CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL’un, yıkılan Tarihî Maden Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin 26 Ocak 2024 tarihli yazılı soru önergesini 4 Mart 2024 tarihinde cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU, restorasyon projesinin hazırlanıp onaylandığını belirterek köprünün yıkılması ile ilgili ‘’Malzeme stok alanının fazla yüklenmesi sebebiyle’’ Eti Gümüş A. Ş. firmasını sorumlu gösterip ‘’Stok alanında bulunan malzemenin ilgili işletme tarafından kaldırılmasını müteakip bütçe ödenekleri doğrultusunda Tarihi Köprüde restorasyon çalışmalarına başlanabilecektir’’ dedi…

‘’HAFRİYATI KALDIRSINLAR BAŞLAYALIM’’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL’un, yıkılan Tarihî Maden Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin 26 Ocak 2024 tarihli yazılı soru önergesini 4 Mart 2024 tarihinde cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU, restorasyon projesinin hazırlanıp onaylandığını belirterek köprünün yıkılması ile ilgili ‘’Malzeme stok alanının fazla yüklenmesi sebebiyle’’ Eti Gümüş A. Ş. firmasını sorumlu gösterip ‘’Stok alanında bulunan malzemenin ilgili işletme tarafından kaldırılmasını müteakip bütçe ödenekleri doğrultusunda Tarihi Köprüde restorasyon çalışmalarına başlanabilecektir’’ dedi…

-83

 ‘’KÖPRÜNÜN RESTORASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAKTIR?’’
Bilindiği üzere CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL, 26 Ocak 2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU tarafından cevaplandırılması talebi ile TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi vererek Maden ilçesinde sorumsuz ve denetimsiz madencilik faaliyeti sonucu yıkılan tarihi ve tescilli Maden Köprüsü'nü TBMM gündemine taşımış ve önergede şu görüşlere yer vermişti; ''Elazığ’ın Maden İlçesi’nde bulunan ve Selçuklu Dönemi’ne ait olduğu bilinen tarihi Maden Köprüsü 23.09.2016 tarih ve 4220 sayılı kararla 'I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescillenmiş ve Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2018 tarih ve 5969 sayılı kararıyla da rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmıştır. Ancak AFAD raporlarıyla da belgelendiği üzere halen bölgede çalışmakta olan Yıldızlar SSS Holding'in (Eti Gümüş) sorumsuz ve denetimsiz madencilik faaliyeti sonucu oluşan hafriyatın etkisiyle tarihi ve tescilli Maden Köprüsü 30 Ekim 2019 tarihinde maalesef yıkılmıştır.''

2-74

Milletvekili EROL, 26 Ocak 2024 tarihli yazılı soru önergesinde Bakan URALOĞLU'na şu 4 soruyu sormuştu;
‘’1- 2863 sayılı yasa korumasındaki tarihi köprünün yıkımına sebep olan veya olanlar hakkında bugüne kadar hangi yasal işlemler yapılmıştır?
2-Tarihi köprünün de içinde bulunduğu 24,95 hektarlık alan için afet bölgesi ilan edilmeden önce ilgili alanın içerisindeki tarihi eserlerin varlığı ile ilgili herhangi bir önlem alınmış mıdır?
3-Tarihi köprünün yakınındaki hafriyatın köprü üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin tespit edilmesi ve sonlandırılması amacıyla ne gibi bilimsel çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır?
4- Ülkemizin sahip olduğu evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından Dicle Nehri ve kadim Harput-Bağdat yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyonuna ne zaman başlanacaktır?’’ 

İŞTE CAN ALICI SORULARA BAKAN CEVABI!..

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU imzası ile, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL’un 26 Ocak 2024 tarih ve 7/8954 esas sayılı yazılı soru önergesine 4 Mart 2024 tarihinde verilen cevap aynen şu ifadelerden oluşmaktadır; ‘’Cumhurbaşkanlığının 19.06.2019 tarihli ve 2019/1150 sayılı kararı ile; Elâzığ ili, Maden ilçesi, Camii Kebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan, riskli alan olarak ilan edilmiştir. Bahse konu alan içerisinde bakır üretimi yapan Eti Gümüş A.Ş. Tarafından işletilen açık ocak işletmesinin oluşturduğu malzeme stok alanının fazla yüklenmesi sebebiyle oluşan heyelanın etkisinin; aynı bölgede bulunan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki Tarihi Maden Köprüsü ve yanındaki betonarme köprünün yıkılmasına sebebiyet vereceğine dair ilgili kurumlara yazılı bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca; söz konusu alan ile ilgili olarak; 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Elâzığ Valiliği, Maden Belediyesi ve Fırat Üniversitesince çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Diğer yandan; Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan Tarihi Köprüye ait restorasyon projesinin uygulanması, heyelan riski sebebiyle mümkün olamamaktadır. Stok alanında bulunan malzemenin ilgili işletme tarafından kaldırılmasını müteakip bütçe ödenekleri doğrultusunda Tarihi Köprüde restorasyon çalışmalarına başlanılabilecektir.’’  

ÇAĞLAR’DAN SİYASİLERE VE VALİ TORAMAN’A ÇAĞRI! ÇAĞLAR’DAN SİYASİLERE VE VALİ TORAMAN’A ÇAĞRI!

Editör: İzzet TUMAY