DEVA Partisi İl Başkanı Av. Mehmet KANGAL şaşırtıcı şekilde hiç konuşulmadığını söyledi…

CELAL TURAN’I RAHMETLE ANIYORUZ CELAL TURAN’I RAHMETLE ANIYORUZ

 

MTA tarafından Maden ilçesinde bulunan polimetal sahalarının 21 Nisan 2022 Tarihi’nde Ankara’da yapılan ve 2 milyar 205 milyon TL bedelle Port Madencilik Şirketi’nin kazandığı ihalenin, Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği’nin yürütmesinin durdurulması talebi ile açtığı davanın ardından iptal edilmesi sonrasında Elazığ’da sessiz bekleyiş sürüyor…
 

SANKİ TARTIŞMALARIN SOĞUTULMASI İÇİN RAFTA BEKLETİLMEKTE!”
Gazeteniz TURAN’a açıklamalarda bulunan DEVA Partisi İl Başkanı Av. Mehmet KANGAL, “Bu ihale Elazığ için büyük öneme sahip. İhale iptal edildi, süreç bu sefer bizim lehimize işleyecek demeden, maden sahaları konusu tüm kesimler tarafından yakından takip edilmelidir” diyerek şöyle konuştu…
‘’Geçtiğimiz aylarda ilimizin gündeminin ilk sıralarında yer alan, şehrin tüm kesimlerini aynı ortak paydada birleştiren, hakkında farklı tartışmalar ve yorumlar yapılan Maden Sahaları konusu çok şaşırtıcı bir şekilde hiç konuşulmaz oldu. İhale süreci sırasında yapılan itirazlar neticesinde ertelemeye tabi tutulan ve nihayetinde mahkeme kararı ile iptal edilen bu maden ihalesi, geldiğimiz aşama itibari ile sanki önemi unutulmuş ya da önemine binaen tartışmaların soğutulması için rafta bekletilmektedir.”
 

“YENİDEN ŞARTNAME DÜZENLENDİĞİNDE DAHİ, ŞEHRİN TALEPLERİ KARŞILANMAYACAK!”
“Elazığ açısından ne kadar hayati bir konu olduğu, özellikle bu maden sahalarına bağlı olarak kurulacak tesislerin bölgenin kaderini değiştirebilecek düzeyde yatırımlar olacağı, ihale sürecinin hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesi gerektiği, bizler ve diğer tüm ilgili kesimlerce defalarca dile getirilmiştir. İhalenin iptal kararı ilimizde olumlu karşılanmış, sanki sahalar kurtarılmış, tüm yatırım ilimize çekilmiş, itirazların hepsi karşılık bulmuşçasına olumlu bir hava esmiştir. İptalde bahsedilen noksanlıklara göre yeniden şartname düzenlendiğinde dahi, şehrin talepleri karşılanmayacaktır. Her kesimin şehrimiz için büyük öneme sahip olan maden sahaları konusunu yakından takip ederek gündemden düşürülmesine izin vermemesi gerekmektedir.’’