İzzet TUMAY - T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi”nden temin ettiğimiz Gazi Mustafa Kemâl imzalı ‘’Hazar Gölü Çevresi’nin Ağaçlandırılması’’na dâir Bakanlar Kurulu Kararnamesi Orman ihtiyacımızın en belirgin göstergesi. Elazığ’da yıllar geçse değişmeyen tek gerçek var 3 tarafı sularla çevrili yarımada durumundaki Elazığ’ın Keban ve Karakaya Baraj Gölleriyle, Hazar Gölü’ne rağmen, ne yazık ki her yöresi çıplak dağlarla ve tepelerle çevrili durumda. 

E L Z O0

FİDAN ÜRETİMİ İLE ÖVÜNEN MÜDÜRLÜK! 

Ağaçsızlığı ‘tescilli’ olan Elazığ’da Orman Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ için geçtiğimiz yıl hedeflediği 130 hektar ağaçlandırma, 1300 hektar erozyon kontrol sahası, 1000 hektar mera çalışması, fidan üretim programı istenilen seviyede gerçekleşmezken, Elazığ’ın kel dağlarına bakıldığı zaman ağaçlandırma çalışmalarının yetersizliği ve hiçbir zaman istenilen hedefe ulaşılamayacağı açık bir şekilde görünüyor.

BADEM EYLEM PLÂNI NE OLDU? 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ’ın ‘Sivrice, Keban ve Ağın ilçeleri’nde halka ücretsiz ceviz ve badem fidanları dağıtılacağını açıklayıp, Karakoçan İlçesi’nde ise yaklaşık 5 bin ceviz ve badem fidanının ücretsiz bir şekilde halka ulaştırılacağını duyururken, Elazığlıları da fidan dikmeye davet edince; ister istemez badem diyarı Elazığ için özel olarak başlatılan, yine popülist yaklaşımlar sonucu alel acele Harput yamaçlarına dikilen badem fidanları ile sözde kalan ve uygulamasından hiçbir sonuç alınamayan “Badem Eylem Plânı” akıllara geldi… 

CEVİZ FİDANI HİBESİ UZUN YILLARDIR DEVAM EDİYOR, HİBE ALANLAR MERAK EDİLİYOR!

Türkiye genelinde ve şehrimiz Elazığ’da uzun yıllardır devam eden Ceviz fidanı hibesinden nasıl bir sonuç çıktığı merakla beklenirken, ceviz fidanı hibesinde siyasilere yakınlığı olan vatandaşlara kolaylıklar sağlandığı söylemleri gündemde yerini koruyor. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün basın ve halkla ilişkiler birimi yapılan ve gerçekleşen çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri basın aracılığıyla yeteri kadar duyuramazken, dağları kel Elazığ’da yeterli fidan dikim işleri bize göre yeterli seviyede gerçekleşmiyor…

TASARRUF TEDBİRLERİ ZATEN DELİNİYOR, DAĞLARI KEL ELAZIĞ’A MİLYONLUK BİNA YAPILIYOR!

Elazığ’ı çevreleyen dağların büyük bölümü ‘çöl’ deryasını andırırken, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası 204 milyon 444 bin 444 TL bedelle hızla yükseliyor. Elazığ kamuoyunun tepkilerine rağmen şehrin tabiri caizse nefes almasını sağlayan bir bölgede Orman Bölge Müdürlüğü idare binasının yapılması devam ederken, yetkililerin Elazığ’ın ağaçsızlığı konusunda herhangi bir çalışma yapmaması tepkilere neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, ‘tasarruf’ konusunda çağrılarını yenilerken, ellerinde mevcut bir bina olduğu halde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 204 milyon 444 bin 444 TL’lik şatafatlı bir binada oturmak için gün sayıyor...    

A G T Y0

TURAN, BUNDAN 2 SENE ÖNCE “ELAZIĞ’A TARİHÎ ÇAĞRI”DA BULUNMUŞTU!.. 

Ülkemizde geçen yaz sezonunda meydana gelen ve 7’den 70’e hepimizin yüreklerini yakan Orman yangınları gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, yanan ormanların yeniden yeşermesi amacıyla çeşitli kurum, grup ve kişilerin başlattıkları kampanyalar ile fidan dikimi ve ağaçlandırma konusunda Elazığ’a tarihî bir çağrıda bulunan gazeteniz TURAN, ilimiz Elazığ’ın, fidan temini ve dikimi ile ağaçlandırma konusunda ülke çapında başlatılan faaliyetler arasında “ayrıcalıklı” olmasını sağlayacak tarihî bir belgeye ulaşmıştı… 

TURAN, ülkemizde Orman Yangınlarıyla gündemde olan ağaçlandırma konusunda ATATÜRK’ün 1938 Yılı’nda “Hazar Gölü civarının ağaçlandırılması”na dâir imzaladığı kararnamenin güncellenerek uygulanabilirliğini kamuoyunun dikkatine sunarak; özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevli Elazığlı 2 Bakan Yardımcımız ile Elazığ’da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü’nün sağlayacağı avantajla, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1938’de imzaladığı kararnamenin gereğinin Elazığ’ın 2023 hedefi olabileceği önerisinde bulunmuştu… 

ATATÜRK’ÜN ELAZIĞ’A ÖZEL İLGİSİ VE KARARNAME 

Bilinmeyen ve bugüne dek gün yüzüne çıkmamış olan “T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi”nden temin ettiğimiz büyük tarihî öneme sahip söz konusu kararname, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün ilimiz Elazığ’a ve özellikle “Doğu’nun Yalovası” diye adlandırdığı Hazar Gölü’ne verdiği özel önemi de kanıtlayan bir belge özelliğinde… 

İŞTE KARARNAME METNİ VE HAZAR GÖLÜ CİVARI’NIN AĞAÇLANDIRILMASI 

Cumhurbaşkanı ATATÜRK’ün talimatlarıyla Hazar Gölü çevresinin ağaçlandırılması için Ziraat Vekâleti tarafından başlatılan çalışmalar, 14 Temmuz 1938 tarihli ve 2/9241 sayılı Kararname ile resmîyet kazanmış. 

‘’Hazar Gölü’nün Ağaçlandırılması’’ amaçlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin orijinal metni şöyle; 

“Elazığ-Diyarbakır yolu arasındaki Hazar Gölü civarının 3116 sayılı Orman Kanunu’nun 78 inci maddesi hükümleri dairesinde teşcir edilmesi (ağaçlandırılması); Ziraat Vekilliğinin 28/6/1938 tarih ve 9/10607 sayılı tezkeresi ile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 14/7/1938 tarihinde onanmıştır.” 14/7/1938… 

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI’NDAN ‘ÇIT’ YOK! ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI’NDAN ‘ÇIT’ YOK!

İMZALAYAN İCRA VEKİLLERİ HEYETİ’NDE KİMLER VAR? 

14 Temmuz 1938 tarihli ve 2/9241 sayılı Tarihî Kararname’de imzası olanlar; Reisicumhur Kemâl ATATÜRK, Başvekil: Celal BAYAR, Adliye Vekili: Şükrü SARACOĞLU, Millî Müdafaa Vekili: Kazım ÖZALP, Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü ARAS, Maliye Vekili: Fuat AĞRALI, Maarif Vekili: Saffet ARIKAN, Nafıa Vekili: Ali ÇETİNKAYA, İktisad Vekili: Şakir KESEBİR, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili: Hulusi ALATAŞ, Gümrük ve İnhisarlar Vekili: Rana TARHAN, Faik KURDOĞLU isimlerinden oluşuyor… A Q W2

TURAN TARİHÎ ÇAĞRISINI YENİLİYOR!.. 

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün Elazığ ve Hazar Gölü konusunda hazırladığı projeler ile düşünceleri, ne yazık ki O’nun 10 Kasım 1938 Tarihi’nde aramızdan ayrılışıyla akamete uğrarken, 14 Temmuz 1938 tarihli ‘’Hazar Gölü Çevresi’nin Ağaçlandırılması’’ amaçlı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, aradan geçen 83 yıla rağmen ne yazık ki hâlâ gerçekleştirilememiş, amacına ulaşamamıştır. 

Bu tarihî gerçekten hareketle TURAN Gazetesi olarak, ülkemizde Orman Yangınlarıyla gündemde olan ağaçlandırma konusunda ATATÜRK’ün 1938 Yılı’nda “Hazar Gölü Civarının Ağaçlandırılması”na dâir imzaladığı kararnamenin güncellenerek uygulanmasını öneriyoruz… 

 

Editör: Haber Merkezi