Bütün muradımız nedir? Şüphesiz ki, ‘her türlü şüpheden, tereddütten uzak helal kazançtır’
Bir insanın, ‘işini, eşini, aşını severek yaşaması…’ moral ve mutluluk kaynağı olarak düşünülür.
İnsanlık âlemi, ‘maziden atiye doğru uzanan bir yolculuktadır’
Mazide bizim köklerimiz vardır. O köklerde, ‘bütünüyle dersler/ veya ibretler alabileceğimiz yaşanmış bilumum değerlerimiz, geçmişimiz vardır…’
Dinimiz, aklımız, örfümüz bizlere şu mesajı vermektedir?
İnsanın kendi emeği/ veya alın teri, “en hayırlı kazanç” veya ticaret olarak bilinir…
Ecdat, “rızkın onda dokuzu ticarettedir…” çağrısıyla bizlere yol çizmemizi istemektedir.
İlk insana gidiyoruz… Bizlerden önce hayat sürmüş medeniyetlere nazar ediyoruz!
Bizlerden önce yaşanmış her medeniyetin bir kemal ve bir de zeval vakti olduğunu gözlemliyoruz.
Tarih ilmi bizlere, ‘yer ve zaman göstererek sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde düşünmemizi ister’
İlk insanoğlundan itibaren, ‘tevhit mücadelesi’ veren peygamberler ki, onlar ‘model’ toplumlarına örnek insanlardır…
Kur’an ne buyuruyor; “Her topluma kendi dilleriyle konuşan peygamberler gönderdik”
İlk insandan günümüze, ‘seçilmiş insanlar’ veya ‘önderler’ gönderilmiştir…
Yüce kitabımız, bu Ulu Kişilerin, 25 tanesinden bizleri haberdar ediyor…
Bu seçilmiş, Ulu Kişilerin her birinin, ‘meslekleri’ olduğunu görüyoruz…
O mesleklerle, ‘birer öğretici’ olarak toplumun karşısında yer alıyorlar.
Hz. Âdem (as), İlk Ziraat Mühendisi ve de çiftçiydi!
Hz. Şid (as), dokumacı, örücü veya günümüz diliyle tekstil sanayinin ilk kurucusu… 
Hz. İdris (as), İğneyi icad etmişler. Ona ilik açmışlar, İpliği geçirmişler, insanlığa ‘terziliği’ öğretmişler…
Hz. Nuh (as), Marangozların, gemicilerin, denizcilerin, Barbaroslar ’ın piri/ öğreticisi…    
Hz. Hud (as), Tüccardı… Ticaretin ilk öğreticisi… 
Hz. İbrahim (as), Kâbe’yi yeniden inşa etti… Mimarların ilk piri/ öğreticisi…
Hz. Lut (as), Tarihçi… Seyyahların, gezginlerin, araştırıcıların piri/ öğreticisi…
Hz. İsmail (as), Avcılıkla geçimini sağlardı. Avcıların piri/öğreticisi; 70 dil bilirlerdi…
Hz. İshak (as), Çobandı. Allah’ın Resulü(sav) buyuruyorlar, “Bütün Peygamberler çobanlık yapmışlardır”
Hz. Yakup (as) Çobandı… Hz. Eyyûb (as) Ziraatçıydı… Hz. Şuayb (as), Ziraatçıydı
Hz. Musa (as), Çobanlık yapmışlar. Kur’an da ifade edildiği üzere, Hz. Şuayb (as) hizmetçilik etmişler. Bir büyüğe hizmet etmek de, peygamberlik mesleğidir
Hz. Harun (as) Vezirdi… Hz. Musa (as) yardımcısıydı!
Hz. Davud (as), İlk defa demiri işledi, zırh yaptı, düzenli ordular kurdu. Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır…
Hz. Zülkifl (as), Fırıncıların piri/ öğreticisiydi… Hz. İlyas (as), Dokumacıydı…
Hz. Yunus (as), Balıkçıydı…  Hz. Üzeyr (as), Bahçıvan… Meyve ağaçlarına ilk aşı yaparak fidan yetiştiren peygamber…
Hz. Lokman (as), Doktorların ve Eczacıların piridir… Hz. İsa (as), Avcıydı… Avcıların piriydi…
Hz. Muhammed (sav), Küçük yaşlarda çobanlık yapmışlar… Ticaretle uğraşmışlar…
Şüphesiz ki, her mesleğin bir ilki, bir kurucusu/veya piri/öğreticisi olmuştur. Peygamberler, gönderildiği kavimlerin/ milletlerin/ toplulukların ‘model’ insanları, seçilmiş insanları ve öğreticileridirler…
Yüce Dinimiz bizlere ilme yönelmemizi istemektedir. 
Lokman Suresi 27.nci ayette şöyle buyruluyor; “Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizde (mürekkep olup) yedi deniz daha ona yardım etse Allah’ın kelimeleri (yazılmakla) tükenmez. Muhakkak ki Allah Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Hâkim (her işi hikmetli olan) dır”
Şu kâinat hayatında, ‘ilim, hikmet ve marifet yolcusu…’ olduğumuzu düşüneceğiz. Bu düşünce bizlere dünyanın bizlere, ‘emanet yurdu’ ahiretin ise, ‘karar yurdu’ olduğu hakikatini de öğretir. 
En büyük güzellik nedir, ‘şu geçici hayat yurdunda güzel eserler bırakmak, hayırlı ve ihlaslı bir yolculukla hayırla anılmak şuurunda…’ bir ömür sürmektir.
Nisa Suresi 69.ncu ayetini kendi hayat tarzımız olarak şekillendirebiliriz; “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”
Selam ve Muhabbetle.