Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurtdışı Eğitim Müşaviri eski Elazığ Milli Eğitim Müdürlerinden Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ, iyi işleyen bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve yarım asırdır üstünde konuşulan bir Öğretmen Akademisi’ne ihtiyaç olduğunu söyledi…
‘’Anadolu insanı tarihi boyunca topraklarında ilk defa yüksek öğrenime erişim imkanına kavuştu. Yaklaşık 200 tane üniversite bunun için kuruldu. Enerjinizi, engin deneyiminizi yükseköğretim kurumlarının kalitesine odaklayın ki her alanda nitelikli insan kaynağı yetişsin’’ diyen Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurtdışı Eğitim Müşaviri Nihat BÜYÜKBAŞ şöyle konuştu; ‘’Asgari 12 yıl boyunca eğitilmiş, zorlu sınavlardan geçmiş ve seçilerek asgari dört yıl size emanet edilen gençlere; uygulamalı olarak öğrenmeyi öğretin, yeni gelişmelere uyum için bizzat ürettiğiniz bilgiyle donatın ve gerisini işverene bırakın. Kontenjanlarınızı 4-5 yıl sonraki işgücü ihtiyacı kadar belirleyin ki hiçbir meslek grubunda milyona varan işsiz mezun oluşmasın. Siz uygulayıcının kararlarını etkileyecek stratejik bilgiyi üretme ile ilgilenin. Dört yıl boyunca testlerde başarsın diye ezberlettiğiniz kuramsal bilgiyi meslek içinde “Öğretmen Akademisinde” tekrar tekrar ezberletme çabanız anlaşılır değil.’’  

‘’ÖĞRETMEN AKADEMİSİ’NE İHTİYAÇ VAR’’

ÖĞRENCİLERİ KAPIDA KARŞILIYOR ÖĞRENCİLERİ KAPIDA KARŞILIYOR

‘’Müsaade edin bu süreci yine sizin yetiştirdiğiniz kıdemli meslek mensupları yapsın. Eğitim tarihimizdeki Muallim Mekteplerini, Köy Enstitülerini, Öğretmen Okullarını, Eğitim Enstitülerini Millî Eğitim Bakanlığı kurup yönetti.  MEB’in bu deneyimi ile öğretmene, müfettişe, eğitim yöneticisine bir buçuk milyonluk eğitim çalışanını mesleğe kabulünü yapmak, seçmek, mesleğe hazırlamak, uygulama deneyimi kazandırma işini kurumsal bir yapıya kazandırma hakkı yok mu? Kaldı ki milyonluk meslek mensubunu, çalışan ile çalışmayanı, öğrenen ile öğrenmeyeni aynı özlük haklarıyla vasatta eşitleyerek mesleki gelişim sağlanmaz, öğretmenlik kariyer meslek haline gelmez… İyi işleyen bir Öğretmenlik Meslek Kanuna ve yarım asırdır üstünde konuştuğumuz bir Öğretmen Akademisine ihtiyaç var. Fenerbahçe SK bile kendi akademisini, Dışişleri Bakanlığı kendi Üniversitesini kuruyor. Öğretmenlere bir akademiyi neden layık görmüyorsunuz?’’ Diye konuştu.

Editör: İzzet TUMAY