Merhum amcam Ahmet Bayındır’ın günümüz Türkçe harflerine çevirdiği, 1890-1891 yıllarına ait Elâzığ Salnamesi (Yıllığı) 2017 yılında İstanbul’da Doğu Kütüphanesi yayınlarından çıkmıştı. Yıllıkta Elâzığ ile ilgili önemli bilgiler var. Bu yazıda yıllığın 82. ve 83. sayfalarında yer alan Telgraf ve posta idaresinin, Reji Nezaretinin, Düyunu Umumiye idaresinin ve bazı okulların görevlilerini vermek istiyorum. Kasaba (Harput) Telgraf Müdürlüğünde görevli Akif Efendi ise meşhur Hüseynik türkümüzdeki Telgrafçı Akif olmalı. Yazıyı ilginize sunuyorum:

  

Posta idaresi

Baş Müdür                        : Vehbi Efendi. Salise

Müfettiş Muavini           : Şevki Efendi

Ser Memuru                     : Mehmet Haşim Efendi

Memuru                            : Fethi Efendi

Memuru                            : Zülfü Efendi

Memuru                            : Rahmi Efendi

Posta Kâtibi                      : Sırrı Efendi

Mûsil Çavuşu                   : Yaşar Ağa, İbrahim Ağa, Selim Ağa, Osman Ağa, Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, Yusuf Ağa, Bekir Ağa.

Kasaba (Harput) Telgraf İdaresi:

 

Memur                               : Âkif Efendi, Salise, Muhabere Memuru: Fehmi Efendi, Mûsil: Şakir Ağa

Reji İdaresi

Nâzır                                  : Pançeri Efendi, Salise

Muhasebeci                     : Dukaseviç Efendi

Muavini                             : Rızkullah Efendi

Mütercim ve Tahrirati   : Abdülmesih Efendi

Muavini                             : Muratyan Avidis

Ziraat Memuru                : Naum Efendi

Muhafaza Müfettişi       : Tevfik Efendi

Muhafaza                         : Halit Efendi,

Dava Vekili                       : Yazıcıyan Ohannes Efendi

Müfettiş                            : Ahmet Nesip Efendi (Mütemayiz Osmani 4)

Muhasebe Katibi             : Agop Efendi

Sandık Emini                     : İskender Efendi

Muhasebe Mülazımı      : Karabet Efendi

Ambar Müdürü                 : Antonyadis Efendi

Ambar Müdür Muavini : Ohannesyan Soğmaz Efendi

Fabrika Memuru              : Nazar Efendi

Muhammin                       : Kiğork Efendi

Mamuratülaziz Düyûnu Umûmiye İdaresi

Müdür Vekili                    : Ahmet Efendi

Başkatip                             : Yuhanna Efendi

Sâni                                     : Karabet Efendi

Sandık Emini                     : Ali Efendi

Kassiye Memuru              : Ahmet Efendi

 

Merkezde Vâki Mektebi İdadi

Müdür                               : Fettah Bey

Muallimler

Kavanini Mülkiye            : Ahmet Asım Efendi

Arabî-Farsî                        : Tevfik Efendi

Fransızca ve Coğrafya    : Müdür Fettah Bey

Hendese                            : Mülazım Rahmi Efendi

Hesap                                 : Hacı Abdurrahim Efendi

Hikmeti Tabiiye               : Mülazım Osman Efendi

İlmi Kimya                        : Yüzbaşı Ziver Bey

Cebir                                   : Yüzbaşı Hulusi Efendi

Tarihi Umumi                  : Ömer Efendi

Kavaidi Türki’e                : Ömer Efendi

Mubassır                           : Hafız Mehmet Efendi

Mubassır                           : Hacı Esat Efendi

Haddı Adet                       : 3

Adedi Şakirdan                : 40

  

 Merkezde Vâki Rüştiye Mektepleri

Muallimi Evvel                : Naci Efendi, Müderris

Muallimi Sani                  : Tevfik Efendi

Rık’a Mualimi                  : Hüseyin Efendi

Adedi Şakirdan                : 66

Hüseynik Köyü                :

Muallimi Sani                  : Muharrem Efendi,

Rık’a Muallimi                 : Hacı İbrahim Efendi

Şakirrdan                          : 25

05. SAYFA- CEM BAYINDIR- 1308 (1890-91) SALNAMESİNDE BAZI KAYITLAR