Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av. Erhun KARAKUŞ, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine cevap verildiğini TURAN’a açıkladı…

MADEN’DE AĞAÇ KATLİAMI! MADEN’DE AĞAÇ KATLİAMI!

Elazığ Belediyesi’nin, “Elazığ Öğretmenevi”nin Kent Meydanı Projesi kapsamında “Millet Kıraathanesi” olarak düzenleneceğini açıklamasının ardından karara tepkiler artarken, Gazeteniz TURAN’ın Manşet haberine dâir görüşünü dile getiren Emekli Maarif Müfettişi ve Tüm Eğitim Müfettişleri Sendikası Elazığ İl Temsilcisi Şerif BUDAK’ın gündeme getirdiği Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma açtığı Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin yıkımı yeniden gündemde…
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av. Erhun KARAKUŞ, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine karşılık 8 aylık bir idâri soruşturma sonunda suç unsuru oluşturabilecek unsurların varlığı nedeniyle Valiliğin soruşturma izni verdiğini TURAN’a açıkladı… 

01-FOTO-1 (1)-1

“M. AKİF ERSOY LİSESİ ÖNCE YIKTIRILMIŞ, 6 AY SONRA DEVRİNE KARAR VERİLMİŞ!”
Emekli Maarif Müfettişi Şerif BUDAK, 14 Haziran 2022 Tarihi nüshamızda TURAN’a yaptığı açıklamada şehrin çok güzel ve uygun yerinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin arsası için yıktırıldığını belirterek, park ve bahçeler için okulların yok edilemeyeceğini ifâde etmişti. Şerif BUDAK, açıklamasında Mehmet Akif ERSOY Lisesi'nin; ‘Elazığ Merkez İmar Plânı değişikliği’ ile Eğitim Alanından çıkarılması hakkında 02.09.2020 tarihinde düzenlenen Protokolden 6 ay 15 gün önce İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından fiilen Elazığ Belediyesi’ne devredildiği ortaya çıkmıştır. Yani, M. Akif ERSOY Lisesi önce yıktırılmış, yıktırıldıktan 6 ay sonra devrine karar verilmiştir.” Diye konuşmuştu… 

04-FOTO-4--18

“ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR!”

Emekli Maarif Müfettişi Şerif BUDAK açıklamasını, binanın kimin tarafından yıkıldığı konusunda çalışmalar yapıldığını ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklayarak şöyle tamamlamıştı; “Belediye tarafından teklif edilen yerler kesinlikle Mehmet Akif ERSOY Lisesi’ne eşdeğer alan değildir. Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Plânı Değişiklikleri hakkındaki 26/(3)-b). Maddesi’nde açıklanan ölçütlere ve aynı Yönetmeliğin 12. Maddesi’ne aykırıdır.

Mehmet Akif ERSOY Lisesi ve Öğretmenevi, Elazığ Belediyesi tarafından alınmıştır. Şunun bilinmesi lazım, Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin alınmasından dolayı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu binanın kimin tarafından yıkıldığı konusunda çalışmalar yapılıyor.”

05-FOTO-5- ERHUN KARAKUŞ

…VE YENİDEN REFAH PARTİSİ İL BAŞKANI AV. ERHUN KARAKUŞ TURAN’A AÇIKLADI!

Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma açtığı Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin yıkımı yeniden gündeme gelirken, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av. Erhun KARAKUŞ, konu hakkında yeni gelişme sonucu; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine karşılık 8 aylık bir idâri soruşturma neticesinde suç unsuru oluşturabilecek unsurların varlığı nedeniyle Valiliğin soruşturma izni verdiğini ilk kez Gazeteniz TURAN’a açıkladı…

03-FOTO-3- M.AKİF ERSOY LİSESİ
“ÖZEL İDARE, BELEDİYE, MİLLÎ EĞİTİM VE ELAZIĞ VALİLİĞİ’NE YAZILI OLARAK SORDUK?”
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Av. Erhun KARAKUŞ, TURAN’a yaptığı özel açıklamada; “İlimiz merkezinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin yıkımının gayrı hukuki bir şekilde birilerine verildiği iddiasıyla süreci başlatmış olduğumuz ve bu konuyla ilgili Elazığ il Özel İdaresi, Elazığ Belediye Başkanlığı, Millî Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Valiliği’ne ayrı ayrı yapmış olduğumuz yazılı başvuruda bu okulun yıkım emrinin hangi kurum tarafından verildiği, hangi şekilde ihale edildiği ve kamunun ne kadar gelir sağladığı yönünde bir yazılı talebimiz vardı. Her dört kurumdan da yazılı talebimizi ayrı ayrı verilen cevabi yazıda yıkım talimatını kendi kurumlarınca verilmediğini konudan haberdar olmadıkları yönünde bir cevap verildi.”
06-FOTO-6-8
241 SAYFADAN İBARET SORUŞTURMA RAPORU VE SUÇ UNSURU VARLIĞI!..”
“Biz de dönemin Elazığ Valisi Erkaya YIRIK Bey’e çağrıda bulunarak devlet okulunun ortadan kaybolduğunu buradaki sorumluları bulup yargı önünde hesap vermesi gerektiğini, Valilik tarafından soruşturma başlatılmasını bildirdik. Ancak yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Valilik bu konuda herhangi bir somut adım atmayınca biz de konuyu müşteki olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıdık. Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Valiliği’nden soruşturma izni talep etti. Elazığ Valiliği ise yaklaşık sekiz ay süren bir idari soruşturma neticesinde 241 sayfadan ibaret soruşturma raporuyla birlikte ortada suç unsuru oluşturabilecek hususların varlığı nedeniyle soruşturma izni vermiştir.”

 “SORUMLULAR KİMSE, YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ!..”
“Yapılacak soruşturma neticesinde bu okulun gayri resmi yıkım talimatını veren de bu okulu yıkanlar da, menfaat temin edenler de yargı önünde hesap verecektir. Devletin bir tek çöpüne dahi sahip çıkması gerekirken, Elazığ il merkezinde bulunan bir okulun, akşam altıdan sabah altıya nasıl buharlaştığının hesabı sorulacaktır. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Sorumlular her kimse bunların her birinin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız.”

07-FOTO-7-1

 “OKULU YIKTIRAN, YIKAN BELLİ DEĞİL, DEVLET KASASINA GİREN BİR TL DAHİ YOK?”
“İşin özeti bu koskoca bir devlet okulu buhar olmuştur. Şu an devlet kayıtlarında bu okulu yıktıran belli değil, yıkan belli değil ve bu okulun ortadan kaybolmasının karşılığında devlet kasasına giren bir TL rakam dahi yok. Yıkım işi ile ilgili bir mevcut Belediye Başkanlığı iş makinalarının başında çekilmiş video görüntüleri var. Tabi kendisi yıkımdan ilgisi olmadığını belirtiyor. Neticesinde bu iş savcılık tarafından şeffaf bir şekilde oluşturularak kamunun önünde hesabı sorulacak. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, gördüğümüz bütün haksızlık ve yolsuzlukların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız. Gri pasaport olayı gibi bu konunun üstünün kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”