Emekli Maarif Müfettişi Şerif BUDAK Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin akıbetini TURAN’a anlattı…

Elazığ Belediyesi’nin Kent Meydanı Projesi’ne katmak istediği Öğretmenevi Binası’na el konulması, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma açtığı M. Akif ERSOY Lisesi’nin yıkımını gündeme getirdi.
“Belediye’nin 2015’teki girişimi 22.11 2016’da Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nce, imar yenilemesi ise Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nce iptal oldu, Belediyenin istinaf başvuruları G. Antep’te reddedildi…”
“Halkevi olarak 1933’te inşa edilen Elazığ Öğretmenevi binası, 11.07.1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Kız Öğretmen Okulu olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na tahsisli, Bakan bile devredemez!..”

07-FOTO=7

Tescîlli Kültür Varlıklarımızdan 1933 Yılı’nda Halkevi olarak inşa edilen, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli mimarî eserlerinden biri olan, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 17 Kasım 1937 Yılı’nda Elazığ’a teşriflerinde kendilerine ayrılan bir odanın da bulunduğu, daha sonra da Kız Öğretmen Okulu, Elazığ Eğitim Enstitüsü ve Mehmet Akif ERSOY Lisesi olarak hizmet veren tarihî bina, 1983 yılında Türkiye’de kurulan ilk öğretmenevlerinden biri olarak yıllarca “Elazığ Öğretmenevi” ismiyle hizmet verdikten sonra 2020 Elazığ Depremi’nin ardından kapalı kalmıştı…
Elazığ Belediyesi’nin, “Elazığ Öğretmenevi”nin Kent Meydanı Projesi kapsamında “Millet Kıraathanesi” olarak düzenleneceğine dair açıklamasına tepkiler devam ediyor...

02-FOTO-2- M.AKİF ERSOY LİSESİ
 MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ’Nİ GÜNDEME GETİRDİ!..
Gazeteniz TURAN’ın, görüş bildirenleri “HALKEVİ’NDEN KIRAATHANE’YE!” başlıklı Sürmanşet Haberi’yle gündeme taşıması kamuoyunda büyük yankı buldu…
Elazığ Belediyesi’nin, “Elazığ Öğretmenevi”nin Kent Meydanı Projesi kapsamında “Millet Kıraathanesi” olarak düzenleneceğini açıklamasının ardından bu karara tepkiler artarken, Manşet haberimize dâir görüşünü dile getiren Emekli Maarif Müfettişi ve Tüm Eğitim Müfettişleri Sendikası Elazığ İl Temsilcisi Şerif BUDAK, Elazığ Belediyesi’nin Kent Meydanı Projesi’ne katmak istediği Öğretmenevi Binası’na el konulması hususuna değinirken, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma açtığı Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin yıkımını da gündeme getirdi ve olayın perde arkasını TURAN’a anlattı… 

05-FOTO=5- ŞERİF BUDAK

 “BAKANLAR KURULU’NUN 11.07.1952 TARİHLİ KARARI’YLA TAHSİS EDİLDİ”
Şerif BUDAK, açıklamasında aynen şu ifâdelere yer verdi; “Türkiye’de tip projeye uygun öğretmenevi olmayan tek il Elazığ’dır. Elazığ Öğretmenevi binası, Halkevi binası olarak 1930’larda inşa edilmiştir. 1952’de Bakanlar Kurulu’nun 11.07.1952 tarihli kararıyla “Halkevi binasının Kız Öğretmen Okulu olarak kullanılmak üzere müştemilatı ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildiği” Elazığ Valiliği’ne bildirilmiştir. Elazığ’ın en merkezi ve her taraftan tek otobüsle erişilebilen bir yerde bulunan tarihî öğretmenevi binasının öğretmenlerden alınması eğitim câmiasını üzmektedir. Öğretmenevi bahçesi açılana kadar oturacak yer bulamayan öğretmenler ortada kalmışlardı. Öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılabildiği tek yer olan Elazığ Öğretmenevi binasının alınmasıyla, bu hizmetleri verebilme imkânı da tamamen ortadan kalkmıştır.”  

04-FOTO-4- ÖĞRETMENEVİ (2)

“ARSASI İÇİN YIKILAN OKULLARA YENİ BİNALAR YAPILMADI?”

“Ocak 2020 Depremi’nin ardından Elazığ Ortaokulu, yerinin üniversiteye verilmesi için yıktırıldı. Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin hükümlerine aykırı olarak öğrencilerin yaya ulaşabilmelerine imkân olmayan yeni okul binasının Zafran’da yapılacağı söylendi. Yaklaşık üç yıl geçtiği hâlde halen okul yapılmamıştır. Ardından şehrin çok güzel /uygun yerinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Lisesi arsası / yeri için yıktırıldı. Koca okul, eğitim ergonomisi yönünden okul için uygun olmayan Devlet Hastanesi odalarına sıkıştırıldı. Yine, Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nin hükümlerine aykırı olarak Mehmet Akif Ersoy Lisesi’ne verilen yer öğrencilerin yürüyerek ulaşabilmelerine imkân olmayan uzak mesafededir. M. Akif Ersoy Lisesi’ne komşu olan Dr. Kadir GÖKALP Anaokulu ve İstasyon Caddesindeki ATATÜRK Anaokulu yıktırılarak Şair Hayri İlkokulu’nun alt tarafında bir yerlere yerleştirildiler. Bu okullar için yeni binalar yapılmadı. Servis parası ödeme gücü olmayan vatandaşlar bu gidişatla Elazığ şehir merkezinde çocuklarını okutabilecek okul bulamazlar. Park ve bahçeler için okullar yok edilemez.”   

09-FOTO=09

“M. AKİF ERSOY LİSESİ’NİN YERİ, DAVA VE BELEDİYE’YE İSTİNAF’TAN RET!”
“Elazığ Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarihli ‘Elazığ Revizyon İlave İmar Plânı’ ile M. Akif Ersoy Lisesi’nin yeri eğitim alanından çıkarılıp alınmak istenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, M. Akif Ersoy Lisesi’ne karşılık eşdeğer yer verilmesini Belediyeden istemiştir. Bakanlık, talebi dikkate alınmadığı gerekçesiyle 22.11.2016 tarihinde ‘hukukî yollara başvurulmasını Elazığ Valiliği’ne bildirmiş; Millî Eğitim Müdürlüğü, Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmış; K:2018/540 sayılı kararla “dava konusu işlemin iptaline” (Revizyon İlave İmar Plânı’ hakkında iptali) karar verilmiştir. Belediye istinaf isteminde bulunmuş, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi E:2019, K:2020/243 sayılı karar ile Belediyenin istinaf talebini reddetmiştir.” 

MMO DAVASI VE İSTİNAF’TAN YİNE RET, MİLLÎ EĞİTİM’DEN BELEDİYEYE JEST!”

“Belediyenin aynı yer için tekrar imar plânını yenilemesine karşılık Mimar ve Mühendisler Odası “İmar Planı’nın iptali” için dava açmış; önceki gibi ikinci İmar Plânı da Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilmiştir. Zira Nazım İmar Plânı ve Uygulama İmar Plânlarında şehir merkezinin uygun yerlerinde anaokulları ve ilkokullar dâhil Eğitim Alanı için yeterli ve eşdeğer yerler bırakılmadığı için hukuka uygun görülmemiştir. İstinaf talebinde bulunan Elazığ Belediyesi’nin talebi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 2021/720 sayılı kararıyla reddedilmiştir. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2016 yılında Bakanlık talimatıyla Mehmet Akif ERSOY Lisesi için Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmış ve kazanmıştır. Mahkeme kararıyla kazanan taraf olmasına rağmen kazandığı Eğitim Alanını, Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’nin 26/(3). Maddesinin hükümlerine aykırı işlemlerle tahliye ederek Belediyeye vermiştir.”
 

“M. AKİF ERSOY LİSESİ ÖNCE YIKTIRILMIŞ, 6 AY SONRA DEVRİNE KARAR VERİLMİŞ!”

Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesi 21 Şubat 2020 tarihinde fiilen terkedilmek suretiyle verilmiş, eğitim alanından çıkarılması ise 4 Haziran 2020 tarihinde görüşülmüş ve 02.09.2020 tarihli protokol ile karara varılmıştır.  M. Akif ERSOY Anadolu Lisesi’nin; ‘Elazığ Merkez İmar Plânı değişikliği’ ile Eğitim Alanından çıkarılması hakkında 02.09.2020 tarihinde düzenlenen Protokolden 6 ay 15 gün önce İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından fiilen Elazığ Belediyesi’ne devredildiği ortaya çıkmıştır. Yani, M. Akif ERSOY Lisesi önce yıktırılmış, yıktırıldıktan 6 ay sonra devrine karar verilmiştir. 

Belediye tarafından teklif edilen yerler kesinlikle Mehmet Akif ERSOY Lisesi’ne eşdeğer alan değildir. Mekânsal Plânlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Plânı Değişiklikleri hakkındaki 26/(3)-b). Maddesi’nde açıklanan ölçütlere ve aynı Yönetmeliğin 12. Maddesi’ne aykırıdır.”

 “ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR!..”

Mahkeme kararlarından sonra Elazığ Belediyesi üçüncü kez İmar Plânını yenilemiş bulunmaktadır.

ODABAŞI’NDAN AÇIKLAMA ODABAŞI’NDAN AÇIKLAMA

Peki, Belediye zorunlu hâllerde bir yeri (bir okul alanını) alamaz mı?

Alabilir, ancak karşılığında Eşdeğer bir yer vermek şartıyla. Lâkin “Eşdeğer yer vermeden alırım” yaklaşımıyla bir yeri alması hukuka aykırı olduğu için yargı kararlarıyla reddedilir.

İl yönetiminin “Eğitim Alanı” olarak tahsis edilen bir yeri Bakanlık izni olmadan kendi başına başka kurumlara verebilmesi mümkün değildir.
Türkiye’nin hiçbir yerinde okul yerinin Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınması konusu yoktur. Mehmet Akif ERSOY Lisesi ve Öğretmenevi, Elazığ Belediyesi tarafından alınmıştır. Şunun bilinmesi lazım, Mehmet Akif ERSOY Lisesi’nin alınmasından dolayı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu binanın kimin tarafından yıkıldığı konusunda çalışmalar yapılıyor.”

 “MİLLÎ EĞİTİM BAKANI BİLE ‘BEN BU YERİ VERDİM’ DİYEMEZ!”

“Belediye istediği yeri sadece zorunlu hâllerde alır. “Mekânsal Plân Yapım Yönetmenliği” vardır. Bu yönetmeliğin 12. Ve 26. Maddesi bu konuya açıklık getirmiştir. Yani kimse ben burayı keyfime göre alırım hakkına sahip değildir. Zira Millî Eğitim Bakanı bile “ben bu yeri verdim” diyemez. Bir yeri vermek için, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili bakanlık, Emlak Daire Başkanlığı, talip olan Belediye Temsilcisi bir araya gelerek, yani bir komisyon tarafından karşı tarafların karşılıklı rızası ile gerçekleşen bir durumdur. Aksi halde olmaz.
Millet Kıraathanesi güzel bir hizmet yapılsın, canı gönülden isteriz, destek oluruz fakat bu binaya yapılmasın. Bu binaların yerlerinin alınmaması şartıyla olur ise güzel olur. Bunu tekrar diyorum, Orduevinden, çaydaçıraya kadar Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği şartlarına uygun Elazığ’da okul yeri kalmamıştır! Bu hataların giderilmesi, düzeltmelerinin yapılması ve Elazığ’ın yaşanılabilir bir kent haline getirilmesini yöneticilerden arz ediyoruz.”