İzzet TUMAY- İşte Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) Sonuçları…   Kısa adı TÜMA olan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması Sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) yaptığı 2023 Yılı Araştırma Sonuçları, 126 Devlet ve 74 Vakıf olmak üzere 200 Üniversite’de öğrenim gören 25.965 Kız, 21.796 Erkek olmak üzere Toplam 47.761 öğrenciden toplanan verilere dayandırılıyor… 

TURAN, KOMŞU İLLER VE YILLARA GÖRE SİZİN İÇİN DERLEYEREK HAZIRLADI… 

İlk olarak 2016 Yılı’nda araştırma yapan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı -University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr)- Üniversite ve Yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı. Kurucuları Prof. Dr. Engin KARADAĞ ile Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerinin, üniversitelerimizden tatmin olma düzeylerini belirlemeyi ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamayı amaçlıyor. 

01- MANŞET- FOTO 2- FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Gazeteniz TURAN, ÜniAr’ın yaptığı 2023 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması verilerini, komşu illerin üniversiteleriyle ve geçmiş yıllarda elde edilen verilerle kıyaslamak amacıyla sizin için derledi… 

‘’EN BÜYÜK HASTALIĞIMIZ İYİLİK OLSUN, ODA BULAŞICI OLSUN!’’ ‘’EN BÜYÜK HASTALIĞIMIZ İYİLİK OLSUN, ODA BULAŞICI OLSUN!’’

200 ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN 47.761 ÖĞRENCİ’DEN VERİLER 

TÜMA, 2023 Yılı’nda 126 Devlet ve 74 Vakıf olmak üzere 200 Üniversitede öğrenim gören 47.761 Öğrenciden kullanılabilir veri toplarken. Katılımcıların cinsiyet ve sınıflara göre dağılımları şöyle… 

Öğrenci Cinsiyet; 

Kız         :  25.965      %54,4 

Erkek    :  21.796        45,6 

Toplam  :  47.761       100,0 

Öğrenci Sınıf Dağılımı; 

1. Sınıf:  5.989      %12,5 

2. Sınıf:  11.524    %24,1 

3. Sınıf:  14.079     %29,5 

4. Sınıf:    14.823    %31,0 

5. Sınıf:    989         %2,1 

6. Sınıf:    357        %0,7 

Toplam 47.761     %100,0 

GENEL MEMNUNİYETİ OLUŞTURAN 6 KRİTER 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın Genel Memnuniyet Sonuçlarının belirlenebilmesi amacıyla; 1-Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı, 2-Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, 3-Akademik Destek ve İlgi, 4-Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, 5-Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği, 6-Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Zenginliği Kriterleri Puanları’na bakıldı… 

EK FOTO-2-

1- ÖĞRENİM DENEYİMİ TATMİNKÂRLIĞI  

Sıra             Üniversite                Puanı  Düzey   

1             İzmir Yüksek TE              91           A+   

51          İnönü Üniversitesi          74           C   

99          Fırat Üniversitesi             62          D   

118        Dicle Üniversitesi            57          FF   

175        Munzur Üniversitesi       43          FF   

170        Bingöl Üniversitesi          44          FF   

181        Malatya Turgut Özal      40           FF   

 2- YERLEŞKE VE YAŞAMININ DOYURUCULUĞU   

Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey   

1            EGE Üniversitesi             89           A+   

29          İnönü Üniversitesi         81           A 

69          Dicle Üniversitesi          75           B 

116        Fırat Üniversitesi           67           D   

156        Bingöl Üniversitesi        58           FF   

173        Malatya Turgut Özal     52           FF   

177        Munzur Üniversitesi     49           FF   

 3- AKADEMİK DESTEK VE İLGİ SIRALAMASI   

Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey   

1            SANKO Üniversitesi       89           A+   

39          İnönü Üniversitesi         75           B   

124        Fırat Üniversitesi           60           D   

121        Dicle Üniversitesi          60           D 

150        Bingöl Üniversitesi        52           FF   

168        Malatya Turgut Özal     46           FF   

186        Munzur Üniversitesi     42          FF   

 4- KURUMUN YÖNETİM VE İŞLEYİŞİNDEN MEMNUNİYET   

  Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey   

 1           YILDIZ TEK Üni                      91        A+   

81         Dicle Üniversitesi                 57         FF   

102       İnönü Üniversitesi               51         FF   

144      Fırat Üniversitesi                  40         FF   

166      Malatya Turgut Özal            41         FF   

141      Bingöl Üniversitesi               41         FF   

177      Munzur Üniversitesi            34         FF   

5- ÖĞRENME İMKÂN VE KAYNAKLARININ ZENGİNLİĞİ   

 Sıra        Üniversite                      Puanı  Düzey   

 1             KOÇ Üniversitesi               79          B   

57          İnönü Üniversitesi             76          B   

90          Fırat Üniversitesi               70          C   

89          Dicle Üniversitesi               70         C   

135        Malatya Turgut Özal         55         FF   

172        Munzur Üniversitesi         44         FF   

184        Bingöl Üniversitesi           40         FF   

6- KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER DESTEĞİ ZENGİNLİĞİ   

Sıra        Üniversite                                    Puanı / Düzey   

1            İhsan Doğramacı Bilkent Üni.     91         A+   

88          İnönü Üniversitesi                       65          D   

99          Dicle Üniversitesi                        62           D   

123        Fırat Üniversitesi                        54           FF   

164        Malatya Turgut Özal                  43          FF   

168        Bingöl Üniversitesi                     43          FF   

167        Munzur Üniversitesi                   43          FF   

 6 Kritere öğrenciler tarafından verilen puanlar sonucu 2023 Yılı verileriyle oluşan sıralama şöyle…   

 2023 DEVLET ÜNİVERSİTELER GENEL MEMNUNİYET   

 Sıra        Üniversite                           Genel Memnuniyet Puanı     Düzey 

1            İzmir Yüksek Tek Enst.           528                                            A+ 

37         İnönü Üniversitesi                   422                                              C 

62         Dicle Üniversitesi                    381                                              D 

70         Fırat Üniversitesi                     353                                               FF 

110       Malatya Turgut Özal              272                                              FF 

106       Bingöl Üniversitesi                 276                                              FF 

117     Munzur Üniversitesi               255                                               FF 

Fırat Üniversitesi’nin 2017 ile 2023 Yılları dâhil olmak üzere son 6 yılda Genel ve Devlet Üniversiteleri arasındaki Genel Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre sıralaması ve elde ettiği puanlar şöyle… 

SON 7 YIL ÜNİVERSİTE GENEL MEMNUNİYET 

Yıl      Sıra   Üniversite             Puanı     Düzey 

2023   109    Fırat Üniversitesi      353        FF 

2022   113    Fırat Üniversitesi     361       D     

2021   112    Fırat Üniversitesi    328        FF 

2020   105    Fırat Üniversitesi    399       D 

2019   110    Fırat Üniversitesi    392         D 

2018     99    Fırat Üniversitesi     400       D 

2017     96    Fırat Üniversitesi     415        D 

SON 7 YIL DEVLET ÜNİ. GENEL MEMNUNİYET 

Yıl      Sıra   Üniversite             Puanı    Düzey 

2023     70    Fırat Üniversitesi     353        FF 

2022    73     Fırat Üniversitesi     361        D 

2021    69     Fırat Üniversitesi     328       FF 

2020    65     Fırat Üniversitesi     399       D 

2019    67     Fırat Üniversitesi     392        D 

2018    59     Fırat Üniversitesi     400       D 

2017    59     Fırat Üniversitesi     415        D