İşte Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) Sonuçları…

TÜMA, 2022’de 126 Devlet ve 73 Vakıf olmak üzere 199 Üniversitede öğrenim gören 26.225 Kız, 21.457 Erkek olmak üzere Toplam 47.682 öğrenciden kullanılabilir veri toplarken; Üniversiteleri Genel ve Devlet Kategorileri’ne göre sıraladı… 
TÜMA Sonuçları’na göre Devlet Üniversiteleri sıralamasında 73, Genelde 113. olan Fırat Üni. Genel Memnuniyeti oluşturan 6 kriter arasında en iyi dereceye; 86. olduğu “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” tercihinde ulaştı…

02-FOTO-2 FÜ KAMPÜS

Kısa adı TÜMA olan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması Sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) yaptığı 2022 Yılı Araştırma Sonuçları, 126 Devlet ve 73 Vakıf olmak üzere 199 Üniversite’de öğrenim gören 26.225 Kız, 21.457 Erkek olmak üzere Toplam 47.682 öğrenciden toplanan verilere dayandırılıyor…
08-FOTO-8--2

TURAN, KOMŞU İLLER VE YILLARA GÖRE SİZİN İÇİN DERLEYEREK HAZIRLADI…
İlk olarak 2016 Yılı’nda araştırma yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı -University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr)- Üniversite ve Yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı. Kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ile Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerinin, üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemeyi ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamayı amaçlıyor.
Gazeteniz TURAN, ÜniAr’ın yaptığı 2022 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması verilerini, komşu illerin üniversiteleriyle ve geçmiş yıllarda elde edilen verilerle kıyaslamak amacıyla sizin için derledi…
04-FOTO-4--19
199 ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN 47.682 ÖĞRENCİ’DEN VERİLER
TÜMA, 2022 Yılı’nda 126 Devlet ve 73 Vakıf olmak üzere 199 Üniversitede öğrenim gören 47.682 Öğrenciden kullanılabilir veri toplarken. Katılımcıların cinsiyet ve sınıflara göre dağılımları şöyle…
*Öğrenci Cinsiyet;
Kız         :  26.225      %  55,0
Erkek    :  21.457      %  45,0
Toplam:  47.682      % 100,0
*Öğrenci Sınıf Dağılımı;
1. Sınıf  :
   6.478       % 13,6
2. Sınıf  : 10.827      %  22,7
3. Sınıf  : 14.995      %  31,4
4. Sınıf  : 13.842      %  29,0
5. Sınıf  :   1.089      %     2,3
6. Sınıf  :       451      %    0,9
Toplam : 47.682      % 100,0

GENEL MEMNUNİYETİ OLUŞTURAN 6 KRİTER
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın Genel Memnuniyet Sonuçlarının belirlenebilmesi amacıyla; 1-Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı, 2-Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, 3-Akademik Destek ve İlgi, 4-Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, 5-Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, 6-Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Zenginliği Kriterleri Puanları’na bakıldı…

05-FOTO-5--10

1-ÖĞRENİM DENEYİMİ TATMİNKÂRLIĞI
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1             Abdullah Gül Üni            88           A+
64          İnönü Üniversitesi          71           C
117        Fırat Üniversitesi            58           FF
129        Dicle Üniversitesi            55          FF
179        Munzur Üniversitesi       41          FF
184        Bingöl Üniversitesi          40          FF
169        Malatya Turgut Özal      44           FF

2-YERLEŞKE VE YAŞAMININ DOYURUCULUĞU
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1            Yeditepe Üniversitesi    89           A+
48          İnönü Üniversitesi         78           B
89          Dicle Üniversitesi          71            C
123        Fırat Üniversitesi           64            D
143        Bingöl Üniversitesi        59           FF
177        Malatya Turgut Özal     49           FF
187        Munzur Üniversitesi     44           FF
 

3-AKADEMİK DESTEK VE İLGİ SIRALAMASI
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1            Abdullah Gül Üni           88           A+
44          İnönü Üniversitesi         76           B
97          Fırat Üniversitesi           67           D
129        Dicle Üniversitesi          57           FF
146        Bingöl Üniversitesi        53           FF
169        Malatya Turgut Özal     48           FF
191        Munzur Üniversitesi     43           FF

4-KURUMUN YÖNETİM VE İŞLEYİŞİNDEN MEMNUNİYET
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1            Abdullah Gül Üni           90         A+
81         Dicle Üniversitesi           59         FF
85         İnönü Üniversitesi         58         FF
124      Fırat Üniversitesi            48         FF
166      Malatya Turgut Özal      41         FF
169      Bingöl Üniversitesi         39         FF
191      Munzur Üniversitesi      32         FF
 

5-ÖĞRENME İMKÂN VE KAYNAKLARININ ZENGİNLİĞİ
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1            İ. Doğramacı Bilkent     91         A+
79          İnönü Üniversitesi        72          C
86          Fırat Üniversitesi          71          C
95          Dicle Üniversitesi          68         D
142        Malatya Turgut Özal    52         FF
166        Munzur Üniversitesi    45         FF
187        Bingöl Üniversitesi       39         FF
 

DUMANDAĞ RAKİPLERİNE FARK ATTI! DUMANDAĞ RAKİPLERİNE FARK ATTI!

6-KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER DESTEĞİ ZENGİNLİĞİ
1            Sabancı Üniversitesi     90        A+
83          İnönü Üniversitesi        68        D
95          Dicle Üniversitesi         66         D
132        Fırat Üniversitesi         53         FF
148       Malatya Turgut Özal    50         FF
159        Bingöl Üniversitesi      48         FF
185        Munzur Üniversitesi   41         FF

6 Kritere öğrenciler tarafından verilen puanlar sonucu 2022 Yılı verileriyle oluşan sıralama şöyle…
2022 ÜNİVERSİTELER GENEL MEMNUNİYET
Sıra        Üniversite                       Puanı  Düzey

1             Abdullah Gül Üni             527        A+
73          İnönü Üniversitesi           423       C
101       Dicle Üniversitesi             376         D
113       Fırat Üniversitesi              361         D
164       Malatya Turgut Özal       284         FF
174       Bingöl Üniversitesi           278        FF
189       Munzur Üniversitesi       246         FF

2022 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ GENEL MEMNUNİYET
Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey

1             Abdullah Gül Üni           527           A+
43          İnönü Üniversitesi         423         C
63          Dicle Üniversitesi          376          D
73          Fırat Üniversitesi           361          D
106        Malatya Turgut Özal     284         FF
113        Bingöl Üniversitesi        278         FF
121        Munzur Üniversitesi     246          FF

Fırat Üniversitesi’nin 2017 ile 2022 Yılları dâhil olmak üzere son 6 yılda Genel ve Devlet Üniversiteleri arasındaki Genel Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre sıralaması ve elde ettiği puanlar şöyle…
SON 6 YIL ÜNİVERSİTE GENEL MEMNUNİYET

Yıl      Sıra   Üniversite             Puanı     Düzey
2022   113    Fırat Üniversitesi     361       D    
2021   112    Fırat Üniversitesi    328        FF
2020   105    Fırat Üniversitesi    399       D
2019   110    Fırat Üniversitesi    392         D
2018     99    Fırat Üniversitesi     400       D
2017     96    Fırat Üniversitesi     415        D

SON 6 YIL DEVLET ÜNİ. GENEL MEMNUNİYET
Yıl      Sıra   Üniversite             Puanı    Düzey

2022    73     Fırat Üniversitesi     361        D
2021    69     Fırat Üniversitesi     328       FF
2020    65     Fırat Üniversitesi     399       D
2019    67     Fırat Üniversitesi     392        D
2018    59     Fırat Üniversitesi     400       D
2017    59     Fırat Üniversitesi     415        D

06-FOTO-6-9