Yıl 1905... Mevsim yaz. Elazığ 1. Redif taburu Yemen'e hareket edecek. Kışlanın önü ana-baba günü... Yaşlı, genç, ana, baba, kardeş, bacı... Ebedi ayrılığın hüznü çökmüş gönüllere, gözler yaşlı giden evlada, kardeşe, sevgiliye bakıyor…

Bu türkü kışlaya gidişi anlatır. Türkünün içinde geçen “Huş” ise Yemen’de küçük bir köydür. Türkünün sade bir hikâyesi yoktur. Sadece Yemen’e gideni ve dönmeyenleri anlatır.

Türkü, büyük sevkıyatın, haftasında, kadınlar tarafından çıkarılmıştır. Elazığ evvela 4. Ordu, sonra da Kolordu merkezi olduğu için, en çok asker, Harput çevresinden gönderilmiş, hatta “redifler” bile sevk edilmiştir. Bu gün de askeri binalardan birine hala “Redif kışlası” denir. Çünkü "Redif Birlikleri” ELAZIĞ da idi.

Bu sevkıyat arasında, Kel Feyzi de vardı. Güzel sesiyle uğurlayanları ağlatmıştır.

Bir başka kaynağa göre Yemen Türküsü’nün Menaha’da yakıldığı söyleniyor. Menaha, Yemen’in dağlık kesiminde, Hudeyde’yi San’a’ya bağlayan yolun üzerinde o bölgeye göre büyücek bir ilçedir. Tabii Osmanlı’nın orada büyük bir kışlası bulunuyor.

Bildiğimize göre, 1904—1905 isyanını bastırmak için Mihrali Bey’in Yemen’e gelişine dair yakılanlar hariç, Yemen’e on tane türkü yakılmıştır. “Havada Bulut Yok” türküsünü San’a’nın seksen kilometre kadar kuzeyinde, Huş’ta yakılmıştır. Geçit vermeyen kayalık dağların ortasındaki bir tepecikte kurulmuş, küçük bir köy olan Huş’un yolu türküde belirtildiği üzere gerçekten yokuştur.

Bu gün de yürekleri sızlatır ne zaman çalınıp söylense...

Yemen Türküsü

Havada Bulut Yok, Bu Ne Dumandır?
Mahlede Ölüm Yok, Bu Ne Şivandır?
Şu Yemen İlleri Ne De Yamandır.
Ah O Yemendir, Gülü Dikendir,
Giden Gelmiyor, Acep Nedendir?
Burası Huş'tur, Yolu Yokuştur;
Giden Gelmiyor, Acep İştir?

Kışlanın Önünde Redif Sesi Var,
Bakın Çantasında Acep Nesi Var?
Bir Çift Kundurası, Bir De Fesi Var.
Ah O Yemendir...

Kışlanın Önünde Geziyor Kazlar,
Elim, Kolum Ağrır, Yüreğim Sızlar,
Yemen'e Gidene Ağlıyor Kızlar.
Ah O Yemendir...

Kışlanın Önünde Bir Binek Taşı,
Yoklama Yapıyor Bizim Binbaşı,
Sefere Giderler Çavuş, Onbaşı.
Ah O Yemendir...

ELAZIĞ’DA ‘KÜRSÜBAŞI’ ETKİNLİĞİ ELAZIĞ’DA ‘KÜRSÜBAŞI’ ETKİNLİĞİ

MAKAM: Hüseyni
USUL: Curcuna

KAYNAK: Anonim

YÖRESİ: Elazığ

Editör: İzzet TUMAY