1960’lı Yılların hemen başında Elazığ Valilik Konağı ile birlikte inşa edilen bina, günümüzde çok kötü bir görünüm sergiliyor…

Türk Kara Kuvvetleri 3. Ordu’ya bağlı 8. Kolordu Komutanlığı Merkez Garnizon binaları yapıldıktan sonra, önce Kolordu Komutanı, 1990’lı yıllardan sonra da Kurmay Başkanları binayı terk etmişti…
Halkın “Paşa Konağı” olarak adlandırdığı, 8. Kolordu Komutanlarından sonra Kurmay Başkanı’nın da terkettiği ve ne yazık ki metruk hâle gelen bina, yenilenerek toplumun hizmetine sunulabilir…

Türk Kara Kuvvetleri 3. Ordu’ya bağlı Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı’nda görev yapan Kolordu Komutanlarının ikâmet etmeleri amacıyla 1960’lı yılların hemen başında Elazığ’ın batı yönünde ve o dönem için şehir merkezine yakın bir bölge olan mevkîde Elazığ Valilik Konağı ile birlikte inşa edilen bina, günümüzde metruk hâliyle çok kötü bir görünüm sergiliyor…
1960’DA BAŞLANDI 1965’TE TAMAMLANDI…
 Elazığ Valilik Konağı ile birlikte inşa edilen ve halkın “Paşa Konağı” olarak adlandırdığı Elazığ 8. Kolordu Komutanı’nın kullandığı bina, Elazığ Mülkî ve Askerî İdâre âmirlerinin ikâmetgâhları olarak birlikte düşünülüp tasarlanmış, 1960 Yılı’nda önce Elazığ Valisi’nin oturacağı bina, ardından da 8. Kolordu Komutanı’nın oturacağı binanın inşası gerçekleştirilmiş, 1965 Yılı’nda tamamlandıktan sonra halkın “Vali Konağı” ve “Paşa Konağı” adlarıyla andığı her iki bina birlikte kullanıma açılmıştı…
 KOLORDU KOMUTANLARI’NDAN SONRA KURMAY BAŞKANLARI OTURDU….
Türk Kara Kuvvetleri 3. Ordu’ya bağlı 8. Kolordu Komutanlığı’na ait Merkez Garnizon binaları yapılıp tamamlandıktan sonra, Kolordu Komutanları 1970’li yılların sonlarına doğru halkın “Paşa Konağı” diye bilip adlandırdığı Valilik Konağı’nın yanında bulunan ikâmet ettikleri binadan taşındılar.
Kolordu Komutanları’nın ikâmetgâhlarını değiştirmelerinin ardından, “Paşa Konağı”nda bu kez 8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanları oturmaya başladılar…
 1990’LAR VE KURMAY BAŞKANLARI DA TERKETTİ!
“Paşa Konağı”nda ikâmet eden 8. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanları da 1990’lı yıllara kadar bahse konu binayı kullandılar. 1990’lı yıllardan sonra Kurmay Başkanları’nın da binayı terk etmeleriyle birlikte halkın “Paşa Konağı” olarak adlandırdığı, 8. Kolordu Komutanlarından sonra Kurmay Başkanı’nın da terkettiği bina bir süre daha görevli nöbetçiler tarafından korunmuş olsa da, ne yazık ki zamanla metruk hâle geldi ve nöbet yeri de boşatıldı…
 VALİ KONAĞI YENİLENİRKEN, PAŞA KONAĞI METRUK HÂLE GELDİ!
Elazığ Valilik Konağı ile birlikte inşa edilen ve halkın “Paşa Konağı” olarak adlandırdığı Elazığ 8. Kolordu Komutanlarıyla, Kurmay Başkanları’nın kullandığı bina, hemen her vali döneminde yenilenen Valilik Konağı’nın aksine terkedildiği dönem sürecinde metruk hâle geldi.
Demir kapısı kapalı, cam ve çerçeveleri kırık dökük, dış sıvaları kabarık durumdaki “Paşa Konağı” Binası’nın korunduğu nöbetçi kulübesi de aynı perişanlıkta. Metruk binanın çevresi de yıllardır bakımsız şekilde duruyor…
YENİLENİP TOPLUMUN HİZMETİNE SUNULABİLİR…
Halkın “Paşa Konağı” olarak adlandırdığı, 8. Kolordu Komutanlarından sonra Kurmay Başkanı’nın da terkettiği ve ne yazık ki bugün metruk hâle gelmiş olan bina, çok kötü bir görünüm sergiliyor…
Paşa Konağı da, günümüzde aktif olarak kullanılmaya devam edilen “Vali Konağı” gibi yenilenerek toplumun hizmetine sunulabilir.
Tabii, “Paşa Konağı”nın; Devlet Konuk Evi, Sergi Evi, Kitap Okuma Evi vb hangi amaçla kullanılacağına mevcut konumunun “Vali Konağı” bitişiğinde bulunması da dikkâte alınarak yetkililer tarafından karar verileceğini vurgulayarak, TURAN Gazetesi olarak kamuoyu adına öneride bulunuyoruz.  

03-FOTO-3- MANŞET PAŞA'NIN METRUK KONAĞI
 

BAKAN’DAN “ELAZIĞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ” VURGUSU! BAKAN’DAN “ELAZIĞ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ” VURGUSU!