Birleşmiş Milletler ve Filistin çerçevesinde akla gelen o kadar soru var ki?

O soruların cevaplarıyla birlikte dünden bugüne yolculuk yapalım.

İlk akla gelen soru nedir?

“Filistin Birleşmiş Milletlere Üye mi?”

Evet efendim! Filistin Devleti, 138 BM üyesi tarafından tanınmaktadır.

2012 yılından itibaren de, Birleşmiş Milletler ’de üye olmayan bir, “gözlemci üye statüsündedir”

Şu yerküresinde öyle devletler var ki, “Doğu Türkistan’ının, Kırım’ın, Filistin’in, KKTC’ın hala tanınmaması insanlık için büyük ayıptır!”

Burada BM üye öyle devletler var ki, bizim haklılığımızı ortaya koyar.

İşte o devletler; Malta (316 km2), Maldivler (298 km2), Saint Kitts Nevis (261km2),

Marshall Adaları (181 km2), San Marino (61 km2), Tuvalu (26 km2), Nauru (21 km2),

Monako (2 km2), Vatikan (0.44 km2)…

Şimdi, Doğu Türkistan’ın, Kırım’ın, KKTC’ın ve Filistin’in belli başlı bir tarihi var.

O tarihi besleyen bir kültürü var. Devlet olma gibi bir iradenin niye karşısında duruyorsunuz?

1948 tarihinden itibaren Filistin toprakları savaşlarla işgale uğradı…

Günümüze kadar her geçen savaşta işgal acılarını yaşadı/ o acıları yaşattılar!

Türkiye, 15 Kasım 1988 tarihinde sürgünde ilan edilen Filistin Devletini ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. 35 yıldır, Türkiye’nin Filistin’i tanımakla kalmayıp, BM nezdinde de, Filistin Devletinin haklarını savunagelmiştir…

Şöyle bir soru da akla gelebilir?

İsrail ile Filistin arasındaki problemler ne zaman başladı?

İsrail- Filistin arasındaki süregelen problemler, “1967, Altı gün Savaşı’nda İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı!”

Bakara Suresi 85.nci ayette şöyle buyrulur; “(Bütün bunlardan) sonra, siz öyle kimselersiniz ki, birbirinizi öldürüyor ve içinizden bir kısmını yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz…”

Burada bahsedilen ayetler, “Beni İsrail şeraitindeki meşhur evâmir-i aşere ( On emir) hakkındadır.

Allah’ın onlardan aldığı dört ahid;  birbirlerini öldürmeme, yurtlarından çıkarmama, birbirlerine karşı kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmama ve içlerinden esir düşenleri kurtarmadır!” Yahudiler, 10 emir arasında sadece içlerinden esir düşenleri kurtarma yoluna giderlerdi. Günümüz fotoğrafı farklı değil/ fıtrat aynı fıtrat…

İsrail, Filistin’de “iki devletli bir yapıya hiçbir zaman yaklaşmadı…” Ve sürekli de, geçmişi/ yani dünü inkâr üzerinde siyaset yapageldi…

Kudüs şu an kimin elinde?

İsrail, 1967 yılındaki, Altı Gün Savaşlarında, “Doğu Kudüs’ü ele geçirip işgal etti!” İsrail’in temel politikasında, “Bölünmez Başkent…” olarak görür. Burada da, kendisinden başkasını inkâr vardır.

Bakara Suresi 146.ncı ayette şöyle buyrulur; ”Kendilerine kitap verdiklerimiz onu(Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler!”

Gelelim Birleşmiş Milletlere... BM’lerin 5 daimi üye ülkeleri hangisi?

BM, Güvenlik Konseyi, beşi daimi olmak üzere on beş üyeden oluşmaktadır; Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Beş daimi ülke dikkat ederseniz 11. Dünya Savaşının galipleridir!

Beş daimi ülkenin/ veya her birinin alınan kararları veto hakkı vardır!

Dünya 5’den büyük ama “BM’ler maalesef 5’den büyük değil!”  İşte adaletsizliğin asıl kaynağı burada!  ABD’yi hükümran yapan da, “adaletsizliğin kendisi…”

İsrail’in kuruluş yılı 1948’kerden günümüze kadar, “ABD veto hakkını en çok Filistin meselesinde/ veya İsrail’den yana kullandı!” ABD’nin bu marifetiyle, İsrail’e hiçbir yaptırım uygulanamadı!

1983 tarihine gidiyoruz; “BM’ler Genel Kurulu Aralık 1983 tarihinde aldığı bir kararla İsrail’in barışsever bir üye olmadığını vurguladı. Bütün milletlere İsrail’e karşı yaptırım çağrısında bulunuldu. İsrail için bütün bu kararlar yok hükmündeydi…”

Gazze’de, büyük bir zulüm var. 21.nci asırda, ‘büyük bir vahşet/ veya insanlık suçu işleniyor’

Bunun karşısında nasıl duracaksınız? Nasıl sorgulayacaksınız?

Çağrımız, “hakka, hukuka, adalete uyulmasıdır!” İnsanlığın artık her türlü zulme karşı ittifak etmesidir. Bunun için de, çok büyük bir mücadele gerekiyor.