Yıllardır aynı şeyleri yazıyoruz… Elazığ Şehri’nin 24 sektör bazındaki, ‘ihracat rakamları…’

Sadece birkaç sektöre dağılıyor. Şehir olarak, nerede/ nerelerde olduğumuzu bilelim!

Elazığ Şehri’nin, “01 Ocak- 31 Ağustos 2022 dönemi Toplam İhracatı; “248 milyon 450 bin dolar”

Tek tek rakamlarla/ yüzdelerle açıklamaya çalışalım;

“Madencilik Ürünlerinin…” aynı dönem toplam İhracatı; “212 milyon 499 bin dolar…”

Elazığ Şehrinin toplam ihracatının, “yüzde 85.5’leri…”

Geriye ne kaldı; “35 milyon 951 bin dolar…”

Rakamlarla devam edelim;

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatı, “17 milyon 517 bin dolar”

Toplam İhracatın yüzde 7’lerine ulaşıyor…

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatı; “5 milyon 823 bin dolar”

Toplam İhracatın, 2.3’lerini oluşturuyor.

Bir milyon dolar rakamının üzerindeki ihracatlara bakalım;

Demir ve Demir Dışı Metaller; “bir milyon 536 bin dolar”

İklimlendirme Sanayi; “3 milyon 902 bin dolar”

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller; “4 milyon 455 bin dolar”

Makine Aksamları; “bir milyon 491 bin dolar”

Tekrar ifade ediyoruz, bir İl / bir şehir için ihracat rakamları oldukça önemlidir.

Bizler ne diyoruz, Elazığ’ın toplam ihracatı ilk hedef, “bir milyon dolar…” olmalıdır.

Bu şu demektir, “Bu şehirde istihdamın 3 veya 4 kat artışı demektir!

Bu ne demektir, “şehrin katma değerinin büyümesidir”

Bu ne demektir, şehir insanının GSMH’den aldığı payın büyümesidir”

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu ne diyorlardı; “Önce Teklif, Sonra Tenkit!”

Bu şehir, “bir akıl, bir yürek niye olmasın!” Bu şehirde, ‘gönül seferberliği’ niye ilan edilmesin?

Bu şehirde, “Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı!” 2001 tarihinde yapıldı. 14 sektör canı yürekten çalıştılar.

Şehrin, ‘ekonomik alt yapısını…’  Zayıf ve güçlü yönleriyle ortaya çıkardılar.

Bu şehirde, 2014 tarihinde; “Kalkınma Kurultayı…” yapıldı. Bu kurultayla birlikte, ‘güçlü sektörler’ belirlendi. Bu şehirde ısrarla, “Tarımın endüstrileşmesi!” diyoruz. Yetişmiş insan gücü diyoruz!

Eğitimde, “2. Üniversite/ yani Azerbaycan- Türkiye Üniversitesi!” diyoruz. Sesimizi duyan var mı?

TÜRKİYE İHRACATI…

Türkiye’nin, 01 Ocak- 31 Ağustos tarihlerindeki toplam ihracatı;

“149 milyar 018 milyon 193 bin dolar…”

Bu ihracatın sadece, “yüzde 43,8’lerini…” İstanbul Şehrimiz yapıyor.

Rakamlarla ifade ederseniz, “65 milyar 287 milyon 473 bin dolar!

İstanbul’un nüfusu, “15 milyon 840 bin…”

Türkiye’nin nüfusu, “84 milyon 680 bin…”

İstanbul İlimiz, Türkiye nüfusunun, “18.7’lerini oluşturuyor!”

Türkiye’de, her beş nüfustan birisi, İstanbul’da yaşıyor.

İstanbul için, “Türkiye’nin toplamı…”  Diyebiliriz.

Türkiye’mizde ihracatı, 01 Ocak- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında toplam ihracatı,

“Bir milyar doları…” geçen illerimiz;

İstanbul (65.287.473), Kocaeli (13.333.839), Bursa (10.357.506), İzmir (9.398.559),

Ankara (7.232.121), Gaziantep (6.787.478), Manisa (3.285.996), Denizli (3.248.391),

Sakarya (3.185.844), Hatay (2.509.631), Konya (2.135.876), Kayseri (2.083.254),

Adana (2.012.399), Mersin (1.836.257), Antalya (1.348.923), Tekirdağ (1.077.643)

Yukarıda, ihracat rakamlarıyla belirttiğimiz,

16 İlimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının (124.041.448) ‘yüzde 83’lerini…’ gerçekleştiriyor.

İktisadi alanda olduğu gibi, ‘sporda da bu illerimiz süper ligdeler’

Her zaman için bu köşemizde ifade etmeye çalışıyorum;

“Elazığ İlimizin ihracattaki potansiyeli; bir milyar doların üzerindedir!”

Üstat Necip Fazıl Kısakürek, nasıl ki, “ayağa kalk, Sakarya!” diyorsa,

Bizler de, “ayağa kalk, Elazığ…” Sana yakışanı yapmalısın!