Doğru Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Madenli hemşehrimiz Cezmi ORKUN, tarihî Maden Köprüsü’nün yıkımı sonrası herhangi bir işlem yapılmadığı konusunda daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı’na ve AFAD’a yaptığı başvuruların ardından, mücadeleden vazgeçmeyerek 23 Ocak 2023 Tarihi itibarıyla ilgili 3 bakanlığa birden başvuruda bulundu…

CEZMİ ORKUN MADEN KÖPRÜSÜ  (4)

AFAD “SÜREÇ TAMAMLANMIŞTIR” DEDİ?

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi ORKUN, TURAN’a yaptığı özel açıklamada 30 Ekim 2019 Tarihi’nde yıkılan tarihi taş köprüye ilişkin olarak yaşanan süreç ve bulunduğu girişimler hakkında ayrıntılı bilgi verirken, son olarak AFAD’a yaptığı başvuruya karşılık; Elazığ Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)’nin 03.01.2023 tarih ve 459651 sayılı cevabi yazısı ile “Söz konusu bölgede Etüd raporuna istinaden 18.6.2019 tarih ve 1153 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Afete Maruz Bölge (Yapı ve Yasaklı alan) ilan edildiği karar sonrası hak sahipliği çalışmaları da yapılarak süreç tamamlanmıştır” bilgisi verildiğini ifade ederek, söz konusu cevabi resmî yazıyı da kamuoyunun dikkatine sundu…

CEZMİ ORKUN MADEN KÖPRÜSÜ  (1)

“RESTORASYON PROJESİ’NİN UYGULANMASI İLGİLİ KURUMLARIN GÖREVİ!..”
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi ORKUN, TURAN’a yaptığı özel açıklamada; “Elazığ’ın Maden ilçesindeki tarihî ve tescîlli taş köprü, AFAD raporlarıyla da belgelendiği üzere halen bölgede çalışmakta olan Yıldızlar SSS Holding (Eti Gümüş)’in sorumsuz ve denetimsiz madencilik faaliyeti sonucu oluşan hafriyatın etkisiyle 30 Ekim 2019 tarihinde yıkılmıştır.

KGM Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı uhdesinde olan söz konusu köprü Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2016 tarih ve 4220 Sayılı Kararı kültür varlıkları arasına tarihî yapı olduğu tescillenmiş ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26.07.2018 Tarih Ve 5969 Sayılı Kararı ile de Restorasyon uygulama projelerini hazırlamışlardır.

CHP’Lİ ADAY ADAYI SARI GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ! CHP’Lİ ADAY ADAYI SARI GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ!

Restorasyon projesinin uygulanabilmesi için ilgili kurumların kendilerine düşen görevlerinin yerine getirilmesi beklenmektedir.” İfâdelerine yer verdi…

CEZMİ ORKUN MADEN KÖPRÜSÜ  (2)

“YIKIMA SEBEP OLAN FİRMA HAKKINDA İŞLEM TALEBİM VE VERİLEN CEVAP?”

Cezmi ORKUN, tescîlli tarihî köprünün yıkımına döktüğü pasalar nedeniyle sebebiyet veren firma hakkındaki talebine verilen cevaba ilişkin olarak şu açıklamada bulundu; “Tarihimize sahip çıkmak adına Elazığ Valiliği’ne, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve AFAD Daire Başkanlığı’na yaptığım yazışmalarda bu yapının yıkımına sebep olan firma hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştim. Tüm bu girişimlerimde konu dışı cevaplarla adeta kendi aralarında top çevirdiklerine şahit oldum ve bu konuları basınımız aracılığıyla da detaylı olarak sizlerle paylaştım. Son olarak AFAD Daire Başkanlığı yaptığım başvuruya verdiği yazılı cevapta, konuyu gereği için Elazığ Valiliği’ne ilettiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ise talebime karşılık 03.01.2023 tarih ve 459651 sayılı cevabi yazısı (EK) ile “Söz konusu bölgede Etüd raporuna istinaden 18.6.2019 tarih ve 1153 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Afete Maruz Bölge (Yapı ve Yasaklı alan) ilan edildiği karar sonrası hak sahipliği çalışmaları da yapılarak süreç tamamlanmıştır” bilgisini vermiştir.”

CEZMİ ORKUN MADEN KÖPRÜSÜ  (5)

KAMU GÖREVİ YAPAN İLGİLİLERE VE ANAYASA HÜKÜMLERİNİ HATIRLATTI!
“Kamu görevi yapmakta olan ilgililere hatırlatmak isterim ki Anayasamızın XI. Tarih, Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması Başlıklı 63. Maddesi; ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” Der, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesi (Değişik: 8/10/2013-6498/3 md.)

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır’ hükmünü içermektedir. Oldukça açık olmasına rağmen AFAD İl Müdürlüğü’nce verilen cevabın yorumunu siz değerli hemşerilerime bırakıyorum.”

CEZMİ ORKUN MADEN KÖPRÜSÜ  (3)

ORKUN 3 BAKANLIĞA BİRDEN BAŞVURDU!..

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Cezmi ORKUN, Gazeteniz TURAN’a yaptığı özel açıklamayı şu ifâdelerle sürdürdü; Değerli hemşerilerim, tüm bu uğraşlarım sonuçsuz kalınca, özetle halen çalışmakta olan Yıldızlar SSS Holding(Eti Gümüş) firmasının bu heyelana sebep olduğunun belgelenmesine, ikinci köprünün kullanılmaz hale gelerek görüntü kirliliği oluşturmasına ve üçüncü köprünün de devletin bütçesinden karşılanmasına rağmen, sorumlular ve ilgililer hakkında bir işlem yapılmamasını manidar bulduğumu ve Anayasanın 63. Maddesi ve 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesi doğrultusunda ilçenin tarihi yapılarından olan bu eserin Maden ilçemize kazandırılması ve oluşan zararların ilgili firmadan tazmini ve gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması hususlarında ilgili bakanlıklardan; Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıklarına 23 Ocak 2023 günü yeni bir başvuru ile talepte bulundum.”

“YÖRE İNSANININ ÜZERİNDEKİ BASKILARIN ORTADAN KALKMASI SAĞLANMIŞ OLACAKTIR!”

“Başvuru dilekçemin son paragrafı “Bakanlığınız uhdesinde yer alan bu kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması halinde, söz konusu tarihî köprünün restorasyonu ve devletin uğradığı zararın tazmini yanında, heyelan bölgesinde sorumlu firmanın alacağı önlemler ile yöre insanı üzerindeki baskıların ortadan kalkması sağlanmış olacaktır.

Yöre insanı, emekli Genel Müdür ve siyasi bir kişilik olarak, Bakanlığınızca bahse konu sorumlu firma ve ilgililer hakkında yasal süreci başlatacağınıza olan inancım tamdır. Sorumlu firmanın, gelecekte ilçemizi çöp deposu olarak kullanma arzusu nedeniyle üzerinde oynanan oyunlara devletimizin fırsat vermemesi, rant uğruna ilçemizin kurban edilmemesi, Maden ilçemizdeki tarihi yapılarından olan bu eserin yeniden kültür coğrafyamıza kazandırılması ve oluşan zararların tazmini konusunda gereğini, tensiplerinize arz ederim.” İfadelerini içermektedir.”

“SONUCU PAYLAŞACAĞIM!..”

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Cezmi ORKUN, açıklamasının sonunda ilgili bakanlıkların zaten tarihin akışında yer alan Tarihî Maden Köprüsü’nün, tarihimizdeki kalıcılığını sağlamak adına yasal işlemler de dahil tüm adımları atacaklarını ve tarihimizi gelecek kuşaklara aktarma konusunda da öncü olacaklarını temenni ettiğini dile getirdi ve sonucu kamuoyu ile paylaşacağını bildirdi.