İzzet TUMAY - Kentsel Dönüşüm Uzmanı Av. Murat ERDOĞAN, İmar planlarına ve zemin ölçümlerine göre kat yüksekliği ve kullanım alanının belirlenmesi gerektiğini, yerinde 5 kat sınırlanması nedeniyle yerinde dönüşümün rantabl olmadığı gibi müteahhit ve vatandaşların bu uygulamayı tercih etmediğini söyledi…

CHP’NİN ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ''ADAYI'' COŞKUN ÇAĞLAR DURAN  CHP’NİN ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ''ADAYI'' COŞKUN ÇAĞLAR DURAN 

‘’BEŞ KAT SINIRLAMASI UYGUN DEĞİL!’’  

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Av Murat ERDOĞAN, İmar planlarına ve zemin ölçümlerine göre kat yüksekliği ve kullanım alanının belirlenmesi gerektiğini, yerinde 5 kat sınırlanması nedeniyle yerinde dönüşümün rantabl olmadığı gibi müteahhit ve vatandaşların bu uygulamayı tercih etmediğini söyledi…

YERİNDE DÖNÜŞÜM

ELSAD Başkanı, kentsel dönüşüm uzmanı Av. Murat ERDOĞAN hazırlanan afet kanunu teklifi ile ilgili çekincelerini, önerilerini ve düşüncelerini bir basın açıklaması yaparak kamuoyuyla paylaştı. ELSAD Başkanı, kentsel dönüşüm uzmanı Av. Murat ERDOĞAN yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi…

‘’KAT YÜKSEKLİĞİ ZEMİN ÖLÇÜMLERİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR!’’

‘’İmar planlarına ve zemin ölçümlerine göre göre kat yüksekliği ve kullanım alanı belirlenmelidir. Yerinde 5 kat sınırlaması nedeniyle yerinden dönüşüm rantabl olmadığı gibi müteahhit ve vatandaşlar bu uygulamayı tercih etmiyor. Kanunun yoğun şekilde uygulanması için bu husus dikkate alınmalıdır. Ayrıca 6 Şubat depremi ile birlikte yapıları hasarlı olan afetzedeler için yerinden dönüşüm yasası çıkarılmıştır. Bu yasa ile geriye doğru 2020 yılında binaları hasar gören kişileri kapsamamaktadır. Bir ek bir madde ile 2020 yılında hasar gören bina sahiplerinin de yerinden dönüşümden istifade edilmesi sağlanmalıdır.’’    

‘’KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN İSTİFADE EDEEMEYİP İKİ KERE MAĞDUR OLDUK!’’

 ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ilgili bir kısım görüş ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir. İlimize Faydası olacağı ümidiyle kamuoyuna özellikle mecliste görev yapan milletvekillerimizin dikkatine sunuyoruz. Öncelikle; yasanın kentsel dönüşüme katılma karar oy sayısını salt çoğunluk olarak değiştirmesi en önemli değişiklik önerisidir. Bu değişiklik çok kuvvetli bir şekilde desteklenmelidir. 2020 yılı Elazığ depremi ile ağır hasarlı acil yıkılması gereken binalar valilik kararıyla yıkılmıştır. Bu deprem nedeniyle yapısı yıkılanlardan bazıları hak sahipliğinden istifade edememiştir. Bunların birçoğu Kentsel dönüşümden istifade etmek istemişler ancak bu defada binalar yıkılmış olduğundan karot alınamamış risk tespit raporu alınamamıştır. Bu nedenle bu vatandaşlarımız Kentsel dönüşümden de istifade edememiştir. Böylelikle hem depremin etkisi ile evleri yıkılmış hem de Kentsel dönüşüm haklarından istifade edemeyerek diyerek iki defa mağdur olmuşlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi için mecliste görüşülen yasaya bir madde eklenerek Afet nedeniyle sel, toprak kayması, yangın ve deprem nedeniyle yapıları ve işyerleri ağır ve orta hasarlı binaların yine hasar nedeniyle yıkılmış binaların 6506 sayılı Kentsel dönüşüm yasasındaki şartlar aranmadan geriye doğru 2020 yılı kapsayacak şekilde bu yasaya ekleme yapılarak afetzedelerin istifade etmesi sağlanmalıdır.’’