MHP Elazığ Milletvekili Semih IŞIKVER, Elazığ’ın kronikleşmiş sorunlarının çözümü girişimlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yoğun bir şekilde devam ediyor.

MHP Grubu adına söz alan Işıkver, Pertek Köprüsünün ivedi olarak yapılması hususunun Türkiye ve Türk Dünyası için önemi üzerinde durdu. Kuzey Çevre Yolunun ikinci etabının başlatılarak bağlantı yollarının yapılmasının önemi ve şehrin artık trafik yükünü çekemeyen Malatya Caddesinin trafik yükünden kurtarılması gerektiğini belirten Işıkver, öneri ve taleplerini dile getirdi…  

ULAŞTIRMA GÜÇLÜ BİR EKONOMİNİN ANAHTARIDIR  

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Elazığ ilinin ulaştırma anlamındaki sorun ve beklentilerini TBMM kürsüsünde dile getirerek çözüm talebinde bulundu. Işıkver konuşmasında; “Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Doğu ile Kafkasya arasındaki konumu nedeniyle stratejik önem kazanmakta; Asya ve Avrupa’dan gelen karayolu bağlantılarının geçişine imkân sağlamaktadır. Ayrıca yer aldığı coğrafyanın sahip olduğu nüfusun büyüklüğü, ülke için önemli bir pazar olarak gösterilmektedir. Türkiye, bölgesel ve bölgeler arası karayolu bağlantısını sağlamaya yönelik birçok uluslararası karayolu ulaşımı koridorlarının geliştirilmesi projesinde de önemli bir rol üstlenmektedir.  

PERTEK KÖPRÜSÜ ÜLKEMİZİN KUZEY-GÜNEY AKSI AÇISINTAN TARİHİ ÖNEME SAHİPTİR  

Ülkemiz, düne kadar Doğu-Batı aksında “koridor ülkesi” olarak tanımlanırken, bugün Kuzey Güney akslarının da yer aldığı “üç kıtanın birleştiği dünyanın en kritik kavşağı” konumuna gelmiştir. Bu durum, Türkiye’nin ulaşım alt yapısını Doğu-Batı akslarının yanı sıra Kuzey-Güney akslarını da kapsayacak şekilde yeniden ele alma gereğini gündeme getirmiştir. Bu önemli akslardan biri içerisinde olan, Elâzığ-Pertek Yolu, Türkiye’nin Kuzey-Güney istikametindeki en önemli karayolu bağlantılarından birini teşkil eden Pertek civarındaki Murat nehrinin üstünden geçen Cumhuriyet dönemi köprülerinden kemer köprü ile bağlantıyı sağlamaktaydı. Ancak Keban Baraj Gölünün faaliyete geçmesiyle söz konusu köprü sular altında kaldığı için şu an ulaşım feribotla kısıtlı saatlerde ve kısıtlı sayıda yapılabilmektedir. Yoğun trafiği olan bu yolda feribot seferleri maalesef yetersiz kalmaktadır. Mevcut durumda; Elâzığ-Tunceli arasındaki trafik, Elâzığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesinden ayrılarak Tunceli iline bağlantı sağlayan devlet yoluyla yapılmaktadır. Bu güzergâh Pertek ilçesi üzerinden geçen Elâzığ-Pertek-Tunceli yolundan yaklaşık 65 km daha uzundur. Keban Baraj Gölünün faaliyete geçmesiyle yıllardır yapılamayan bu köprünün bugünkü sosyal ve ekonomik zaruretler karşısında yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir.  

PERTEK KÖPRÜSÜNÜN ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ AÇISINDAN GEREKLİLİKLERİ 

Elâzığ-Pertek yolu üzerinde yapılması düşünülen Pertek-Çemişgezek Köprüsü ile kuzey-güney güzergahına en kısa mesafede bağlantı sağlanacağından bu güzergahın ulaşıma açılması halinde  bölgemize, il ve ilçelerimize sağlayacağı faydalar ve getireceği ekonomik canlılık düşünüldüğünde bölgemizin gelişmesinde çok önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Pertek Köprüsünün, Tunceli ili ve Elazığ ilinin terör örgütlerine karşı mukavemetin sağlanması noktasında çok önemli bir yer tutacağı, Türkiye kamuoyunun malumudur. Keban Baraj Gölünün faaliyete geçmesiyle yıllardır yapılamayan köprünün yukarıda açıklanan sosyal ve ekonomik zaruretler karşısında yapılması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Pertek Köprüsünün yapımı ile kuzey illerimizden gelen trafiğin güney illerimize bağlantısının yaklaşık 65 km daha kısa olacağı; bakım hizmetleri, yakıt ve zaman açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağı da düşünülmektedir.  

ELAZIĞ KUZEY ÇEVRE YOLUNUN TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR 

Elazığ için çok büyük önem teşkil eden Kuzey Çevre Yolunun da tam manasıyla tamamlanmasına ihtiyaç vardır. Kuzey çevreyolunun birinci kısmı tamamlanmıştır ancak, projenin daha verimli olabilmesi için ikinci kısmın da tamamlanarak şehrimizin hizmetine sunulması gerekmektedir. Bu çevreyolunun tamamlanması az önce de belirttiğim gibi Türkiye ve Türk Dünyası ülkeleri arasındaki kardeşliği perçinleyeceği gibi aynı zamanda Kafkasya ve Ortadoğu bölgeleri arasındaki mesafeleri de kısaltmış olacaktır. Kuzey çevreyolu da bu şekilde tam anlamıyla görevini tamamlamış ve kuzey ve güneyi birbirine bağlamış olacaktır. Bu gibi sebeplerle söz konusu köprü ve çevre yolu çalışmalarının ivedilikle yapılması büyük bir önem arz etmektedir.  

AK PARTİ’DE İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTILARI TAMAMLANDI AK PARTİ’DE İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTILARI TAMAMLANDI

HAZARDAĞLI FARLI SEVİYELİ KAVŞAK YAPIMI ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTIR 

Şehirlerarası transit trafiğin, yerleşim merkezleriyle entegresi, o şehrin sosyo-ekonomik yapısı açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Örneğin, Elazığ ilimizde Hazardağlı Kavşağı; Elâzığ-Malatya yolu üzerinde yer almakta olup kuzeyinde Keban Yolu, güneyinde ise Güney Çevre Yolunun bulunduğu bir kavşak noktasıdır. Yıllık ortalama günlük taşıt sayısı 60.000 adet olan Hazardağlı Kavşağı, hemzemin rotary kavşak olarak hizmet vermektedir. Elâzığ-Malatya yolunun Hazardağlı Kavşağının da içinde bulunduğu ilk 7 km'lik kısmı (Çaydaçıra Kavşağı-Baskil Kavşağı arası) Elâzığ Belediyesinin yazılı talepleri ile 29 Ocak 2018 tarihli Bakan “OLUR'u” ile Karayolları ağından çıkarılmıştır. Hazardağlı Farklı Seviyeli Kavşağının, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının OLUR’u ile tekrardan Karayolları ağına alınmasıyla ancak mümkün olabilecektir. Elâzığ Belediyesi tarafından hazırlanan projenin yaklaşık yapım maliyeti 750.000.000 TL civarındadır. Belediyenin bugünkü bütçesiyle, son 5 yılda olduğu gibi bunu yapması pek mümkün görünmemektedir.

ULAŞIMLA İLGİLİ DİĞER BEKLENTİLER

Elâzığ-Harput yolunu Elâzığ-Malatya yoluna bağlayacak olan güzergahın tamamlanması, büyüyen ve gelişen Elâzığ için elzemdir. Bu güzergâh kullanıcıları şehir içi trafiğini kullanmadan ElazığMalatya devlet yoluna entegre olacak, böylelikle güvenli ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanabilecektir. Bu güzergahın mevcut imar yolları ile bağlantısı ulaşım çeşitliliğini artırarak konforlu ve ekonomik çeşitlilik de sağlayacaktır. Kuzey Çevre Yolunun mevcut hali şehrin trafik sorununa maalesef çözüm sunamamaktadır. Ayrıca, bahse konu Çevre Yolunun Elazığ Şehir Hastanesine bağlantısının yapılması seçim bölgem Elazığ için en büyük yatırımlardan birisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi. 

Editör: İzzet TUMAY