Gazeteniz TURAN 21 Eylül 2021 Tarihli nüshasında özel haberle gündeme taşımıştı…

ORKUN’UN TARİHÎ MADEN MÜCADELESİ! ORKUN’UN TARİHÎ MADEN MÜCADELESİ!

Yıllardır doğal olmayan heyelandan dolayı yaşadığı mağduriyetle zaten gündemde olan Maden halkının, yine işletmeci firmanın farklı bir alanda yaptığı çalışmalardan dolayı mağduriyet yaşadığını yaptığı özel haberle gündeme getiren gazeteniz TURAN’ın, 21 Eylül 2021 Tarihli Nüshasında yer alan haberdeki mağdur köylüleri haklı bulan mahkeme “yürütmeyi durdurma” kararı verdi…

01-FOTO-1--9

İLHAN; “HUNHARCA BİR MADENCİLİK ÇALIŞMASI!” DEMİŞTİ…
TURAN’a konuşan İzmir’de yaşayan hemşehrimiz Madenli Sosyolog Gökhan İLHAN, açıklamasında; “Elazığ'ın Maden ilçesi Çayırköy mezralarında Maden’e 14 Km uzaklıktaki Hacan Köyü’nde bakır arama çıkarma faaliyetlerinde bulunan ilgili işletmenin hesapsızca bilinçsizce, jeoteknik ön çalışmalarını pozitif bilimden uzak, mantıktan bilgiden yoksun yapıp, maden çıkarma adına patlatmış olduğu dinamitler sonucu birçok evin duvarlarında ve tavanlarında çatlaklar, hatta yarıklar oluşmuştur. Köy arazilerinde, yer çatlakları oluştuğu gibi, içme suyu şebeke boruların patlaması, an itibariyle de köy sakinlerinin endişe ve korku içinde yaşamaları ve mağduriyetleri söz konusudur” ifâdelerine yer vermiş, yetkili ve sorumlulardan ivedi olarak bu duruma karşı önlem alınması ve hunharca yapılan çalışmaların durdurularak, köylülerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının karşılanmasını istemişti…

02-FOTO-2--12

‘’MAHKEME MADENLİ VATANDAŞLARI HAKLI BULDU!”
Köylüler tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunun ardından mahkemelik olan çalışmada Elazığ 2. İdare Mahkemesi kararını verdi.
Karar'da, şu ifadeler kullanıldı; “Dava konusu işlemin uygulanması halinde davacıların temiz bir çevrede yaşama hakları ve mülkiyet hakları zarar görebileceğinden telafisi güç veya imkânsız zararların doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraza yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”