Mutlaka bilmemiz, üzerinde ciddiyetle düşünmemiz gereken hayati kavram; Bilgi Kirliliği “Dezenformasyon…”

Bilgi Kirliliği nedir; “haberin tahrifi” üzerinde düşünülerek, kasıtlı olarak, ‘bilginin çarpıtılması’

millet olarak, “Televizyon başında en fazla vakit geçiren ülkeyiz!” Gün içerisinde, ‘330 dakika’ Saat olarak da, ‘5, 5 saat…’ Yaklaşık olarak bir günün, ‘yüzde 23’leri…’

Şöyle bir düşünelim; Yerküresinde, yüzlerce ‘Haber Ajansı…’ Birgün içerisinde,“milyonlarca kelimeden oluşan yeni bilgiler yayınlanıyor!”sizler o bilgilere gün boyu sahip oluyorsunuz!

O bilgilerle boyanıyorsunuz! O bilgilerle beyin jimnastiği yapıyorsunuz! Günler, haftalar, aylar, yıllar… Korkunç bir beyin yıkama… O sebepledir ki, Bilgi Kirlenmesi; “Dezenformasyon Kavramı” üzerinde durulmalıdır. Doğru bir zemin üzerinde, doğru bilgiler üzerinde yürümeliyiz!

Dezenformasyon; ‘haber değil…’ haberin tahrif edilmesi! “Kasıtlı olarak yanlış bilgilendirme…”

Dezenformasyonun eş anlamlısı neydi, “Bilgi çarpıtma!”

 

TDK sözlüğünde, “Bilgi Çarpıtma” şöyle tarif edilir;“Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak, gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme” Burada, ‘aleni bir kasıt’ söz konusudur.

“Bilgi kirliliği…” Bu kirliliğin hedefi ne olabilir; “Doğru bilgiye ulaşımı zorlaştırmak…”

 

Medya diliyle ifade ederseniz; “Bilinçli olarak kitleleri yanış yönlendirmek, amaçlı yapılan eksik habercilik veya yalan habercilik…” Soğuk Savaş Dönemlerinde bunu yaşadık! Kapalı toplumlarda bunu günümüzde de yaşamaktayız! “Kitleler Psikolojisinde…” dezenformasyon / bilgi çarpıtma, yanıltma haber, etkileyici bir güçtür! Günümüzde bu sıkıntıları yaşamaktayız!

Kasıtlı olarak bilgiyi çarpıtmak isteyenler nasıl bir yol takip ediyorlar; “Doğrudan yalan bilgi üretiyorlar…”, “Bilgiyi yalan olan başka bir bilgi ile bütünleştiriyorlar…”

“Bilgi eksik sunuluyor… (gerçeklerin üzeri örtülüyor) Gazeteciler için, ‘iyi ve doğru bilgi hayati

Ama büyük bir marifetle yapılan yanıltma haber / bilgi çarpıtma, ölümcül olur. O sebepledir ki inancımız, “aldatan bizden değildir!” diyor

İlk dezenformasyon haberi, ‘şeytan Hz. Adem’e yapacaktır’ A’raf Suresi 17. Ayet’te şöyle buyrulur;

“Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.”

A’raf Suresi 20. Ayet’te ise şöyle buyrulur; “Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve “Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı” dedi”

Dezenformasyon haber karşısında Kur’an bizleri uyarıyor; Hucurat Suresi 6. Ayet’te şöyle buyrulur;

“Ey iman edenler! Şayet bir fasık (yalancı / günahkâr) size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. (yoksa) bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz.”

Kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeye, ‘şeytanî bir eylem’ diyebiliyoruz. İnancımız,  “Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız!” İnsanları aldatarak hayatınızı kazanamazsınız! Kul hakkıyla, ‘cehennem yakıtını’ ellerinizle hazırlamış olursunuz. Dezenformasyonla içiçe bir kavram; “Bilgi Savaşları…”

İnsanlık tarihinin en amansız ve acımasız savaşları!  Bu savaşlar, ‘yalanı marifet olarak’ nitelendirir.

Basının ilkeleri arasında neler vardır; “Gerçek, doğru, tarafsız, araştırmacı ve dürüstlük” Bu ilkeler, ‘samimi olarak korunursa’ gazetecilerin, ‘en önemli kalkanı’ olur. Özetle şunu ifade edelim;  “Dezenformasyon Kavramı” iyi izah edilmeli, iyi anlatılmalıdır. Anlatılırken de, ‘yakın tarihimizden örnekler’ verilmelidir.

Bizim inancımız, “Zannı da yasaklıyor!”

Ayet, “Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz ki zan ise haktan bir şeyi fayda vermez” (Necm, 28)

Bu kavramlar üzerinde, ‘sıklıkla çalışalım’ Hiç değilse, ‘tarihî veballerin de…’ önüne geçelim

19. yy’a gelindiğinde, ‘Haber Ajansları’ yerküresini kuşatmaya başlayacak. Uluslararası düzeydeki ajanslar; ‘yerküresini aralarında paylaşacaklar’ Birbirleriyle irtibatlı olarak çalışmalar yürütecekler.

“Yapılanma, güç ve etkileme…” farkında olmadan evlerinize kadar girecektir.

İsra Suresi 72. Ayet’te uyarılıyoruz; “Kim bu dünyada kör ise ahiret’te de kördür!”

Gözümüzü, gönlümüzü, ufkumuzu açacağız. Bizlerde sıklıkla kullanılır; “Basireti bağlanmak”. “İyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek”. “Dezenformasyondaki hedef, ‘basiretin bağlanmasıdır…’