Prof Dr. Orhan KILIÇ 6. Milletlerarası “Şehir Tarihi Yazarları” Kongresi’ni TURAN’a değerlendirdi…

Elazığ Belediyesi’nin öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi işbirliğinde 21- 22 Ekim tarihleri arasında ilimiz Elazığ’da düzenlenen “6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi”ni gazeteniz TURAN’a değerlendiren Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ, bu tarz faaliyetlerin şehrin tanıtımı konusunda son derece önemli olduğunu söyledi…  

04-FOTO-4- KONGRE (2)

BÜYÜK İLGİ VE BİLDİRİ SUNULAN KONU BAŞLIKLARI…

Kongreye katılan bilim adamları, akademisyenler, tarih araştırmacıları ve şehir tarihi konusunda çalışmaları bulunan araştırmacıların büyük ilgi gösterdikleri kongrede, şehir tarihi yazımı, şehir tarihi çalışmaları, mekân ve basın, mekân ve edebiyat, mekân ve gelenek, mimari, mekân, eğitim tarihi ve şehirleşme konu başlıklarda bildiriler sunuldu.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Hazar ve Harput salonlarında eş zamanlı gerçekleşen kongreleri Malatyalı ve Elazığlı akademisyenlerin yanı sıra iki gün boyunca öğrenciler de takip etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesinin organizesinde, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ İzzetpaşa Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen kongrelerde çok sayıda akademisyen çeşitli makaleler üzerinde değerlendirmeler ve çalışmalar gerçekleştirdi.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ, Gazeteniz TURAN’a 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu…

03-FOTOL-3- ORHAN KILIÇ

KILIÇ; ‘’ŞEHRİN TANITIMI VE KÜLTÜREL CANLILIĞI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ!’’

Prof. Dr. Orhan KILIÇ; “Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin altıncısı 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Elazığ’da yapıldı. Kongre, Elazığ Belediyesi’nin himayesinde, Türkiye Yazarlar Birliği’nin Elazığ Şubesi tarafından organize edildi. Şehrimizin tanıtımı ve kültürel canlılığı için son derece önemli olan bu faaliyetin gerçekleşmesinde ciddi katkıları olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin ŞERİFOĞULLARI’nı tebrik ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi’nin de kongreyi hissedilir derecede sahiplendiğini gözlemledim. Açılış konuşmasında da vurguladığım üzere, Elazığ’ın tarih bilincine sahip, kültür ve medeniyet değerlerine sahip çıkan ve bu hususta somut adımlar atan bir vali ve belediye başkanına sahip olmasını bu dönem için bir şans olarak gördüğümü de ayrıca ifade etmek isterim.’’

50. YIL’DA FIRAT’TA BÜYÜK BULUŞMA! 50. YIL’DA FIRAT’TA BÜYÜK BULUŞMA!

KONU ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN ZENGİN OLAN KONGRENİN BİLİMSEL KALİTESİ YÜKSEKTİ’’

Prof. Dr. Orhan KILIÇ, yurt dışından katılım olmadığını fakat yine de kongrenin konu bakımından çok zengin olduğunu belirtirken, değerlendirmesini şu ifâdelerle sürdürdü; ‘’Kongre milletlerarası hüviyet taşısa da maalesef bu yıl yurtdışından katılım olmadı. Yurtiçi katılımcı sayısı ise 40 civarında idi. Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanında kıymetli tebliğler dinledik. Kongrenin konu çeşitliliği bakımından zengin, bilimsel kalitesinin ise yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şehir tarihi yazımı konusunda alanın temayüz etmiş isimlerinden 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan ŞAHİN ve Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL’ın kongreye katılımı kongreye artı bir değer katmıştır. Harput tarihi ile ilgili ilk önemli akademik çalışmayı yapan Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL’ın Harput özelinde yaptığı değerlendirmelerin şehrimiz için özel öneme haiz olduğunun ayrıca altını çizmek isterim. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN da kongrenin ilk gününün akşamından itibaren kongreye katıldı ve kapanışta bir konuşma yaptılar.”

“ŞEHİR TARİHİ YAZIMI KONUSUNDA ARTIK FARKLI BİR BOYUTA GEÇMEMİZ GEREK!”
“Başkanlığını şahsımın yaptığı açılış oturumunda yaptığım konuşmada da vurguladığım üzere şehir tarihi yazımı konusunda artık farklı bir boyuta geçmemiz gerektiği kanaatindeyim. Rakamlara ve belgelere boğulmuş kuru anlatımların yerine; duyguların ve hislerin de işin içinde olduğu, şehri bütün yönleri ile ortaya koyan, tabiri caiz ise şehirlerin ruhunu da yansıtan şehir tarihleri yazmanın zamanının geldiğini ifade etmek isterim. Şehirler sadece nüfustan, yapılardan, idarecilerden, resmi ve sivil teşekküllerden ibaret değildir. Her şehrin divanesi, delisi, velisi, alimi, cahili, zengini ve yoksulu vardır. Bu bakımdan şehir tarihi yazımında edebiyat ustaca kullanılmalıdır. Mikro tarihçilik yapılarak okuyucuyu kitabın içine çekecek gerçek olaylar dramatize edilerek aşırıya kaçmadan tadında anlatılmalı, kitaplar daha okunur ve canlı hale getirilmelidir. Hülasa tarih felsefesi yapılarak şehirlerin ruhları da anlatılmaya çalışılmalı ve bütün yönleri ile ele alınmalıdır diyorum. Bu kongrede verilecek en önemli mesaj belki de bu olmuş ve birçok katılımcı tarafından kabul görmüştür.”                              

“ŞEHRİMİZDE YAPILMASI ANLAMLI VE İSABETLİ OLMUŞ VE ELAZIĞ’A ÇOK YAKIŞMIŞTIR!”

“Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nin Elazığ gibi köklü bir tarihi geçmişe ve zengin bir kültürel yapıya sahip olan şehrimizde yapılması anlamlı ve isabetli olmuş ve Elazığ’a çok yakışmıştır. Daha sonraki yıllarda bu kongrenin daha zengin içerik ve daha geniş katılımla Elazığ’da yapılması hususu da gündeme gelmiş ve bu konuya olumlu yaklaşılmıştır. Şehir tarihi araştırmalarında ciddi bir alt yapısı olan Üniversitemizin birçok bölümünde alanında yetkin isimlerin bulunması, bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmayı fazlasıyla hak etmektedir. Başarılı geçen kongrenin düzenlenmesinde ve icrasında emeği geçen herkesi kutluyor bu faaliyetin daha sonra yapılacak diğer kültürel faaliyetlere öncü olmasını temenni ediyorum.’’