Elazığ Eski İl Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Müşaviri Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ,  ‘’Dünyanın hiçbir yerinde, Türk anne babalar kadar çocuklarına “iyi okul”, “iyi eğitim” için her çeşit fedakarlığa katlanan başka bir millet görmedim’’ dedi.
Türkiye’de ikinci baskısını yapan ve Azerbaycan Türkçesi ile Azerbaycan’da da basılan “Türklerde Eğitim” kitabının yazarı, eski Bakü Eğitim Müşaviri, Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ, eğitim kitabını yazmaya götüren temel neden hakkında, ‘’Dünyanın en eski uygarlıklarını kuran Türklerin son bin yılda insanlık yararına bir buluşa öncülük edememeleri, bilim üretecek insan kaynaklarını yetiştirememeleri, kurdukları insan yetiştirme sistemlerinin bilim, bilimsel düşünme, bireyde hayal kurdurma, ezberletme ile düşündürme ilişkilerini sorgulamamla başladı diyebiliriz’’ dedi.

1-154

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL! 1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL!

‘’TÜR EĞİTİMİ HER ZAMAN KALİTESİNİ KORUMUŞTUR!’’

Türklerde Eğitim adlı Kitabının fikri alt yapısına kaynaklık eden yaşantısından bahseden Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ, ‘’Öğretmenliğimin beşinci yılında hem öğretmenlik yapıp hem de 12 kişilik bir sınıfta dört yıl boyunca “Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği” bölümü ikinci lisans eğitimi sürecindeki kuram-uygulama eğitimim, eğitim müfettişliğimin ilk yılında bir yandan alan denetimleri, diğer yandan “Eğitim Programları ve Öğretim” alanında testli, merkezi kademeler arası geçiş sınavlarının ürünü, “Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ve Denetimi” konulu tezimle yüksek Lisans sürecinde okuduğum yerli ve yabancı “eğitim” konulu bilimsel makaleler, kitaplar ve bizzat yazdığım kendi makalelerim, 90’lı yıllarda gündeme gelen “Toplam Kalite Yönetimi” il formatörlüğüm sürecinde aldığım ve verdiğim eğitimler, 9 yıl boyunca icra ettiğim İl Milli Eğitim Müdürlüğüm sürecinde okullaşma oranları, kız çocuklarının eğitimi, Bilim Sanat Merkezi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler liseleri gibi okulların kuruluşu ile öğrendiklerim, özellikle çeşitli Avrupa Ülkelerine proje bazlı eğitim gezilerindeki gözlemlerim, Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi yöneticiliğimde Türk toplulukları ve Cumhuriyetlerinde yaptığımız bilimsel toplantılarla Türk Dünyası ile etkileşim ve nihayet 52 yaşında başladığım Bakü Bilimler Akademisinde “Türklerde Eğitim” üst başlığı ile Azerbaycan ve Türkiye Ortaöğretiminde Tarihin Öğretimi” konulu Doktora çalışmamız. Bu dönmelerde, bin yıldır Anadolu’da bağımsız yaşamış Türkiye Türklerinin eğitim sistemlerini, Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türk Toplulukları, 30 yıllık bağımsız devlet geçmişi ile Türk Cumhuriyetlerinin okul, öğretmen ve sistem bazlı araştırmalarımızı batı medeniyetinin temelini oluşturan eğitim sistemlerini karşılaştırma imkanlarına kavuştum. Son olarak 2019-2023 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığımız nezdinde sürekli görevle Bakü Eğitim Müşaviri olarak, pandemi döneminde “uzaktan – online eğitim”, “yurtdışı eğitim” ve Karabağ savaşı sürecinde tarih bilinci ve özellikle Türkiye-Azerbaycan Üniversitelerinde eğitim alan Azerbaycanlı gençlerin, Karabağ’ın esaretten kurtarılmasına yönelik her alanda gösterdikleri tutum, yaşadıklarım, uyguladıklarım ve gözlemlerimdir diyebilirim.’’ Diye konuştu.

Editör: İzzet TUMAY