Şu sütunlarda bir ömür geçirdik. İnşallah nefesimiz, zihnimiz, irademiz elimiz, sıhhatimiz bizlere yâr oluncaya kadar yolumuza ihlasla devam edeceğiz. Şurada nefes tüketmeyi, bir görev şuuru, bir hizmet anlayışı olarak düşündük ve aynı minval üzere yürümeye de devam edeceğiz.

Mevlana’nın çok nezih bir sözü var; “Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.” Gazi ne diyor; “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır”

Görevi bir şuur, bir ibadet haline getiren; “inançtır, sevgidir!” O şuurun katmanları arasında,  “ahlak ve adalet”  olmazsa olmazlar arasında yerini alır. O halde görevi şöyle tanımlayabiliriz; “İçinde bulunduğumuz zamanın, bizden istediği şeydir!”

Zamana, şartlara, olaylara göre ‘görev…’ değişkendir. Benjamin Disraeli, “Görev inanç olmadan yapılmaz!” Albert Schweitzer, “Görev duygusu, en büyük terbiyeci güçtür” Uygarlığın gelişmesinde, ‘görev şuuru…’ O şuur insana, nimet gibi katıktır…

Görevi ibadet bilmek; hakkıyla yerine getirmek… “Her toplum layık olduğu idare ile hükmolunur!” Kur’an, “Sahabe Dönemini en hayırlı ümmet olarak tanımlar!” Görev şuurunu hak rızasıyla benimseyen/uygulayan topluluk… Burada ne vardır, “arı kovanındaki görev paylaşımı…” Birbirini bütünleyen ahenk toplumu…

Alexis de Tocqueville devasa bir ifade kullanırlar; “Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife, hayattır” Hayatın her safhasında, ‘insana ve insanlığa hizmet…’ Hizmet, ‘ilimle, hikmetle, marifetle, üretmekle…’ olur. Sürekli, ‘hayra vesile olacaksınız’ Kendi hizmet alanında, ‘markalaşmak…’ ne demektir? İnsanlık tarihinde, “ilkler vardır, mucitler vardır…” Mimar Sinan gibi, İbn Sina misali eserleriyle anılanlar… Amel defterleri kapanmayanlar… Bir asra ismini verebilen şahsiyetler vardır…

Victor Hugo şöyle seslenecektir; “Bir insani görevin yarısı vatana, diğer yarısı da halka hizmettir”

Hadis, “Milletin efendisi, milletine hizmet edendir!” Bu Hadis bizlere, ‘hizmet anlayışını’ yüceltiyor. Goethe, “Çözümde görev almayanlar, problemin parçası olurlar!”

Devleti bizler nasıl tarif edebiliriz; “Millet hayatının siyasi organizasyonudur!” Halkın tanımında, “Milleti içerisinde barındıran gemidir!” O geminin sağlıklı yol alması için de, ‘görev şuuru…’ hayati öneme haizdir. Görev şuuru ile insanımızı gayretlendirecek, heyecanlandıracağız…

George Bernard Shaw, “Demokrasinin birinci görevi, Her vatandaşı yararlı kılmaktır!”

N.F. Kısakürek, “Kalbimi ve aklımı hep sağ elime verdim. Görevi olmasaydı, sol elimi keserdim.”

Ne diyoruz, “Her insan bir âlemdir. Kâinatın bir cüzüdür!” İnsanın yaratılışında muazzam bir ahenk, bir nizam, bir işleyiş… Hücresinden dokusuna; dokusundan organına kadar; ‘görev paylaşımı…’ “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, Onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir”

Görev algısında ne vardır; ‘emaneti yüklenmek…’ O şuurla, ‘emanete ihanet etmemek…’ Görevde, ‘dürüstlük kavramı…’ budur.

Hayat, ‘üstlendiğimiz görevlerle bir mana / anlam kazanır’ Samuel Smiles, “Şurası bir gerçek ki insan bir görevi üstlenmedikçe. Hayatın değerini tam olarak anlayamaz!”

Görev şuuru insan karakteriyle de bütünleşiyor… O şuur, Hz. Ebubekir’de ‘sadakate…’ O şuur, Hz. Ömer’de ‘adalete…’ O şuur, Hz Osman’da, ‘iffete…’ O şuur, Hz. Ali’de, ‘İlim ve Hikmete…’ dönüşüyor. Alexis Carel, “Görev; büyük şey yapmak değil,  Ne kadar küçük olursa olsun gerekeni yapmaktır.”

Bakara Suresi 286 ayette şöyle buyrulur; “Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez!” Malcolm X, “Bir Müslüman olarak, yeryüzünden Allah’ın huzurunda; Secde etmeyen tek fert kalmayıncaya kadar, İslam’ın hâkim kılınması yolunda kendimi görevli hissediyorum”

Kavramların iyi okunması, iyi anlaşılması inancını belirtmek isterim. Sokrates, “İster başarılı, ister başarısız olsunlar,  zafer kazanmış veya yenilmiş olsunlar;  her sınıfa dâhil insanlar, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerinde mutlu olurlar.” Görev şuuru/ veya ahlakı; insana iç huzuru, güveni, barışı, sosyal dayanışmayı ve yaşam azmini veriyor.

Asrın çınar ağacı Turan Gazetesi’nde ‘aynı görev şuuru içerisinde…’ şu güzel şehir için gönül seferberliğini iradeye dönüştüren arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu da ifade etmek isterim.