Bu şehirde, bu ülkede, ‘deprem,  doğal afetler gibi…’ sarsıntıları yaşadık!

Bu ülkede, ‘Covid-19 denilen bir belayı…’ büyük acılarla birlikte yaşadık!

Tabiri caizse, ‘kendi birikimlerimizi tüketmeye başladık’

İnsanımız olarak, ülke olarak, ‘zor bir dönemden geçiyoruz’

Artık, ‘üretimi konuşalım’ Ortak bir akılla neler yapabileceğimizi dillendirelim.

Tüketim ekonomisinden verim ekonomisine nasıl geçebileceğimizi tartışalım.

İnancımız, “onların işleri kendi içlerinde şura iledir.” Şuraya/ istişareye daha fazla önem verelim.

Sözlükte Üretim, “Topraktan, hayvanlardan, bitkilerden vb. ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma, üretme işi.” Üretim  “Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme.” Leopold Auer şöyle diyecekler, “Zeki olmayan bir çalışan, çalışmayan bir zekiden üstündür!” Çok doğru… İnancımız, ‘miskinliği, ataleti, tembelliği…’ yasaklıyor. İnancımız bizlere; fikren, zihnen, bedenen çalışmayı emrediyor! “Oku!” bir emirdir.

“Çalışmak!” bir emirdir. İnsan, “Kâinat Sarayının Efendisi…” olarak yaratılmıştır.

Her şey insan için yaratıldı. İnsanın istifadesine sunuldu. Bakara Suresi 29. Ayet’te şöyle buyrulur;

“O (Allah) ki; yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı, sonra (kudret ve iradesiyle) göğe yönelip, onları da yedi (kat) gök olarak düzenledi. O, (her şeyi bilen) Âlim’dir.”

İlim sahibi, marifet sahibi olarak insanlığa hizmet etmek, bir erdemliktir!

Casiye Suresi 13. Ayet’te de şöyle buyrulur; “O’dur ki, yüce Allah’tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda (hayat olan âlemlerde yarattığı) her şeyi katından sizlerin (insanların emrine musahhar kıldı.) Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır.”

Ralph Waldo Emerson, “Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir.”

Temel ilkemiz, ‘erdemli / nitelikli bir toplum…’ Hak ve hukuku, helal ve haramı, ahlak ve adaleti, sağlık ve esenliği, birlikte yaşamanın özgüvenini bilecek, ‘insan merkezli’ toplum dokusu…

İnancımızda, “her hak ve imkân bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır!” Allah Resulü (sav), şöyle buyrulur; “Ahirette insan, hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığımdan, ne gibi işler yaptığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından,  sorguya çekilmedikçe Allah’ın divanından ayrılmaz!”

Cengiz Erşahin, “Gerçek fakirlik parasal değildir. Gerçek fakirlik düşüncelerimizin fakirliğidir.”

Üretim konusunda, bir inanç, bir irade, bir ilke ortaya koyan bir insan; asıl, ‘insana fayda kavramını da…’ geliştirir. M. Ali Başarır, “Üreten kendini, üretmeyen başkalarını tüketir.”

Güzel bire atasözümüz, “Toprağı işleyen ekmeği dişler!” “Ne ekerseniz, onu biçersiniz!”

Lord Braugham, “Üretici bir faaliyette olmayanlar, sadece fesat üretirler.”

Şu yeryüzü insanlar için, “meşguliyet alanıdır!”

Goethe, “İnsan eke dursun, zamanla ürün alır!”

Şu kâinatta hiçbir emek boşa değildir. Mutlaka, ama mutlaka karşılığını şöyle veya böyle alırsınız.

Üretimde de, her türlü kazanımlarda da, ‘ticari ahlak’ çok önemlidir;

İnancımız, “Aldatan bizden değildir!” buyuruyor.

Çok önemli tavsiye, “Ne aldatan, ne de aldatılanlardan olunuz!”

Türk-İslam Tarihi’nde, “Ahilik Sistemi…” Pazar ekonomisini bütünüyle ‘denetim altına…’ almıştır. Çok önemli yaptırımlar getirmiştir.

Mario Draghi, “Üretkenliğin artışı refahı artırmanın tek yoludur!”

İnancımız, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir!” Üretimi ve ticari hayatı teşvik etmeliyiz…

Kalkınma Stratejisinde, “insanlara pozitif dikkat sunmak!” çok önemlidir.

Anadolu Coğrafyası; Yeraltı ve Yerüstü kaynaklarıyla, “zengin bir ülke…”

Hedef Stratejik Politika Ne Olmalıdır?

“Nitelikli İnsan Gücü…”  “Verim Ekonomisi…”

Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklarının En Verimli Şekilde Kullanılması!

İnancımız, “Veren el, alan elden üstündür!” buyuruyor.

İnancımız,  “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir!”

Üretim ile birlikte, ‘infak kültürü…’

İnfak Kültürü, sosyal dayanışma şuurunu da beraberinde besleyen bir kültürdür…

Bu ülkenin gündeminde, “Üretimi” öncelikli olarak konuşmalıyız.