Gazetemiz Yazarı Finans Uzmanı Veysel ARPACA, ‘’Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’’ ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, bundan önceki tasarruf tedbirlerine uyulmadığı için bu pakete de kamuoyunda uyulamayacağı çekincesi oluştuğunu ve genelgelerin yaptırım gücünde sorunlar yaşandığı için kanuni bir düzenleme sayılmaması ile yaptırımların askıda kaldığını ifade etti…

‘’TEDBİRLER SIKI TUTULMALI VE İLGİLİ BAKANLIK DENETİMLERİ AKSATMAMALIDIR!’’

VEKİL KELEŞ’TEN TURAN’IN ‘DİYALİZ’ HABERİNE CEVAP! VEKİL KELEŞ’TEN TURAN’IN ‘DİYALİZ’ HABERİNE CEVAP!

Bundan önceki tedbirlere uyulmadığı için buna da kamuoyunda uyulamayacağı çekincesi oluştuğunu, genelgelerin yaptırım gücünde sorunlar yaşandığı için kanuni bir düzenleme sayılmaması ile yaptırımların askıda kaldığını anımsatan ARPACA şunları kaydetti; ‘’Tasarruf tedbirleri ile ilgili genelgenin amacı Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasıdır. Genelge ile kamu idareleri ve bunlara bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlikler, müesseseler ve işletmeler kapsam dahilinde tasarruf tedbirlerine uymak zorunda olacaklardır. Kamu hizmet ve yatırım projeleri bütçe sınırları içinde kalınarak yürütülecek ileri yıllar bütçelerine yük olamayacak ve genişlemesine izin verilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları 3 yıl boyunca yurt içi ve yurtdışı yeni hizmet binası alımı yapamaz ve kiralayamaz veya bu amaçla arazi satın alamaz ve kamulaştıramaz. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve sosyal tesis ve bunlarla ilgili arazi veya arsa satın alamaz. Savunma ve güvenlik hizmetleri, ambulans ve itfaiye araçları hariç 3 yıl yeni araç alınmayacak. Emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Bunun yanında sosyal ihtiyaçlar dahil birçok alanda tasarruf tedbiri ve kısıtlamalar getirilmiştir. Genelge hükümleri Bakanlıklarda Bakan veya bakan yardımcısı, Kurumlarda üst yöneticiler, İl Özel idarelerinde ve illerde Valiler, belediyelerde Belediye başkanı denetim sorumlusu oldular. Tüm kamu idareleri ve personeli bu genelgeye uymak zorundadır ve tedbirlere uyum ilgili bakanlıkça denetlenecek.’’

‘’100 MİLYAR TL’LİK TASARRUF BİRİKİMİ SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR’’

‘’Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası kesilecek. Bu tedbirler ile 100 Milyar TL’lik bir tasarruf birikimi sağlanması amaçlanmıştır. Yeni ekonomi uygulanmasında kamuoyunun desteğini almak tüm tarafların yeni sisteme katkısını sağlamak için Kamuda tasarruf yapıldığını göstermek lazımdı ve uygulanmaya başladıktan sonra yabancı yatırımcının gelmesinin önü açıldı yatırıma başladılar. Kamu personeli ve ilgili birimler buna uymak zorundadır, burada belirli istisnaları genişlemek söz konusu olamaz çünkü detaylara kadar açık yapılan bir genelgedir. Bundan önceki tedbirlere uyulmadığı için buna da kamuoyunda uyulamayacağı çekincesi oluşmuştur, genelgelerin yaptırım gücünde sorunlar yaşandığı için kanuni bir düzenleme sayılmaması ile yaptırımlar askıda kalmıştır.’’

‘’TAVİZ VERİLMEDEN UYGULANMALI…’’

‘’Bu tedbirlerindeki amaç yeni ekonomi düzenini topluma kabul ettirmek amaçlı olduğu için taviz verilmeden uygulanması fikrindeyim, tedbirler sonucu elde edilecek tahminen 100 Milyar Türk Lirası genel ekonomi içinde küçük bir rakam da olsa bu tedbirlere uymak zorunluluğu vardır. Kamuda tasarruf tedbirlerine uyulmasında esneme yapılacak tek madde ise “Kamu kurum ve kuruluşlarına hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak görev alanı dışı yayınlara abone olamayacaklar’’ başlıklı maddedir bana göre. DSİ 91. Şubede teknik stajyerlik yaptığım dönem gazete ve dergileri yasaklamışlardı ben kendim alıp getirirdim ve okumayan kalmazdı ve okuma sırası oluşurdu, bu kalem çıkarılmalı tasarruf oluşacak bir rakam tutmaz zaten.’’

Editör: İzzet TUMAY