Prof. Dr. Orhan KILIÇ, Ahde Vefa Derneği’nde bölgenin yönetimini anlattı…

03-FOTO-3- TOPLU POZ

Elazığ Ahde Vefa Derneği periyodik olarak düzenlediği sohbet programlarına devam ederken, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ, konuşmacı olarak katıldığı son programda “Osmanlı Dönemi’nde Doğu Anadolu’nun Yönetimi” konusunu işledi…

HARPUT İÇ KALE KAZILARI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI HARPUT İÇ KALE KAZILARI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

BAŞKAN ÖZDOĞAN’DAN SUNUM VE KUTLAMA…
Elazığ Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin ÖZDOĞAN düzenledikleri programın sunum konuşmasını gerçekleştirirken, konuşmacı Prof. Dr. Orhan KILIÇ’ı da takdim etti. Başkan ÖZDOĞAN; “Tarih, geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanmasıyla da ilgilenen bir şemsiye terimdir.
Ben, sözü; 28 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımızdan TUBA-TESEP Sosyal Bilimler Halil İNALCIK Özel Ödülünü alan Prof. Dr. Sayın Orhan KILIÇ’a veriyorum. Kendisine teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.” Diye konuştu.

PROF. DR. KILIÇ VE KONUNUN ANA BAŞLIKLARI…

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ, Başkan Burhanettin ÖZDOĞAN’la birlikte belirledikleri “Osmanlı Dönemi’nde Doğu Anadolu’nun Yönetimi” konusunda ele alacakları hususları ana başlıklar halinde sıraladı. Prof. Dr. Orhan KILIÇ, Osmanlılar’ın Doğu Anadolu ile ne zaman tanıştıkları, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nin Osmanlı hâkimiyetine girişinin öncesi ve sonrasında idâri durumun nasıl şekillendiği, bölgenin diğer bölgelerden farklı aktörleri, o dönemdeki sıradışı durumu gözardı ederek, bugün oluşturulan yeni model üzerinden yapılan tekliflerin bir süre öne devletin en üst noktalarında dahi karşılık bulması benzeri yaşanan gelişmeleri sıraladı.

FATİH SULTAN MEHMET VE YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMLERİNDE DOĞU ANADOLU

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ, Osmanlı Dönemi’nden Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan mücadelesi ve Otlukbeli Savaşı,  daha sonra Yavuz Sultan Selim’in Doğu Anadolu’da beliren tehlikeye karşı Babası II. Bayezit’i tahttan indirerek tahta geçişiyle Safeviler ve Şah İsmail ile mücadelesi ve Çaldıran Savaşı’yle devletin geçmişteki bu dönemlerde Türk olmalarına rağmen Akkoyunlulara ve daha sonra mezhep ve siyasî farklılıkla Şiiliği esas alan Safevilere karşı devletin bekasının korunmaya çalışılmasına dikkât çekti.  

“BÖLGE İÇİN KULLANILAN KAVRAMLAR KONUSUNA DİKKÂT EDİLMELİ!..”

Bu tarihî sürecin sonunda Cumhuriyet Dönemi’ne gelinceye kadar idâri yapılanma nasıl vücut bulmuş bu konunun ele alınması gerektiğini ifâde eden ve bu tehlike karşısında günümüzden somut örnekler de veren Prof. Dr. Orhan KILIÇ, günümüzde oluşturulan yeni model üzerinden yapılan tekliflerin bir süre öne devletin en üst noktalarında dahi karşılık bulması söz konusuyken, kendilerinin sadece akademik platormlarda değil, mahalli basında da yazıp çizerek uyarılarda bulunmaları ve nihâyet bugün devletin arzu edilen şekilde duruma bakışı ve yaklaşımıyla bir zamanlar uyarı almalarına rağmen bugün artık haklı görüldüklerini ve dedikleri noktaya gelindiğine işâret etti. Orhan KILIÇ, bölgede kullanılan bazı kavramlar konusunda da yıllarını bu uğurda sarfetmiş olmaları dolayısıyla kendilerine kulak verilmesi ve itibar edilmesi gerektiğini belirtti.