27 Mart 2023 tarihli TURAN Gazetesi'nde yayımlanan ‘Kayısı Şire Pazarı’ başlıklı köşe yazımda, kayısı üreticilerinin pazarlama sorunlarına kısa değindikten sonra 6 Şubat depreminde Malatya Şıra Pazarının yıkıldığı ancak yeni Ticaret Borsasının yapıldığını belirtmiştim. Ayrıca Baskil başta olmak üzere Elazığ’da da kayısı üreticisinin çoğaldığını ve Elâzığ’ında bir kaysı pazarının olması gerektiği konusunda Baskilliler Derneği başta olmak üzere Baskil Ziraat Odası Başkanlığı, akademisyenler, meslek grupları ve STK başkanları; taleplerini basın yolu ile gazete ve televizyonlarda anlattıkları gibi hem de Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası(ETSO) Başkanı İdris ALAN ile görüşerek bu konudaki düşüncelerini ve çalışmalarını bir dosya sunarak belirtikleri biliyoruz. Özet olarak Elazığ’a yapılacak bir Kayısı Pazarında, çiftçiler için bir alternatif pazar olmanın yanında kazanan da çiftçiler olacağı belirtilmişti.

          Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris ALAN, Elazığ iş dünyasının sorunlarının çözülmesine için seçimler sonrasında atılması gereken adımlar ile ilgili olarak bir manifesto yayımladığını yerel gazetelerde okuduk.

          Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimden sonra ilimizde bir şeylerin yapılması, Elâzığ’ın hak ettiği yere gelmesi için on iki maddelik bir eylem planı hazırlayarak, yeni seçilecek vekiller ile birlikte yoğun ve tempolu çalışmalar yapılacağını basın açıklaması ile duyurdu. Yayımlanan manifestoyu tek tek ele alıp incelediğimizde ilimiz için çözülmesi elzem olan maddeler olduğunu görülmektedir. Maddeler halinde belirtilen manifesto da;

1-Uluova ve Kuzova Sulama Projesi,

2-TEKNOVA OSB’nin acilen tamamlanarak hayata geçmesi,

3-Pertek Köprüsü’nün hızla tamamlanması,

4-Palu – Kovancılar – Karakoçan Karma OSB’nin hızla yatırım planına dahil edilmesi,

5-Yöresel Ürünlerin pazarının genişletilmesi konusunun da il siyasetinde gereken desteği görmesi,

6-Yeşil Mutabakat’a bağlı kalınarak ilimizin geleceğini erkenden inşa etmeye başlanmalı (Bölgenin doğal kaynaklarını koruyarak Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Duyarlılığı çerçevesinde politikalar düzenlenmesi)

7-Elazığ Milletvekillerinin üst düzeyde görevlendirilmeleri (Bürokrasinin hızlandırılması adına)

8-Ticaretimizi olumsuz etkileyen havayolu ulaşımı saatlerinin düzenlenmesi ve sefer sayısının artırılarak, Elazığ ile sık ziyaretlerin gerçekleştiği Antalya, Adana ve İzmir gibi şehirlere direkt uçuşların sağlanması,

9-Sağlık alanında bölgenin en ileri İli olan Elazığ’da sağlık turizminin önünün açılması,

10-İl için alınacak kararlarda, başta odamız olmak üzere STK’ların ve Paydaşların görüşlerinin alınması hususu,

11-Deprem bölgesindeki en sağlam yapı stokuna sahip, güvenilir bir şehir sıfatı kazanan Elazığ’a acemi birliğinin kaydırılması,

12-Lojistik Üs Projesinin desteklenerek hayata geçirilmesi,

          Şeklinde başlıklar halinde kamuoyu ile paylaşıldı. Birbirinden değerli her maddenin ilimizin ticaretinde gelişme sağlayacağı gibi kalkınmasında da öncülük edecektir. Öncelikle Sivil Toplum Kuruluşlarını da dikkate alarak yaptıkları bu çalışmalardan dolayı ETSO Başkanı İdris ALAN’a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Kayısı üreticilerinin durumunu ve Kayısı Pazarının kurulması ana başlıklar içinde kapsayıcı açıklamanın özellikle 5. Madde de yer alan ‘’Yöresel Ürünlerin pazarının genişletilmesi… ’’ başlığı altında toparlanarak çalışmaların yapılabileceği durumu ortaya çıkmaktadır.

          İlimizin kalkınması için ETSO’nun yayımladığı bu bildiriden sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK’ların da kalkınmaya yönelik çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmalarının faydalı olacağına inanıyorum.

Not: . Elazığ TSO verilerine göre tüm ticari ürünlerimizde 2022 yılında 373 milyon 667 bin dolar ihracat yapılırken oysa Malatya da kayısı tek başına 402 milyon dolar ihracat ile Elâzığ’daki tüm ihraç ürünü girdilerden fazla gelir elde ettiği görülmektedir.