Allah, Eyvallah

Allah’ın “Esmaı”na Eyvallah.

Bezm-î Elest’e  Eyvallah.

Peygamberlere Eyvallah.

Allah’ın kitaplarına ve âyetlerine eyvallah.

Allah’ın kevnî âyetlerine eyvallah.

Allah’ın emir ve nehiylerine Eyvallah.

Gurbete Eyvallah.

Sılaya Eyvallah.

“Aşk”a Eyvallah.

Dimağa, damağa Eyvallah.

İnsana Eyvallah.

Suya, ateşe, yağmura, kara Eyvallah.

Gerçek Allah dostlarına Eyvallah.

Allah için seven dostlara Eyvallah.

Sünnet’e Eyvallah.

Muhabbete Eyvallah.

Selama Eyvallah.

Merhaba’ya Eyvallah.

Anneye, Babaya, Kardeşe, Evlada, Eşe, Dosta, Komşuya, Akrabaya Eyvallah.

Kurda, kuşa, börtü-böceğe, ağaca, bitkiye Eyvallah.

Sıkıntıya, derde, hastalığa Eyvallah.

Gülümsemeye Eyvallah.

Ağlamaya Eyvallah.

Ârif’e Eyvallah.

Âbid’e Eyvallah.

Devrân’a Eyvallah.

Feleklere Eyvallah.

Leyl’e Eyvallah.

Gündüze Eyvallah.

Ayrılığa Eyvallah.

Vuslata Eyvallah.

Gönül’e Eyvallah.

Nidâya, âvâza, âvâzeye; (Allah’ın kevnî âyetlerinden olan) musıkîye Eyvallah.

Doğuma, yaşamaya ve ölüme Eyvallah.

Eyvallah deyip sevene Eyvallah.

Teslimiyete Eyvallah.

Kıyama Eyvallah.

Secdeye Eyvallah.

Elif’e Eyvallah.

Vav’a Eyvallah.

Vav olabilene Eyvallah.

Îmâna Eyvallah.

Sırra Eyvallah.

Zâhire ve bâtına Eyvallah.

Allah Eyvallah, Hü Eyvallah.