Bu ay içerisinde, “ilâhî bir bakıma alınıyorsunuz!” Mukaddes mi mukaddes  “manevi bir terbiyeden” geçiyorsunuz! Hayatın bütün güzellikleri, erdemlikleri sizlere sunuluyor! Bu ay da,  ‘kendi kimliğinize…’ asli hüviyetinize kavuşuyorsunuz!“O (Rabbiniz) sizi yeryüzünde halifeler kılandır” (Fatır, 39)

Ramazan ayı, “Oruç ayıdır!”Hz. Âdem’den günümüze bütün ümmetlere ‘Oruç farz kılınmıştır’

“Ey iman edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, Size de oruç farz kılındı; umulur ki (günahlardan) sakınırsınız (Bakara, 183)

Ramazan ayı,  “Kur’an ayıdır!” Yunus Suresi 57. Ayet’te şöyle buyrulur; “Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasihat, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmet (olan Kur’an) gelmiştir.”

 

Ramazan ayı,  “dua ve yakarış ayıdır!” Bakara Suresi 186 ayette şöyle buyrulur; “ (Habibim, ya Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa, şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm; Öyle ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler ve bana iman etsinler ta ki hak yolu bulsunlar”

Ramazan ayı, ‘infak ayıdır’ Bakara Suresi 195. Ayet’te şöyle buyrulur; “Allah yolunda sarf edin, (kendinizi) ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever”

Ramazan ayı,  ‘tevbe, ibadet, şükür ayıdır’ Tevbe Suresi 112. Ayet’te şöyle buyrulur; “(Bu vade mazhar olanlar) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler…”

Ramazan ayı, “tesbih, tefekkür ayıdır” Âli İmrân Suresi 191. Ayet’te şöyle buyrulur; “Onlar ki, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine (yatar) iken Allah’ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında (derin derin) düşünürler. (Ve şöyle dua ederler:) “Rabbimiz! (Sen) bunları boş yere yaratmadın; Sen (bundan) münezzehsin, artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle”

Ramazan ayı, “selam ve selamet ayıdır ”Ahzab Suresi 44. Ayet’te şöyle buyrulur; “O’na kavuşacakları gün ( Allah’ın) onlara tahiyyesi (iltifatı) “selam”dır ve onlar için (çok) güzel bir mükâfat (Cennet) hazırlamıştır.”

Ramazan ayı, “birlikte saff olma ayıdır!” Saffat Suresi 1-2. Ayet’te şöyle buyrulur;

“And olsun (ibadet için) saffat olan saf saf dizilen, Meleklere, Mü’minlere, âlimlere, mücahitlere!”

“Ve (başkalarını da) sevk ederek idare (ve haykırarak men) edenlere”

Rahmetli Sezai Karakoç, bu ay için “İslam baharı” diyorlar;

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına”

Bütün mesele nedir? Faruk Nafiz Çamlıbel bir şiirinde şöyle seslenirler;

“Alnımız secdede bulsun bizi her lahza ezan

Ve hazin ömrümüzün her günü olsun Ramazan'

Zikrimiz Arş'-ı geçip fecre kadar yükselsin

Mâveralardan ümîd ettiğimiz ses gelsin”

Ramazan ayında, evlerimizle camiler arasında kurulan; ‘ibadet, hidayet, imaret, hasenat, inayet (iyilik) köprüsü!’ Orada; Kıyam, tekbir, rükû, secde, selam, tesbih, dua… Orada;  Bir araya gelen safflar, murakabe, müşahede, mağfiret, musafaha…

Ramazan ayı,  mü’minler için rabıta ayı… Rahman Suresi 6. Ayet’te şöyle buyrulur; “göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih etmektedir. O, Aziz (kudreti daima üstün gelen)’dir, Hâkim (her işi hikmetli olan)’dır”

Hayata,  “Kur’an’ın ışığıyla…” bakabilmek! Arif Nihat Asya iftar vaktini şöyle tasvir ederler;

“İftar topu aksedince İhsaniye’den

Seslendi ezanlarım, Süleymaniye'den

Altında ve üstünde yanıp bin kandil

Nûr indi civâra Nuûruosmaniye'den”

Ramazan Günleri bizlerde,  “cami ve cemaat şuurunu…” uyandıracaktır.

Bu şuurla, ‘sosyal mühendislik…’ dersini alırsınız. Hayırlı ramazanlar diliyorum.