Elazığ'ın Maden ilçesindeki ülkemizin en zengin polimetal maden sahası ile ilgili daha önce 4 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı açıklanan ihale, Elazığ Girişim Gurubunun yoğun çalışmaları ve Elazığ’da oluşan yüksek hassasiyet neticesinde, ileri bir tarihe ertelendi. MAPEG web sayfasında yayınlanan duyuruda Elazığ’ın ısrarla üzerinde durmuş olduğu ihale evrakları ve şartnamede yapılacak değişiklik vurgusu dikkat çekti…

 

MAPEG Duyurusunda Elazığ Hassasiyeti Ön Plana Çıktı…

İhale tarihinin açıklandığı günden bu yana şartnamede ve ihale evraklarında eksiklikler olduğu ve konunun mutlaka yeniden gözden geçirilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürüten, itiraz dilekçeleri ile konuyu yargıya taşıyan Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği ve Elazığ Girişim Gurubu'nun çabaları sonuç verdi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) web sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 232. ihale grubunda ihale edilmek üzere ilan edilen Elazığ-Adıyaman illeri dahilinde bulunan Er 3419460 sayılı sahanın 04.04.2022 tarihinde yapılacak ihalesin evraklarda ve şartnamede yapılacak değişiklik ve ilaveler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgililere duyurular.

 

METEOROLOJİDEN ELAZIĞ İÇİN YAĞIŞ UYARISI! METEOROLOJİDEN ELAZIĞ İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

Elazığ Girişim Grubu Olarak Öncelikli Talebimiz Karşılanmıştır…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, ihalenin ilk gününden 04 Nisan 2022 tarihine ertelenmesine ve son olarak MAPEG tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi sürecinde Elazığ kamuoyu ve Elazığ Girişim Grubunun öncelikli talebinin karşılandığını açıkladı. Başkan Arslan değerlendirmesinde, “İhalenin ilk yayınlandığı günden beri Elazığ Girişim Grubu ve Elazığ Maden ve Mermerciler Odası (EMMAD) üzerinden başlatmış olduğumuz hukuki mücadelemizde ihale evraklarında maden sahasında MTA tarafında yapılan çalışmaların teknik raporunun yer almaması gibi eksiklikler olduğunu ve şartnamenin rekabet koşullarını esas almadığı gibi kamu ve devletin ciddi zararının söz konusu olduğunu ifade ettik. Bu mücadele çok yönlü olarak bugüne kadar tüm Elazığ kamuoyunun da yoğun gayretleriyle bugüne kadar devam etti. Sonuç itibarı ile MAPEG’in ihale evraklarında ve  şartnamesinde değişiklikler yapacağını ilan etmiş olması çok yönlü olarak sürdürmüş olduğumuz bu mücadelemizin ilk aşamasında hedefimize ulaşmamızın göstergesidir. İnanıyoruz ki yeni ihale hem rekabet koşullarını getirecek, hem MTA tarafından yapılan çalışmaların teknik raporu yer alacak hem de devletimizin ve kamunun zararı önlenmiş olacaktır. Ve tüm bunlarla birlikte tüm üst yapı yatırımlarının da sahanın bulunduğu alanda yapılacağının ilanı da tüm halkımızın ve bizlerin yine en önemli beklentisidir. Bu karar bizim mücadelemizde sürecin ilk aşamasında hedeflediğimiz noktaydı. Bundan sonra ihale sürecinin hem Elazığ’ın ve Elazığlıların  menfaatlerine hem de kamunun menfaatine olacak şekilde ilerleyeceğini ön görmekteyiz” dedi.

 

Talep sahiplerinin olası zararı önlenmiş ve hakları korunmuştur…

Başkan Arslan, İhalenin Elazığ iş dünyasında kalması ve buradan doğacak tüm katma değerin ilin kalkınma ve gelişme sürecine kanalize edilmesi hasebiyle oluşturulan Elazığ Girişim Grubuna çok yoğun bir talep olduğunu ve binin üzerinde vatandaşın desteğini aldıklarını söyledi.

Arslan ihale öncesi talepte bulunan vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmama kararının bugün bir kez daha haklılığını gördüklerini belirterek, “İhale öncesinde vatandaşlarımızdan ücret alınıp alınmaması hususunu profesyonellerimizle bir çok kez müzakere ettik. Bu süreçte döviz, altın, gayrimenkul ve araçlarını değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaşımız olduğunu gördük.