MHP Elazığ Milletvekili Semih IŞIKVER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Toplum Yararına Program (TYP) hakkında soru önergesi verdi. IŞIKVER önergesinde TYP kapsamında istihdam edilenlerin özlük hakları ile çalışma sürelerinin uzatılması hususlarını gündeme taşıdı. 

 TYP’DE SÜRE UZATIMI GÜNDEME TAŞINDI… 

MHP Elazığ Milletvekili Semih IŞIKVER sorgu önergesinde, Toplam Yararına Program (TYP), kamu kurumlarında geçici işçi statüsünde çalışabilecek kişilerin istihdamını sağlayan program olduğunu belirterek, özellikle deprem bölgesinde TYP kapsamında istihdam edilenlerin çalışma sürelerinin uzatılmasını talep etti. 

IŞIKVER soru önergesinde; 

-2024 yılı da dahil olmak üzere “Toplum Yararına Program” projesi kapsamında işe yerleştirilen kişi sayısı kaçtır? 

-“Toplum Yararına Program” projesi kapsamında çalışanların, çalışma sürelerinin uzatılması hususunda Bakanlığımızca bir çalışma yapılması planlanmaktamıdır? 

YILANIN SOKTUĞU ÇOCUK, ELAZIĞ'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI YILANIN SOKTUĞU ÇOCUK, ELAZIĞ'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

-Deprem bölgesinde “Toplum Yararına Program” projesi kapsamında çalışanlara çalışma sürelerinin uzatılması hususunda Bakanlığımızca bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?’’ 

Editör: İzzet TUMAY