Elazığ’ın kangren olmuş sorunu Şorşor Deresi’nin Islah Projesi’nde 2016 Yılı’nda başlanan 1. Etap tamamlanırken, Hicret, Aksaray ve Kızılay Mahalleleri’ni kapsayan 2. Etap ödeneği sorun olmuştu…

DSİ’nin açıklamasında; “KİK sürecinde meydana gelen gecikme ve 2021 Yılı Bütçesi’nin durumu nedeniyle 2021 Yılı Yatırım Programı’nda söz konusu işe ödenek tahsisi yapılmamıştır” denilmişti…

Gazeteniz TURAN’ın Elazığ’da 4-5 Mayıs 2022 Tarihlerinde meydana gelen su taşkınlarına ilişkin olarak geçmişte yaptığı uyarıları ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün gazetemize verdiği cevapla 1957 ve 1964 Yıllarında Elazığ’daki su taşkınları ile selleri önlemek amacıyla inşa edilen Elazığ Kuşaklama Kanalı’nın üstünün kapatılarak bulvar ve rekreasyon alanı yapılmasını örnek göstererek 10 Mayıs 2022 Tarihli nüshasında “SEL’E DAVETİYE ÇIKARILDI!” Başlığıyla yayınlanan Manşet haberi kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı bulurken, taşkınlar altyapı yetersizliğiyle birlikte Elazığ’ın kangren olmuş sorunlarından Şorşor Deresi’nin ıslâhını ve tamamlanamayan Şorşor Deresi Projesi’nin de gündeme oturmasına yol açtı…

TAŞKIN KANALI KAPATILINCA SULAR ALT BÖLGELERE İNDİ VE ŞORŞOR TAŞTI… 
Elazığ’da görülen kısa süreli sağanak halindeki yağışların ardından şehir merkezinde meydana gelen sel ve su taşkınları sonucu yaşanan mağduriyet ve vatandaşların evlerini su basması, insanların göle dönen ana arterlerde ve battı çıktı olarak adlandırılan alt geçitlerde araçlarıyla birlikte mahsur kalmaları, altyapı yetersizliğini çağrıştırırken; 70 sene önce kent çapında derelerin ıslâhı ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Elazığ Kuşaklama Kanalı’nın üzerinin 2006 / 27 Sayılı Başbakanlık “Dere Yatakları ve Taşkınlar” Genelgesi’ne aykırı olarak kapatılması üzerine kuzey yönünden gelen suların hiçbir engelle karşılaşmadan şehir merkezine inmesiyle sel ve su baskınları yaşanmış, kent merkezinden hızla alt bölgelere inen taşkınların tahliye çıkışı konumundaki Şorşor Deresi’ni taşırmasıyla bu kez kuşaklama kanallarının kapatılmasının yanı sıra Şorşor Deresi Islâh Projesi’nin yarıda kalışını gündeme getirdi…

SELDEN SONRA YAYILAN HABERLER YENİ DEĞİL, ÖDENEK ÇIKMAMIŞTI ZATEN!
4-5 Mayıs Tarihlerindeki sel baskınları ile Şorşor Deresi’nin taşması Elazığ’ın kangren olmuş bu sorununun çözümü için 2016 Yılı’ndan başlanan Islah Projesi’nde tamamlanamayan 2. Etap çalışmalarını, dolayısıyla Hicret, Aksaray ve Kızılay Mahalleleri’nde yıllardır devam etmekte olan kötü görüntü ile önlenemeyen nahoş kokuların gündeme oturmasına sebep oldu.
Bu arada Şorşor Deresi Islâh Projesi’nin 1. Etabı’nın tamamlandığı ancak 2. Etap için gerekli ödeneğin çıkmadığı haberleri yeni bir gelişme gibi yayıldı kamuoyuna.
Oysa, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ Belediye Başkanlığı ve İl Bank Bölge Müdürlüğü’nün geliştirdiği Şorşor Deresi Taşkın Koruma Projesi’nde 2. Etap ihalesi 2021 Ocak ayında gecikmeli yapılmış, ayrıca ödenek sorunu yaşandığı açıklanmıştı kamuoyuna…

KANGREN OLAN SORUN ŞORŞOR VE ORTAK PROJE…
Elazığ’ın yıllardır önde gelen “kangren” olmuş sorunlarından biri durumundaki Şorşor Deresi’nin ıslâhı amacıyla bir araya gelen DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ Belediye Başkanlığı ve İl Bank Bölge Müdürlüğü’nün ortak olarak geliştirdikleri “Merkez Gümüşkavak Mahallesi Şorşor Deresi Taşkın Koruma Projesi"ne 2016 Yılı’ndan başlanmıştı. 
Şorşor Deresi Islah Projesi kolektör hattı yapım çalışmaları doğrultusunda Şorşor Deresi’nin Mollaköy, Akçakiraz beldeleri ve Gümüşkavak Mahallesi’ni kapsayan 8 Bin 500 metre uzunluğundaki 1. Etabı’nın tamamlanmasının ardından Şorşor Deresi Islah Projesi Açık Kanal 2. Etap çalışmalarının yapım ihalesi için çalışmalara start verilmişti…

YÜKLENİCİ FİRMA MURAT DEMİRCİ İNŞAAT AŞ. İHALE BEDELİ 19.499.000 TL İDİ?
Şorşor Deresinin gerek kötü görüntü, gerekse çevreye yayılan nahoş koku bakımından en çok zarar verdiği Kızılay, Aksaray ve Hicret Mahalleleri’ni kapsayan 2. Etap çalışmalarına başlanamamasının ardından, Şorşor Deresi’nde ihale sonrası çalışmaların durduğu yönündeki haber ve kamuoyundaki söylentilere karşılık, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden o tarihte yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti;
“Tarım ve Orman Bakanlığı Makamından alınan İhale İzni Olur’una istinaden DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 2020 / 700847 İhale Kayıt numarası ile ihalesi yapılan Elazığ Merkez Gümüşkavak Mahallesi 2. Kısım (Şorşor Deresi) Taşkın Koruma işine ait sözleşme, yüklenici firma Murat Demirci İnşaat AŞ. ile 25.05.2021 tarihinde 19.499.000 TL ihale bedeli üzerinden imzalanmış ve 01.06.2021 tarihinde ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.”

İHALE TARİHİ GECİKTİ, ÖDENEKTE SORUN ÇIKTI AMA HEDEF 25.01 2023!..
Sözleşmeye göre işin 25.01.2023 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede yüklenici firma şantiyesini Hicret Mahallesi’nde kurmuştur. Yüklenici firma tarafından hazırlanarak onaya sunulan imalat iş programı 08.07.2021 tarihinde onaylanmıştır. Ancak ihale ile ilgili kurumumuzdan kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı KİK sürecinde meydana gelen gecikme ve 2021 Yılı Bütçesinin durumu nedeniyle 2021 Yılı Yatırım Programında söz konusu işe ödenek tahsisi yapılmamıştır. Bu nedenle yüklenici firmanın onaylanan iş programı çerçevesinde işe devamında gecikme meydana gelmiştir. Yüklenici firma ile yapılan görüşmeler neticesinde, işin önemi de dikkate alınarak işin ilerlemesine paralel olarak ödenek temini için girişimde bulunulması kararlaştırılarak çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Bütçe imkânları çerçevesinde söz konusu işin planlanan sürede tamamlanması sağlanacaktır.”

İŞTE ŞORŞOR DERESİ ISLÂH PROJESİ’NİN İLK VE TAM ŞEKLİ
8 Şubat 2016 Tarihi’nde bizzât DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tanıtım amaçlı olarak yayınlanan animasyon çalışmasının metni, “Elazığ Merkez Gümüşkavak Mahallesi Şorşor Deresi Taşkın Koruma Projesi”ni resmî olarak aynen şöyle anlatıyor;
“Elazığ İli Merkez sınırları içinden geçen derelerin değişik tarihlerde yerleşim yerlerinde taşkın zararlarına neden olduğu ve bu durumun değişik can ve mal kayıplarına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Ayrıca bu derelerin, Hicret, Aksaray, Kızılay ve Gümüşkavak Mahalleleri’nde sergilediği kötü görüntü ve yaymış olduğu nahoş koku, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemiş olduğundan, Elazığ Belediye Başkanlığı, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve İl Bank Bölge Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu geliştirdiği belirtilen proje gereği;

İŞTE KURUMLAR’IN ÜSTLENDİĞİ VE YAPACAĞI İŞLER; 

ELAZIĞ BELEDİYESİ; Şorşor Deresi’ndeki mülkîyet sorunlarını çözerek, yürüyüş yolları, park ve rekreasyon amaçlı tesisler yapacaktır. 

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; Tersip bentleri, kuşaklama kanalları, açık ve kapalı kanallar, menfezler, yol geçişleri, okul geçişleri, kemer köprüler, korkuluklar, su biriktirme yapıları, düşü yapıları, şelâleler gibi sanat yapılarını inşa edecek ve feyezanla gelecek taşkın suları ile birlikte yağmur suyu ve Kırk Gözeler’den gelecek temiz suları Harınget Çayı’na mansaplayarak şehri taşkın sularından koruyacaktır.

İL BANK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; DSİ’nin yapmış olduğu kanal güzergâhları boyunca, Elazığ’ın bütün atık sularını kolektörlerle Gümüşkavak, Akçakiraz, Yazıkonak ve Mollakendi üzerinden Atık Su Arıtma Tesisi’ne ileterek çevresel kirliliği bertaraf edecektir…

PROJE’NİN KAPSAMI VE DARBE ALAN ŞORŞOR PROJESİ
Proje toplam hat uzunluğu 32 bin 490 metre. Proje’de Olgunlar Mahallesi’nde, Hicret Mahallesi’nde, Gümüşkavak Mahalesi’nde, Akçakiraz Beldesi’nde olmak üzere 4 Adet Kemer Köprü bulunmaktadır. Tesislerde toplam 60 bin 490 metre, Elazığ’ın Sembolü Çayda Çıra figürlü korkuluk tipi kullanılacaktır. Proje; Zafran Mahallesi’ndeki Kuşaklama Kanalı’yla başlayacak, menfezler, yol geçişleri, korkuluklar, yürüme yollarını kapsamaktadır. Ataşehir ve Sürsürü Mahallesi’ndeki taşkın ve yağmur suyu, 5 Bin 691 metre uzunluğundaki menfezler, yol geçişleri, yürüme yollarını içeren, kanalla taşkın problemi önlenecektir. Fırat Üniversitesi’nden başlayan ve Kültür Park önünden geçerek inen hat üzerinden yol geçişleri, okul geçişleri gibi tehlike arz eden kısımlar, kapalı kesitle geçilerek, diğer kısımlar açık kanal, sanat yapıları, menfez, yol geçişi yapılmaktadır.

AÇIK KANALLAR VE ÇATALÇEŞME’DEN ŞORŞOR İLE HARINGET ÇAYI’NA…
Çatalçeşme mevkîndeki kanal yaklaşık 6 bin 820 metre olup, buradaki sular, sanat yapıları ile birlikte Şorşor Deresi’ne mansaplanmaktadır.                       
Kırk Gözeler’den gelip Şorşor Deresi ile birleşilen noktalar arasında rekreasyon amaçlı su biriktirme yapıları, menfezler, yol geçişleri, düşü yapılar ile şelâleler yapılmaktadır.
Şorşor Deresi’nin aslını oluşturan 4 bin 78 metrelik kısım havaalanı öncesi sanat yapılarıyla tamamlanarak, Akçakiraz Beldesi içerisinden geçecek 7 bin 91 metre uzunluğundaki açık kanalla ve havaalanı sonrası 1.570 metre açık kanal ve yolların teşkiliyle birlikte Harınget Çayı’na mansaplanmaktadır.  


GÖKBUDAK’TAN TOPLUMSAL ROMAN… GÖKBUDAK’TAN TOPLUMSAL ROMAN…

Editör: Haber Merkezi