Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, mera alanına sanayi sitesi yapılmasına karşı çıktı...

Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanı Mehmet KARACA, yaptığı yazılı açıklamada, mera alanına sanayi sitesi yapılmasına karşı çıktı...
 

“KURAKLIĞA DA ALIŞMALIYIZ!” “KURAKLIĞA DA ALIŞMALIYIZ!”

 “KONUYU HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRECEK OLURSAK…”
Sanayi Sitesi’nin Bağdere (Ancuz) Köyü’ne yapılması talebinin hukuka aykırı ve usulen bile reddedilmesi gereken bir durum olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanı Mehmet KARACA; “Elazığ’da son yıllarda kanunlara aykırı olarak hülle ile yapılan işler, şehrin dokusuyla birlikte geleceğini karartmaktadır. Şehir olarak yatırım istemekteyiz ancak kanunsuz, yasadışı hiçbir faaliyet talebimiz bulunmamaktadır ifâdesiyle açıklamasını şöyle sürdürdü; ‘’Basından aldığımız bilgilere göre bu amaçla Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Bağdere (Ancuz) Köyü sınırları içerisinde bulunan, 113 ada 2 no’lu mera parselinin 1.030.767,49 m²’lik kısmının tahsis amacı değişikliği Mera Kanunu’nun 14. Maddesi’nin (c), bendi kapsamında talep edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan talep; o tarihte yapılan İl Mera Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, olumsuz algı oluşmuş, ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir karar alınmamıştır. Son günlerde basında tartışılan konu ile ilgili olarak tarım, hayvancılık, çevre ve doğal yaşam alanları ile ilgili olan kısımları bir kenara bırakarak konuyu hukuksal açıdan değerlendirecek olursak; 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesi’nde mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının, hangi durumlarda tahsis amacının değiştirileceği açıkça belirtilmiştir.’’
 

KARMA SANAYİ SİTESİ YAPIMI, KAMU YATIRIMI KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR!”
KARACA, kanun maddesinin detaylarını paylaşarak açıklamasına şöyle devam etti; ‘’Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” denilmektedir. Kanun açısından bakıldığında söz konusu Karma Sanayi Sitesi yapımı, kamu yatırımı kapsamına girmemekte, devlet eliyle yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmemekte ve özel mülkiyete geçecek bir yatırım olmaktadır. Her ne kadar yapılacak faaliyet kamu yararına da olsa konu kamu yatırımının konusu değildir ve hatalıdır (Bakanlığı bu konudaki Talimatları halen yürürlükte ve nettir).
 

“SANAYİ SİTESİ YAPIM İŞİ TALEBİ İL ÖZEL İDARELERİ YETKİ VE SORUMLULUK ALANINDA DEĞİL?”
“İkinci olarak; İlgili Müdürlüğün talep etmesi gereken bir durum söz konusu iken talep Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılmış olup sanayi sitesi yapım işi ve talebi İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluk alanında değildir. Şöyle ki; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Özel İdaresi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 3. Bölümü, 6. Maddesinde görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmiştir. Sanayi Sitesi yapımı ile ilgili bir görevi olmadığı gibi maddenin son paragrafında “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda da talep hukuka aykırı ve usulen bile reddedilmesi gereken bir durumdur. Elazığ’da son yıllarda kanunlara aykırı olarak hülle ile yapılan işler şehrin dokusuyla birlikte geleceğini karartmaktadır. Şehir olarak yatırım istemekteyiz ancak kanunsuz, yasa dışı hiçbir faaliyet talebimiz bulunmamaktadır.’’ Dedi.
 

‘’BU ÇETREFİLLİ UYGULAMALAR BİR SÜRE SONRA İLİN BAŞINA BELÂ OLACAKTIR’’
Mehmet KARACA, açıklamasını şöyle tamamladı; ‘’Son yıllarda genel yönetimsel davranış olarak benimsenen bu tür çetrefilli uygulamalar, bir süre sonra İlin başına belâ olarak dönecektir. Şöyle bir hafızamızı yoklarsak Körpe Köyü’nde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi işinde de benzer bir tavır sergileyen İdare, talebi yine İl Özel İdaresi tarafından yapmış İlgili Müdürlüğün talebi göz ardı edilmekle de kalınmamış Tahsis Amacı Değişikliği işlemleri 14. Madde’nin (f) bendi kapsamında yapılmıştır. Yani (f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan” yerlerin tahsis amacı değişikliği yapılması gereken madde üzerinden hülle ile dönemin Valisinin emri ile yapılmıştır. Peki neden? Kanun gereği ödenmesi gereken 20 yıllık ot gelirinin Mera Gelir Hesabına yatırılmasının önüne geçmek için.’’