Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR, Özbekistan, Kırgızistan, Türkistan gözlemlerini paylaştı…

Türk Ocakları Elazığ Şubesi tarafından “Atayurt’tan İzlenimler” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR katıldı. Düzenlenen konferansa çok sayıda davetli, öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı…

02-FOTO-2- VAHİT DABAK
BAŞKAN DABAK; “AYRI YERİ VE ÖNEMİ OLAN TÜRKİSTAN ÇİN İŞGALİ ALTINDA!..’’
Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Vahit DABAK, yaptığı sunum konuşmasında Türkistan’ın ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirterek Türkistan’dan ayrılan her Türk'ün göç ettiği bölgede gurbeti yaşadığını dile getirdi. Başkan DABAK; ‘’Milletimiz tarih boyunca geniş bir alana yayılmış üç kıtada onlarca devlet kurmuştur. Fakat, ayrı bir yeri ve önemi olan Türkistan coğrafyasından uzaklaşan her Türk, göç ettiği bölgede gurbeti yaşamıştır. Bu nedenle Türklük ağacının filizlendiği Ata yurda her Türk’ün tarif olmaz bir özlemi söz konusudur. Fakat 20.Yüzyılın sona kadar Türk beldeleri işgal altında kalmış Türklük kâbus gibi geçen günler yaşamıştır. Bugün dahi Ata yurdumuzun doğu kanadı halen Çin işgali altındadır. O güzel beldeye ayak basmış, oranın kokusu üzerine sinmiş her Türk’ün bize anlatacakları önemlidir. Bugün Ata topraklarımızdan ayağının tozuyla gelen F.Ü. Öğretim üyesi Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR hocamızı dinleyerek öz vatanımızın sabahına uyanacak, Tanrı dağlarının temiz havasını ciğerlerimize çekeceğiz.’’ Diye konuştu…

SANATÇI ÖMER DANIŞ KALP KRİZİ GEÇİRDİ! SANATÇI ÖMER DANIŞ KALP KRİZİ GEÇİRDİ!

03-FOTO-3- METİN BAYRAKTAR
METİN BAYRAKTAR; ‘’2017 İLE 2022 YILLARI ARASINDA 5 SENE KIRGIZİSTAN’DA KALDIM’’
Konferansa konuşmacı olarak katılan FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR; ‘’2017 Ekim ile 2022 Temmuz arasında beş yıl süreyle Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görev yaptığım. Bu sürede bulunduğum Kırgızistan ve ziyaret ettiğim Kazakistan ve Özbekistan hakkındaki izlenimlerimi Elazığ Türk Ocağı mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Kırgızistan 6,5 milyon nüfusu olup başkenti Bişkek’tir ve burada 1 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Ülkede 7 adet oblast denilen eyalet (Batıken, Çuy, Celalabad, Narın, Oş, Talas ve Issık göl) mevcut olup bir de başkent bu eyaletlerden ayrı şehirdir. Nüfusunun %73’ü Kırgız olup, sırasıyla Özbek Rus ve diğer milletlerden insanlar yaşamaktadır. En önemli merkezi Atyabeyit (Ulusal tarih ve Anıt Merkezi)’dir. 1916 Ürkün olayları, 1938 Rusların bürokratları katliam kanıtları, 2010 devrim şehitleri burada anıt ve müzelerle sergilenmekte ve Cengiz AYTMATOV’un mezarı da burada yer almaktadır. Ayrıca Burana kulesi de Karahanlıların başşehri Balasagun’da yer alan bir kule olup minare ve gözetleme amacıyla yapılmıştır. Yine Issık gölde Çolpon Ata şehrinde Ruh Ordo adında açık hava müzesi olup, beş dinin ibadethanelerini ve Kırgız kültürünü sergilemektedir Özbekistan’ın en önemli şehirleri Semerkant (Registan meydanı, Uluğbey rasathanesi, İmam Maturidi türbesi burada yer alır) Buhara (kubbetül islam) ve Taşkent (birçok medrese ve Timur beyin heykelleri) dir. Kazakistan’ın ise önemli şehirleri Almatı (şehirleşme açısından çok ileri) ve Türkistan (Gerek Hoca Ahmet YESEVİ ve gerekse de hocası Arslan baba ait medreseler) bu sunumda yer almıştır.” Şeklinde bilgilendirmede bulundu.