Masamın üzerinde, dijital ortamda bizlere gönderilen, “İLAHİ AŞKIN SESİ” İlim, fikir ve sanat dergisinin Ekim-2023- 7.nci sayısını…” büyük bir zevkle, iştiyakla okumaktayım.

İlahi Aşkın Sesi Dergisi her yeni sayısında okuyucuya, ‘güncel bir temayla…’ ulaşıyor.

Ekim-2023 İlahi Aşkın Sesi, “Aile…” teması üzerinde, bilge kalemleriyle gönül dünyamıza sesleniyorlar. İlahi Aşkın Sesi Dergisinin muhtevasında; “İlim, İrfan, Ahlak, Hikmet, Kültür, Sanat, Edebiyat, Şiir, Tarih ve Musiki…” oluşturuyor dersek yeridir.

İlahi Aşkın Sesi Dergisi, “Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı Adına M. Vehbi Nazırlı Tarafından Üç Aylık Süreli Yayın Olarak Çıkarılıyor…”

Derginin Yayın Kurulunda; Prof. Dr. Suat Kıyak (Gazi Üni.), Prof. Dr. Hüseyin Akpınar (Harran Üni.), Prof. Dr. Mehmet Soysaldı (Nevşehir Üni.), Prof. Dr. Kubilay Kolukırık (Ahi Evran Üni.),

Prof. Dr. İsmail Doğan (Ankara Üni.), Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üni.), Erdoğan Tozoğlu, Mehmet Özülker ve Halit Yıldırım…” gibi isimler yer alıyor.

Dergide Hangi Kalemler okuyucusu ile buluşmuş?

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş (Türk Ailesi ve Meseleleri),

Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş (Aile Telakkilerine Genel Bir Bakış),

Prof. Dr. İsmail Doğan (Türk Aile Yapısının Kültürel Temelleri),

Dr. Mehmet Pektaş İslâm’da Aile ve Annelik),

İlahi Aşkın Sesi Dergisinde, (Ana, Baba ve Akrabaya İyi Davranmak Hakkında ki Ayetler ve Hadisler) yer alıyor.

Ömer Faruk Belviranlı (Hazret-i Mevlana Celâleddin-i Rûmî Hazretleri’nin 750. Vuslat Yıldönümünün İlhamıyla…)

Erdoğan Tozoğlu (Hafız Bestekârlar-5 Dede Efendi),

Ali Coşkun (Örnek Bir Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar),

Veli Şirin (Hüseyin Sadettin Arel (1880- 1955),

İbrahim Akgün’ün derlemeleriyle ( Güzel Beyitler),

Mustafa Özçelik (Yunus Emre Bilme’yi Nasıl Anladı)

Dr. İsmail Cansız (Hz. Peygamber’in Devlet Kurma Çalışmaları ve Kurulan Devletin Özellikleri)

İlahi Aşkın Sesi Dergisi, bir münevver iklimin hazırladığı dergi olarak düşünebiliriz.

Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, dergide kaleme aldığı makalesinde şöyle derler; “Bu mutluluk, aile ortamında, hiç israf etmeden yiyip içmenin, giyinip kuşanmanın fakirleri de düşünüp onlara infak etmenin, aç susuz olanların hakkının bulunduğunu bilerek hareket etmenin huzurudur!”

Şu ifadeleri bütünüyle tefekkür edecek olursanız, “bir Müslüman’ın hayat felsefesini çiziyor!”

Müslüman, ‘sağduyu sahibidir…’ ve aynı zamanda da feraset sahibidir. Anadolu Türkünü ayakta tutan bir ruha/ bilge insanın olgunluğuna sahiptir.

İlahi Aşkın Sesi Dergisini Okudukça; sizlere güvenli çağrıların yöneltildiğini görebilirsiniz! O çağrıların ilk adımında, “öyle ki bazen üç nesli aynı çatı içerisinde barındıran geçmişten geleceğe köklü bir bağ olduğunu görebilirsiniz.”

Dr. Mehmet Pektaş, “İslâm da Aile ve Annelik” başlıklı yazısında önemli bir Hadisi bizlerle buluştururlar; “Kadın dört özelliği için nikâh olunur; malı için, soyu için, güzelliği için, dini için (Ey mümin kişi Sen bunlardan) dindar olanını seç, (aksi halde) hüsrana ve yoksulluğa düşersin”

Bu Hadis, Buhari’den naklediliyor.  

Elbette ki, dört özelliği üzerinde taşıyan; ‘ninemiz, annemiz oldu…’ Bizleri hayattan mahrum etmediler. Öncelikle de, ‘sabır, şükür ve tebessümü öğrettiler’

Yüksek bir ilim,  adalet, ahlak, moral ne demektir?  Kutsi bir çatıyı en güçlü bir şekilde inşa etmektir.

Eski Sanayi Bakanımız Ali Coşkun Beyefendi, “Örnek bir bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı” bizlere, ‘rol-model olacak erdemli insan modeline yönelerek…’ bu milletin ilme, hikmete, marifete, bilumum değerlere ne büyük içtenlikle bağlı olduğunu dile getiriyorlar.  O şuur bir de bakıyorsunuz, “Nobel Ödül Sahibi asrın mütefekkirlerini karşımıza çıkarıyor…”

Sancar aldıkları ödül ile ilgili şu ifadelere yer veriyorlar; “Beni ödüle götüren, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi’dir.”

İlahi Aşkın Sesi Dergisi günümüzde önemli bir boşluğu doldurduğu inancındayım.

Emeği geçenleri kalbi alkışlarımla muhabbetle selamlarım