginleştirme gibi aşamaları çevresel varlıklar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Madencilik sırasında ve sonrasında oluşan çevre sorunları incelenmesi ve çözümleri hem hukuksal açıdan hem de habitatta oluşturulacağı zararlar bakımından önem arz etmektedir. Elazığ ili Maden ilçesinde yer alan maden ocakları ve sahalarının bu konuda detaylı incelenmeleri ve çevreye vermiş olduğu zararlardan ötürü düzenli denetlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda;
1. Elazığ İlinde şuan aktif olarak çalışan toplam kaç maden ocağı vardır? Bu maden ocaklarından çıkarılan cevher cinsi ve miktarı ne kadardır? Bu ocakların kaçı kamu kaçı özel işletmedir? Bu maden ocaklarının ilçelere göre dağılımı nedir?
2. Elazığ İlinde son 5 yıl içerisinde kapanan toplam kaç maden ocağı vardır? İşletildikten sonra rehabilite edilen maden ocağı sayısı nedir? Bu maden ocaklarından çıkarılmış cevher cinsi ve miktarı ne kadardır? Bu ocakların kaçı kamu kaçı özel işletmedir? Bu maden ocaklarının ilçelere göre dağılımı nedir?
3. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince bölgede hangi sıklıkla denetimler yapılmaktadır? Bölgede kirlilik ölçümleri yapılmakta mıdır? Ve bölgeden su, toprak vb. numuneler alınmakta mıdır?
4. Elazığ İli Maden ilçesinde bulunan maden ocakları ve sahaları Bakanlığınızca hangi sıklıkla denetlenmektedir? Bölgede en son denetim ne zaman yapılmıştır? Denetim sonuçları nelerdir?
5. Maden ilçesi ve çevresinde bulunan maden ocakları ve sahalarının maden ruhsat alım ve işletme süreçleri incelenmiş midir?
6. İlçede bulunan maden ocakları ve sahaları için ÇED raporu alınmış mıdır? Elazığ'da bulunan müdürlüklerden (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü) gibi gerekli izinler alınmış mıdır?
7. Bölgede yürütülen maden çalışmalarının su kaynaklarımıza olası etkileri ve maden ocaklarının faaliyetlerine başlanılmadan ve bugün itibari ile bölgede yapılan su analizleri ne şekildedir?
8. Elazığ'ın Maden ilçesi, kültürel miras turizmi açısından bölgenin en zengin yerlerinden biridir. Bölgede yer alan tarihi yapılar, saraylar, antik kentler, hanlar, ören yerleri gibi birçok kültürel varlıklar maden firmalarının bölgedeki faaliyetlerinden olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedir. Bu konuda bir çalışma yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyor ise alınan önlemler nelerdir?"

Editör: İzzet TUMAY